Politiets Fiskeklub


ViktorNOVEMBER 2021 | NYHEDSBREV NR. 124


Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med Viktor

Seneste fangster (Anders L., Bent H.)

Skibet Viktor (bookningregler, juniorture, diverse data m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Bliv medlem af Viktor (indmeldelse)

Bliv medlem af SU (via foreningen Lucius)

Bliv medlem af Fiskeringen (via foreningen De Blå Blink)


Vigtige fremtidige datoer

Generalforsamlingen: Aflyses for i år.

 


[ Til Top ]


 

Viktors bestyrelse


Formand
Karl Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
4050-1303
mail

Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

 


[ Til Top ]


 

Kommende klubture med skibet Viktor


Nov./Dec. 2021


Søndag 14. nov.
Dagtur: 08-16
Skipper: Lars M.

Mandag 15. nov.
Dagtur: 08-16
Skipper: Asger J.

Mandag 22. nov.
Dagtur: 08-16
Skipper: Per L. S.

Søndag 12. dec.
Dagtur: 08-16
Skipper: Lars M.

Dec./Jan. 21/22


Mandag 20. dec.
Dagtur: 08-16
Skipper: Asger J.

Søndag 26. dec.
Dagtur: 08-16
Skipper: Lars M.

Mandag 29. dec.
Dagtur: 08-16
Skipper: Henrik S.

Søndag 9. januar
Dagtur: 08-16
Skipper:

Jan./Febr. 21/22


Søndag 16. januar
Dagtur: 08-16
Skipper:

Mandag 24. januar
Dagtur: 08-16
Skipper:

Søndag 6. februar
Dagtur: 08-16

Skipper:

Søndag 20. februar
Dagtur: 08-16

Skipper: Jørgen K.


Tur-priser

Medlemmer
Dagtur: kr. 60,-
Aftentur: kr. 30,-

Ikke-medlemmer
Dagtur: kr. 100,-
Aftentur: kr. 85,-

Juniorer
Juniorture: gratis.
Øvrige ture: halv pris.

 


[ Til Top ]


 

Seneste fangster


En uforglemmelig tur til Vancouver Island


af Anders Lykkegaard Nielsen


Anders med kongelaks

(foto: Anders Lykkegaard)


I perioden fra den 30. september 2021 til den. 13.oktober 2021 drog undertegnede sammen med familie og fiskevenner til Vancouver Island i forsøget på at hive et par store laks i land. Vi var i alt 7 mand af sted og var fordelt i to autocampere.

Målet var dels blanke sølvlaks fra kysten samt forhåbentlig nogle store kongelaks i diverse floder. Vi havde ikke på forhånd planlagt nogle specifikke steder, men havde aftalt at holde os på den østlige side af øen, hvor vi ville køre fra Nanaimo og nordpå til Campbell River.

På denne rute afprøvede vi et par kystpladser, men uden det store held. Jeg fangede selv kun to små sølvlaks samt brækkede min spinnestang (øv, det var tidligt). Der blev ikke fanget andet på denne plads, men vi så både sæler og søløver, så lidt liv var der da.


Anders med en anden fin laks

(foto: Anders Lykkegaard)


Næste kystplads så vi rigtig mange fisk springe fri af vandet, og også store flotte blanke. Det blev her kun til to laks, så videre det gik.

Nu stod den mere eller mindre på fiskeri efter kongelaks samt sølvlaks (coho) i de østvendte floder. Vi stoppede på vej nordpå ved flere floder, men kunne ikke se hverken fiskere eller fisk – ud over en del pukkellaks (pinks), som allerede var begyndt deres forrådnelsesproces, så dem gad vi ikke fiske på.

Lidt slukørede fra start kontaktede vi en grejbiks, som gav os en kystplads ved mundingen af Oyster River. Det skulle prøves, men også her blev vi lettere skuffede, hvor det ved vandstigningen, som går rigtig hurtigt, kun blev til en enkelt fanget sølvlaks samt en mistet.

Heller ikke fiskeri længere op ad Oyster River gav noget.


Anders med nok en fin laks

(foto: Anders Lykkegaard)


Vi endte ved en flod, Puntledge River, hvor vi endelig mærkede lidt flere fisk for enden af linen. Her kunne vi fange både kongelaks, sølvlaks, hundelaks (chums) og nogle pukkellaks. Vi fiskede med flere forskellige setups, og næsten alle fangede fisk.

