Om medlemmerne


Som medlemmer optages ansatte ved politiet, såvel politi-ansatte som civilt-ansatte.
 
Helt civile personer kan også optages. Det kan dog kun ske efter anbefaling fra et eksisterende medlem og først efter bestyrelsenes godkendelse.

Medlemmerne er inddelt i kategorierne: seniorer og juniorer (oftest børn af medlemmer).


Klubben har i mange år haft et stabilt medlemstal på omkring 400 medlemmer, hvilket gør klubben til en af de store fiskeklubber i Danmark.


Om arrangementerne


Klubmesterskabet afholdes hvert år i september måned, oftest ombord på en lystfiskerkutter på Øresund.

Forårsmesterskab afholdes hvert år i april måned, oftest ved et put & take vand.

Kystturmesterskabet afholdes hvert år i april måned. Vind og vejr afgår i sidste øjeblik, hvorhenne der skal fiskes.

Om faciliteterne


Skibet Viktor

Klubben har sit helt eget skib - et motordrevet skib også ved navn Viktor!

Det ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes til Humlebæk Havn i vinterperioden (havnen er bedre beskyttet mod is).

Skibet er indregistreret til at sejle med maksimalt 12 personer. Vi har dog sat maksimum med 8 fiskende ombord foruden skipper.

For at føre skibet, skal du være godkendt til dette af klubben. Bådinspektøren sørger for undervisning og udprøvning.  


Om øvrige fiskemuligheder


Fiskeklubben Lucius (SU)

Lucius er en søsterforening til Viktor.

Den er medlem af sammenslutningen Sjællandske Sports- og Lystfiskerforenigers Samarbejdsudvalg.

Sammenslutningen, der består af 17 fiskeklubber og tilbyder både på forskellige nordsjællandske søer, en trailerbåd m.m.

Se mere på SU´s hjemmeside.

Indmeldelse i Lucius er gratis for dig, når du er medlem af Viktor. Du skal kun betale for nøglen til faciliteterne.

Henvendelse til Claus Søndergaard på mail


Fiskeklubben De Blå Blink (Fiskeringen)

De Blå Blink er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.

Fiskeringen er en sammenslutningen af 20 fiskeklubber og tilbyder både på en lang række af de nordsjællandske søer, i haven langs Øresundskysten og i Roskilde- og Isefjorden.

Fiskeringen tilbuder også å-fiskeri i Esrum Å, Tryggevælde Å samt åer i Jylland, på Fyn og i Sverige.

Hertil 3 huse, der kan lejes billigt - 1 på Sjællands Odde og 2 i Sverige ved Lagan-elven og Mörrumsån.

Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside.

Henvendelse til Morten Søndergaard på mail.