Politiets Fiskeklub


Viktor


MAJ 2021 | NYHEDSBREV NR. 118
Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med Viktor

Seneste fangster (Morten, Flemming, Bent)

Skibet Viktor (bookning, oplevelser m.m.)
Juniorture
med Viktor

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)


Vigtige datoer i 2021


Generalforsamlingen
Udskudt til efteråret 2021


Forårsmesterskabet

Udskudt til senere


Klubmesterskabet
30.08.21: Øresund


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange, som jeg kunne ønske mig).


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail

Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


Information fra bådinspektøren


Kære gode fiskevenner i Viktor
 

23. april 2021

Vores skib er tilbage i vandet og er nu sejlet retur til Nivå Havn.
 

Søkortplotter, radar og ekkolod er monteret. Det er monteret gennem skroget i styrbord side i "kælderen" og stort set under skipperstolen.

Det gamle lod er flyttet og virker stadig, så vi har mulighed for at køre med begge med forskellige indstillinger. Det er smart!
Indtil jeg har fået lavet en how-to-do, må I selv forsøge jer frem. Pas på med at gå for dybt ind i opsætning mv. Manualer kan findes på nettet.

Skaden efter grundstødningen er udbedret. Det kostede kr. 26.000,- Vi ”slipper” med kr. 10.000.- i selvrisiko.

Ved samme lejlighed fik skibet smurt bunden og sat frisk zink på, så vi slipper for at komme på land i efteråret.

Det er i øvrigt også en rigtig god ide, ved udsejling af Humlebæk havn, at have den røde bøje på styrbord side.
Det er ikke længe siden, jeg så en skipper gøre det forkert, og gå tæt på molen mod øst. Det skal man godt nok være lokalkendt for at gøre!

Bedste fiskehilsener - Lars Mogensen, bådinspektør


[ Til Top ]


Kommende klubture med skibet ViktorMaj 2021


Onsdag 5. maj
Juniortur: 17-21
Skipper: Lars M.

Onsdag 12. maj
Aftentur: 17-21
Skipper: Henrik S.

Søndag 16. maj
Dagtur: 08-16
Skipper: Erik O.

Mandag 17. maj
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens J.


Maj/Juni 2021


Onsdag 19. maj
Aften: 17-21.
Skipper: Per T.

Tirsdag 25. maj
Juniortur: 08-16
Skipper:

Onsdag 26. maj
Aftentur: 17-21
Skipper: Erik O.

Søndag 6. juni
Juniortur: 08-16
Skipper: Jens J.


Juni/Juli 2021


Onsdag 9. juni
Aftentur: 08-16
Skipper: Erik O.

Søndag 13. juni
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy S.

Mandag 14. juni
Dagtur: 08-16
Skipper: Per K.

Mandag 21. juni
Juniortur: 17-21
Skipper:


Book en plads og se alle fremtidige ture i turkalenderen


Skipper-afregning for turene med skibet Viktor
Bank: 1551 + 8072221
 eller MobilePay: 539372


[ Til Top ]


Seneste fangster


Gedde-madamme

25. marts 2021

af Morten Søndergaard

I et ellers hårdt presset uge-program sneg der sig lige en enkelt geddetur ind, inden fredningen i april måned. Og det var godt!

Det skulle være nemt og enkelt, så 2 wobblere blev trukket rundt på søen i et par timers tid.

Efter et par 2,5 kilos gedder kom HUGGET så! Tungt og dovent blev fisken bare stående ved bunden men endte med at tage et par ture under båden, hvor stangspidsen flere gange kom under vandlinien, inden fisken kunne nettes.


Forløsning!


(foto: Morten Søndergaard

Ved netningen kunne jeg mærke, at vægten sneg sig dér op, hvor der for alvor er noget ved det!

Fratrukket vejeslyngens vægt indvejede "hun" på nøjagtigt 10,0 kilo.
Afkrogningsmåttens målebånd afslørede en længde på 108 cm.

En af de flotteste gedder, jeg endnu har fanget!


10,0 kilo + 108 cm gedde-madamme


(foto: Morten Søndergaard)

Jeg var nærmest euforisk og fiskeåret 2021 er for mit vedkommende reddet alene med denne fisk. Fedt!


Denne blå skønhed lokkede gedden
16 cm med raslekugler!


(foto: Morten Søndergaard)

Det bliver et godt fiskeår - jeg kan mærke det!

Fiskehilsener, Morten Søndergaard


[ Til Top ]


Blæandede fangster

April 2021

af Flemming Weidemann


(foto: Fleming Weidemann)

Laks på 7,5 kilo og 92 cm. Fanget den 20. april 2021 med i Østersøen.


(foto: Fleming Weidemann)

Rødspætte på 650 gram. Fnget den 18. april 2021 i Øresund.


(foto: Fleming Weidemann)

Skrubbe på 710 gram. Fanget den 18.april 2021 i Øresund.


(foto: Fleming Weidemann)

Ising på 375 gram. Fanget den 18. april 2021 på Øresund.


(foto: Fleming Weidemann)

Brasen på 2870 gram. Fanget den 14. april 2021 i Store Vejle Å.

[ Til Top ]


Havørred og sandart

Marts 2021

af Bent Hytholm


(foto: Bent Hytholm)

Aborre på 1345 gram. Fanget den 14. april 2021 i Store Vejle Å.


(foto: Bent Hytholm)

Brasen på 2810 gram. Fanget den 14. april 2021 i Store Vejle Å.

[ Til Top ]


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookiloruppe
Anmod om medlemskab
her


Regler for bookning af ture med skibet Viktor(foto: Morten Søndergaard)


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Juniorturene på skibet Viktor


Information om reglerne på juniorturene

(1)
Gæster viger pladsen for medlemmer uanset tilmeldingstidspunktet.
(2)
En tilmeldt junior er tilmeldt med en forælder eller et familiemedlem.
(3)
Betaling for turen betales til akipperen med kontanter. Anden betalingsform vil ikke være mulig.

Ekstra juniorture i kalenderen
Der er blevet lagt ekstra junioraftenture ind i bookingsystemet, så må vi se, hvordan I modtager det.
Det er blevet lavet på grund af de mange juniorture, som er blevet aflyst på grund af dårligt vejr.


Nye tiltag under udarbejdelse
Vi er i gang med at prøve et nyt system, hvor der bliver mulighed for at ringe efter en skipper, så I selv kan lave en fisketur.
Men det er kun på tegnebrættet, så I må have lidt tålmodighed.
I skal dog være opmærksomme på, at det kan ryge af tegnebrættet, hvis der ikke er skippere nok, så det kan praktiseres.

Med venlig hilsen, Jens Jensen: 3131-6406
Planlægger af juniorture


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


[ Til Top ]


Nødhjælp - Dansk Søredningsselskab


Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på enten marinetraffic eller vesselfinder - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.

Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside:
https://su-booking.memberlink.dk/


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).


Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[ Til Top ]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[ Til Top ]