Politiets Fiskeklub


Viktor


APRIL 2022 | NYHEDSBREV NR. 129Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med Viktor

Klubmesterskabet (05-05-2022)

Skibet Viktor (bookningregler, juniorture m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Bliv medlem af Viktor (indmeldelse)

Bliv medlem af SU (via foreningen Lucius)

Bliv medlem af Fiskeringen (via foreningen De Blå Blink)


Vigtige datoer i 2022


Klubmesterskabet: fredag den 6. maj 2022 på Øresund.


 

[ Til Top ]

 

Viktors bestyrelse


Formand
Karl Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
4050-1303
mail

Juniorleder
Jens Jensen
3131-6406
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


 

[ Til Top ]

 

Klubmesterskabet 2022


Fredag den 6. maj 2022


Skibet
Vi har booket Skipper Dyt og skibet ”Havstrygeren”, der har plads til 42, men vi stopper ved 30 tilmeldinger, for at få så god plads som muligt til at fiske.
Se mere om skibet her.

Mødetid og sted
kl. 07.45 i Helsingør Kulturhavn (Gamle Statshavn).

Kørevejledning til Havstrygeren
Havstrygeren ligger ved kaj i Havnegade. Det er bysiden af den gamle Statshavn, dér hvor toget kører på gaden.
Der er P-betalingsplads lige overfor og gratis P-pladser ca. 300 meter fra bådene (henne i lyskrydset ud til Kronborg Slot).

Pris
Kr. 250,00. I prisen er inkluderet morgen- og aftensmad samt 2 pakker orm.

Tilmelding
Af hensyn til det begrænsede antal pladser og madbestillingen, er tilmelding nødvendig og bindende.
Tilmeldingen med navn og tlf.nr. skal ske via
hjemmesiden, og kun i nødstilfælde direkte til Preben Hytholm på sms til mobil 4097-8605.

Indbetaling
Skal helst ske samtidig med tilmeldingen, dog senest søndag den 26. april 2022, til klubbens bank konto (Danske Bank): 1551 - 8072221.

Afbud
Afbud modtages indtil fredag den 29. april 2022, hvor det indbetalte gebyr bliver refunderet, hvis der samtidig med afbuddet oplyses et bankkontonummer eller et MobilePaynummer til klubbens kasserer på mail: klu009@politi.dk.
Afbud efter den 29. april 2022 skal skriftlig begrundes og her er det kun klubbens bestyrelse, der kan godkende en evt. refusion af det indbetalte deltagergebyr.

Præmier
I lighed med tidligere år er der præmier til deltagerne med flest point, til storfangeren og til sildekongen.

Præmieoverrækkelse og spisning
Præmieoverrækkelsen og spisning (stegt flæsk) finder i år sted på:
Blov
strød Kro, Kongevejen 21, 3450 Lillerød.


Forventet tidsplan

Kl. 07.45
Ankomst og tilmelding til mesterskabsarrangør, pladsfordeling på skib, udlevering af orm og klargøring af grej.

Kl. 08.00
Afsejling fra Helsingør, samling under dæk for indtagelse af morgenmad.

Kl. 08.15
Fiskeriet kan begynde når klokke lyder (afhængig af sejltid til fiskeplads).

Kl. 15.00
Fiskeriet stopper på vandet.

Kl. 15.15
Anløb Helsingør Kulturværft.

Kl. 16.15
Ankomst til spisestedet i Lillerød.

Kl. 16.30
Præmieoverrækkelse.
I lighed med tidligere år er der præmier til deltageren med flest point, til storfangeren og til sildekongen.

Kl. 17.00
Spisning.

HUSK STATSLIGT FISKETEGN HVIS DU SKAL BRUGE SÅDAN ET!


Konkurrenceregler

(1)
Hver deltager må kun fiske med 1 klargjort stang.

(2)
Stang nummer 2 må være klargjort med hjul og line gennem stangøjerne, men uden tackel.

(3)
Stangen der bruges må kun være forsynet med pirk/blink og max. 2 ophængere. Dette giver tilsammen 3 kroge (gerne trekroge).

(4)
Der må gerne fiskes agnfiskeri, men kun med i alt 3 kroge.

(5)
Der fiskes fra skipperen ringer på klokken første gang på første fiskeplads, og indtil skipperen ringer af igen for hjemsejlads. Der fiskes hele dagen, og der er ingen officielle pauser.

(6)
Alle fisk der indvejes - med undtagelse af sild og hornfisk - skal være fanget foran gællerne. Er dette ikke tilfældet, skal fisken genudsættes eller halen skæres af.

