Retningslinjer for booking af klubture med båden ”VIKTOR”


Nedenstående regler er vedtaget på Viktors generalforsamling i 2011 henholdsvis i 2018.


1.
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookinger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2.
Gæster (ikke medlemmer) kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3.
Gæsternes – og medlemmernes – navne skal oplyses ved booking og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen, som også er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Beløbet skal indbetales til klubbens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551 kontonr. 8072221 senest 14 dage efter afholdelsen.

4.
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldt booket, og der er gæster (ikke medlemmer) på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

5.
Ovennævnte regler er gældende fra den 15. april 2018.