Dog mistede vi langt flere end vi fangede og vi skulle lige styre os ind på de rette kroge og liner – ligesom vi også skulle kæmpe om pladserne med de lokale. Ingen tvivl om, at vi var havnet på et hot-spot.

Vi kørte videre her fra til Quinsam River, som er en biflod til den store Campbell River. Jeg havde fået et godt tip af en anden dansker via Messenger, som også var derovre.

Det skulle her vise sig, at vi ramte det mest sindssyge fiskeri efter kongelaks, som vi nogensinde havde oplevet, - og min far og nogle af de andre har været af sted 12 gange før.


En noget mindre men blankere laks!

(foto: Anders Lykkegaard)


Vi blev her et par dage, hvor vi fangede og mistede så mange laks, at vi til sidst måtte stoppe med at tælle.

Personligt fangede jeg min største laks ever, en kongelaks på 107 centimeter, anslået vægt 16-18 kilo, fanget på en hjemmebundet flue beregnet til den danske kyst.

En ca. 30 minutter lang fight, som til sidst kostede en knækket en-håndsfluestang. Denne laks kun overgået af min brors på 110 centimeter, samt min egen senere kongelaks på 109 centimeter.

De fleste kongelaks, som vi landede var 85-100 centimeter, og vi mener at have mistet fisk på ca. 20 kilo.


En sortbjørn holder øje!

(foto: Anders Lykkegaard)


Naturmæssig var det også helt fænomenalt og vi så bjørne 12-15 gange ved floden. Også bjørne, der var meget tæt på – og i starten følte vi måske det var lidt for tæt.

Men som en lokal sagde ”dont worry – belly full of fish”. Til sidst var de blot en del af naturen, som vi betragtede med ære.

Vi prøvede flere andre floder af, men intet slog Quinsam River i antal fisk og størrelse. Det blev dog til lidt flere sølvlaks i Puntledge River og jeg fik her en fin en på 64 cm.

Men først efter at være gået over til spinner, som igen blev anbefalet af den dansker, som jeg kommunikerede med, og også mødte derovre.


Var det noget med en tur..?

(foto: Anders Lykkegaard)


I samlede tal fordelt på 7 mand, på 10 fiske dage:

Landede laks: 304 - Mistede laks: 530

Så derfor kan jeg varmt anbefale en sådan tur.

Som inspiration kan jeg oplyse, hvis man laver lidt research og godt forarbejde, så kan en sådan tur gøres for ca. 12.000 kr. pr. mand, og det er alt inkl. (rejse, licenser, mad/drikke, leje af autocamper m.m.).


Mvh. - Anders Lykkegaard Nielsen

 


[ Til Top ]


 

Flade fra Øresund

af Bent Hytolm Jensen


Hej Viktor!

Jeg havde fin tur på Øresund torsdag en 7. oktober 2021, hvor vi var 2 mand, det fangede omkring 30 flotte skrubber med adskillige omkring 500 gram.

Jeg fik den største på 740 gram.


En stor skrubbe fra Sundet

(foto: Bent Hytholm Jensen)


Mvh. - Bent Hytholm

 


[ Til Top ]


 

Skibet ViktorSkibet har en lukket Facebook-gruppe


Anmod om medlemskab


Bådinspektør: Lars Mogensen, 4050-1303, mail


Regler for bookning af ture med skibet Viktor


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.


Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


Juniorturene på skibet Viktor


Information om reglerne på juniorturene

(1)
Gæster viger pladsen for medlemmer uanset tilmeldingstidspunktet.

(2)
En tilmeldt junior er tilmeldt med en forælder eller et familiemedlem.

(3)
Betaling for turen betales til skipperen med kontanter. Anden betalingsform vil ikke være mulig.

Jens Jensen: 3131-6406, planlægger af juniorturene.


Nyttig viden om båden Viktor


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.

 


[ Til Top ]


 

Nødhjælp - Dansk SøredningsselskabKommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

 


[ Til Top ]


 

AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på enten marinetraffic eller vesselfinder - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.

Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.

 


[ Til Top ]


 

Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


Klik på billedet herunder og se omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.

 


[ Til Top ]


 

Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

 


[ Til Top ]


 

SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.

 


[ Til Top ]


 

Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på
Fiskeringens hjemmeside
Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.

 


[ Til Top ]


 

Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).


Se meget mere på forbundets hjemmesiden

 


[ Til Top ]


 

Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor

 


[ Til Top ]


 

Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på
denne mail og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en
mail.
Vi læser dem alle!


 


[ Til Top ]