Flemming Weidemann i byen Å ved Lofoten. Hele to klubrekorder på denne tur, gråsej og brosme.

Flemming med gråsej Flemming med gråsej
Flemming med brosme Flemming med brosme
Flemming med helleflynder Flemming med helleflynder