Klubtur til Utterslev Mose.

Vi var det sædvanlige team bestående af Per Stig og undertegnede, og vi skulle se, om vi kunne overliste nogle tidlige forårssudere.

Det gik godt nok noget trægt i starten, hvor det kun blev til nogle småskaller. Vi havde faktisk fisket en del timer, før det første suderhug faldt, og en hidsig suder testede matchstangen til det yderste. Det endte med sejr til stang og fisker, og en fin suder på 2100 gram måtte bide i græsset. Et par hurtige billeder og retur til vandet med fisken.

Der var nu kommet lidt mere gang i suderne, og vi fik yderligere 3 stykker lige omkring 2 kilo, inden turen sluttede ved 23-tiden.


Claus Søndergaard