Generalforsamlingen aflyses helt for i år!


Bestyrelsen har efter nøje overvejelse besluttet, at den udskudte generalforsamling alligevel ikke skal afholdes i år.
Det sker primært med baggrund i hele Corona-situationen, der har vendt op og ned på mange ting og bl.a. ville have betydet, at der skulle afholdes 2 generalforsamlinger med få måneders mellemrum.
I stedet ses der frem mod en god generalforsamling i marts måned 2022, hvor gensynsglæden bliver så meget desto større og den vil helt sikkert få lidt ekstra på alle tangenter!
Skulle nogen have interesse i at se årsregnskabet, som er godkendt af foreningens 2 regnskabskontrollanter, så kan der rettes henvendelse til foreningens kasserer, Kim Lundager,
mail.


Viktors bestyrelse


Formand
Karl K. Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail

Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


Kommende klubture med skibet Viktor


September 2021


Onsdag 1. sept.
Aftentur: 17-21

Skipper: Erik O.


Torsdag 2. sept.
Juniortur: 17-21
Skipper: Asger J.

Søndag 12. sept.
Dagtur: 08-16
Skipper: Niels B.

Fredag 17. sept.
Juniortur: 17-21
Skipper: Jens J.

Sept./Okt. 2021


Søndag 19. sept.
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer W.

Mandag 20. sept.
Dagtur: 08-16
Skipper: Ole P.

Søndag 3. oktober
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy S.

Onsdag 6. oktober
Aftentur: 17-21

Skipper: Niels B.

Oktober 2021


Søndag 19. sept.
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer W.

Mandag 11. okt.
Dagtur: 08-16
Skipper:
Per K.

Mandag 18. okt.
Dagtur: 08-16
Skipper: Ole P.

Søndag 24. okt.
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy S.


Se alle fremtidige ture i turkalenderen og book en plads


Dagture: kr. 60,- (medlem) / kr. 100,- (ikke-medlem).

Aftenture: kr. 30,- (medlem) / kr. 85,- (ikke-medlem).

Juniorturene er gratis for juniormedlemmer.


[ Til Top ]


Klubmesterskabet 2021


Referat fra klubmesterskabet, mandag den 30. august 2021

Viktor havde nok engang indkaldt til det årlige klubmesterskab, men desværre var tilslutningen ikke voldsom.

Blot 20 forventningsfulde medlemmer var således mødt frem til årets dyst, som foregik i et ellers forudbestilte vejr: sol og let vind.

Mens vi spiste morgenmad under dæk sejlede skipper ”Dyt” ud til dagens første fiskeplads.

Dagens fangster blev noget mindre en de 2 forudgående år, hvilket også fremgår af listen med fangstresultater, men en vinder blev dog fundet.

Klubmesterskabets 2021 samlede fangstresultat på Havstrygeren


3 torsk (4), 30 kilo sild (23), 8 hvillinger (38), 21 isinger (46), 30 rødspætter (10), 23 skrubber (6), 2 kuller (1), 5 makreller (37), 0 knurhaner (2), 0 sej (0), 0 havkarusser (0), 0 berggylt (0), 0 savgylt (1), 0 ulk (0), 0 kutling (1), 0 Lange (0), 0 lubbe (1).

(tal i parantesen: antal fanget ved klubmesterskabet i 2020)


Nr. 1: Jens Lykkebo


Nr. 2: Bruno Stub


Nr. 3: Preben Hytholm Jensen


Nr. 4: Flemming Stig Lauritsen


Nr. 5: Per Nygaard Thorsen


Nr. 6: Per Kvistholm


Nr. 7: Mads Bruun


Nr. 8: Preben Just Sørensen


Nr. 9: Bent Hytholm Jensen


Nr. 10: Flemming Weidemann


Storfanger: Jens Jensen


Sildekonge: Preben Hytholm

Klubmester 2021: Jens Lykkebo Pedersen, 80 point.


Storfanger 2021: Jens Jensen, rødspætte på 55 cm.


Sildekonge 2021: Preben Hytholm Jensen, 3 kilo sild. 


Vinder af lodtrækningspræmien 2021: Jørgen B. Andersen


Samlet oversigt over placeringerne:


01: Jens Lykkebo Pedersen, 80 point.
02: Bruno Stub, 75 point.
03: Preben Hytholm Jensen, 73 point.
04: Flemming Stig Lauritsen, 71 point.
05: Per Nygaard Thorsen, 70 point.
06: Per Kvistholm, 69 point.
07: Mads Bruun, 68 point.
08: Preben Just Sørensen,    67 point.
09: Bent Hytholm Jensen, 63 point.
10: Flemming Weidemann, 63 point.
11: Jens Jensen, 62 point.
12: Torben Esmarch, 57 point.Dette års præmieoverrækkelse og spisning af Stegt flæsk og persillesovs ad libitum kunne endelig foregå indendørs, og i år blev det på Blovstrød Kro, hvor deltagerne roste menuen.


[ Til Top ]


Kysttur


Torsdag den 8. april 2021: Møn? Sjællands Odde?


Så skal vi på kysten igen. Og denne gang forhåbentlig uden restriktioner således, at jeg kan indfri mit løfte om at traktere jer med pølser/brød og en øl/vand, som vi jo gik glip af i foråret.

Vejr og vind afgør som altid valg af plads, så der kommer en SMS senest 3 dage inden om lokalitet.

Deltagerantallet kan også kom til at påvirke valget af plads, så måske det bliver Møn igen, da der er god mulighed for at sprede sig.

Sjællands Odde ved Ebbeløkke har vi også til gode, så lad os se, hvad tiden bringer.