(7)
Enhver der har fast fisk på linen har ret til at fighte denne. Andre skal om nødvendigt tage sit grej ud af vandet.

(8)
Båddommeren er øverste myndighed hvad angår konkurrencen og dennes afvikling, herunder indvejning og måling af fisk. Båddommeren SKAL diskvalificere enhver der ikke følger disse regler, eller som opfører sig usportsligt.

Point-udregning

A).
Der gives artspoint én gang for hver art, der overholder eventuelt mindstemål.

B).
Overskydende centimeter over mindstemålet giver et point pr. centimeter for alle fisk af en art. Dog må der max. indvejes 5 hvillinger.

Fisk uden mindstemål

C).
Alle fisk uden mindstemål giver 10 point - undtagen makrel der giver 20 artspoint.

D).
Efterfølgende fisk giver 5 point.

E).
Der må max. indvejes 5 fisk pr. art i denne kategori.

F).
Af sikkerhedshensyn gives der ikke point for fjæsing.

Ved pointlighed er det dén der har fanget den mest pointgivende fisk der vinder. Kan det ikke afgøres på den måde, trækkes der lod ved dommerens foranstaltning.

Klubmesterskabets mindstemål

Ising 25,0 cm - Hvilling 23,0 cm - Lubbe 30,0 cm - Multe 20,0 cm - Mørksej 40,0 cm - Pighvarre 30,0 cm - Rødspætte 27,0 cm - Rødtunge 26,0 cm - Sej 40,0 cm - Skrubbe 25,5 cm - Slethvarre 30,0 cm - Torsk 40,0 cm - Tunge 24,5 cm.

Fisk der ikke er nævnt: ”Spørg båd-dommeren”.


 

[ Til Top ]

 

Kommende klubture med skibet Viktor


April 2022


Søndag 3. april
Dagtur: 08-16

Skipper: Per T.

Fredag 8. april
Junioraftentur: 17-21

Skipper: Jens J.

Mandag 11. april
Dagtur: 08-16

Skipper: Per T.

Søndag 17. april
Dagtur: 08-16

Skipper:

April/Maj 2022


Mandag 18. april
Junioraftentur: 17-21

Skipper: Jens J.

Mandag 25. april
Dagtur: 08-16

Skipper:

Onsdag 27. april
Dagtur: 08-16

Skipper: Jørgen K. L.

Mandag 2. maj
Junioraftentur: 17-21
Skipper: Jens J.

Maj 2022


Søndag 8. maj
Dagtur: 08-16

Skipper:

Onsdag 11. maj
Aftentur: 17-21

Skipper: Ole P.

Mandag 16. maj
Dagtur: 08-16

Skipper: Per T.

Onsdag 18. maj
Aftentur: 17-21

Skipper:


Medlemmer
Dagtur: kr. 60,-
Aftentur: kr. 30,-

Ikke-medlemmer
Dagtur: kr. 100,-
Aftentur: kr. 85,-

Juniorer
Juniorture: gratis.
Øvrige ture: halv pris.


 

[ Til Top ]

 

Skibet Viktor


Skibet har en lukket gruppe på Facebook


Anmod om medlemskab


 

[ Til Top ]

 

Regler for bookning af ture med skibet Viktor


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


 

[ Til Top ]

 

Juniorturene på skibet Viktor


Information om reglerne på juniorturene

(1)
Gæster viger pladsen for medlemmer uanset tilmeldingstidspunktet.

(2)
En tilmeldt junior er tilmeldt med en forælder eller et familiemedlem.

(3)
Betaling for turen betales til skipperen med kontanter. Anden betalingsform vil ikke være mulig.

Jens Jensen: mobil: 3131-6406, fungerende juniorleder.


 

[ Til Top ]

 

Nyttig viden om båden Viktor


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


 

[ Til Top ]

 

Nødhjælp - Dansk SøredningsselskabKommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.


 

[ Til Top ]

 

AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på enten marinetraffic eller vesselfinder - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.

Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


 

[ Til Top ]

 

Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


Klik på billedet herunder og se omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


 

[ Til Top ]

 

Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


 

[ Til Top ]

 

SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


 

[ Til Top ]

 

Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


 

[ Til Top ]

 

Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).
Se meget mere på
forbundets hjemmesiden


 

[ Til Top ]

 

Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


 

[ Til Top ]

 

Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på
denne mail og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en
mail.
Vi læser dem alle!


 

[ Til Top ]