VEDTÆGTER M.V.
Klubbens vedtægter
Konkurrrenceregler ved forårs- og klubmesterskaber
Regler for uddeling af klubbens pokaler
Blanket til indmeldelse i klubben
Regler for tilmelding til ture med klubskibet Viktor