Tilmelding til Steffen Horvath senest fredag den 1. oktober 2021

Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dk hjemmesiden


[ Til Top ]


Seneste fangster


Geddefiskeri

af Mads Bruun

Sommeren 2021

Hej Viktor

En lille update på mit desværre ikke lige altid succesfulde geddefiskeri.
Var af sted på den længe ventede 1. maj- tur, som efterhånden er blevet obligatorisk, med en god kammerat. Men efter 9 timer i jollen på Søndersø måtte vi drage tomhændet hjem. Ikke en eneste fisk set eller mærket.

På vej hjem fra turen blev vi dog enige om at der skulle tages hævn og der blev sat kryds i kalenderen d. 12 maj og slaget skulle stå ved Donse Dam.

Her gik det lidt bedre med 2 mistede fisk til min kammerat og jeg fangede 2 fisk på fluestangen, med den største på lidt over 3 kilo.


Fin gedde fra Donse Dam


(foto: Mads Bruun)

Den 2. juni 2021 blev der igen planlagt en tur. Denne gang en aftentur til Bastrup sø. De første par timer var der meget stille uden noget action, men omkring kl. 2100 kom der gang i den, hvor min ene makker fik en flot gedde på 94 cm og jeg selv 2 lidt mindre (den største af dem på 85 cm), samt et par hug. Herefter døde det dog ud igen.


Endnu en fin gedde fra Donse Dam


(foto: Mads Bruun)

Igen den 28. juni 2021 skulle der prøves efter lidt gedder med en kollega. Vi tænkte det ville blive svært, da vi kørte til Donse Dam og temperaturen sagde 28 grader kl. 1400 ved fiskeriets start. Men det skulle vise sig at gedderne var i hopla og efter 3-4 kast hver med fluestangen havde vi begge fanget en på omkring 80 cm.

De 5 timer frem var der 2 fisk mere til kollegaen, med den største på 85 cm. Jeg fik selv et par hug uden dog at lande fisken. Fra omkring kl. 1900 var der dog knald på fiskene.


Glade fiskere på Bastrup Sø


(foto: Mads Bruun)

Alle steder omkring åkanderne sprang småfisk for livet efterfulgt af store plask fra jagende gedder. Det lykkedes mig i deres ædegilde at lande 2 stk. mere omkring de 80 og dagen måtte siges at være en succes. Alt i alt nåede vi at lande 6 fine gedder som alle var 75 cm, samt omkring 10 hug/mistede fisk.


Endnu en glad fisker på Bastrup Sø


(foto: Mads Bruun)

Der i mellem har jeg været på flere mindre og større søer, både fra jolle og flydering med blandet succes.

Bedste hilsener og Tight Lines - Mads Bruun


[ Til Top ]


Makreller

af Bent Hytholm

10. september 2021

Hej Viktor
Jeg var på makrelfiskeri med kutteren "Viking", hvor jeg fangede i alt 33 makreller med den største på fine 970 gram og 44 cm.


Bents flotte makrel på 970 gram


(foto: Bent Hytholm)

Mvh. Bent Hytholm


[ Til Top ]


Slethvarre

af Flemming Weidemann

2. september 2021

Flemming med slethvarre på 755 gram


(foto: Flemming Weidemann)


[ Til Top ]


Oplevelser ombord på ViktorMakreller og torsk

23. august 2021

af Per Kvistholm

Dejlig klubtur i dag med et pragtfuldt vejr. Det blev til 25 makreller (ikke verdens største, men dog makreller, sild (heller ikke de største) samt 4 torsk, hvor Ejner ubeskedent tog hul på næste uges klubmesterskab med en torsk på 3 kilo.


(foto: Per Kvistholm)

Mvh. Per Kvistholm


[ Til Top ]


Tun i Øresund!

13. august 2021

af Niels Blegebrønd

Vi var i går torsdag 3 mand høj i Viktor, hvor vi forsøgte efter makrel. På 15 meters vand i retning mod Ven var der småsild og andet, så vi blev i området og fik ca. 20 makrel og nogle småsild.
Og så fik vi set tun. Vi lå stille med slukkede motor og fiskede, da jeg hvad jeg først troede var en marsvin/sæl vende i overfladen max. 10 meter fra båden.
Den vendte én gang til, og nu kunne jeg se finner, så blev én til to og vi så alle så dem.
Det var fantastisk, Øresund og vel også Østersøen, hvor makrellerne nu endelig også er kommet, går en spændende tid i møde:-)


[ Til Top ]


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookgruppe


Anmod om medlemskab


Regler for bookning af ture med skibet Viktor


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.


Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Juniorturene på skibet Viktor


Information om reglerne på juniorturene

(1)
Gæster viger pladsen for medlemmer uanset tilmeldingstidspunktet.

(2)
En tilmeldt junior er tilmeldt med en forælder eller et familiemedlem.

(3)
Betaling for turen betales til skipperen med kontanter. Anden betalingsform vil ikke være mulig.

Ekstra juniorture i kalenderen
Der er blevet lagt ekstra junioraftenture ind i bookingsystemet, så må vi se, hvordan I modtager det. Det er blevet lavet på grund af de mange juniorture, som er blevet aflyst på grund af dårligt vejr.

Nye tiltag under udarbejdelse
Vi er i gang med at prøve et nyt system, hvor der bliver mulighed for at ringe efter en skipper, så I selv kan lave en fisketur.

Med venlig hilsen, Jens Jensen: 3131-6406, planlægger af juniorture


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


[ Til Top ]


Nødhjælp - Dansk Søredningsselskab


Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på enten marinetraffic eller vesselfinder - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.

Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside:
https://su-booking.memberlink.dk/


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).


Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.
Vi læser dem alle!


[ Til Top ]