Politiets Fiskeklub


Viktor


MARTS 2021 | NYHEDSBREV NR. 116
Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med Viktor

Forårsmesterskabet (23.04)

Kystmesterskabet (08.04)

Kysttur (25.03)

Skibet Viktor (bookning, oplevelser m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)


Vigtige datoer i 2021


Generalforsamlingen
Udskudt til efteråret 2021


Kystmesterskabet

08.04.21: Vejret afgør


Forårsmesterskabet

23.04.21: Poppelsøen


Klubmesterskabet
30.08.21: Øresund


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange, som jeg kunne ønske mig).


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail

Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


Information fra bestyrelsen


Kære fiskevenner i Viktor

Den ordinære generalforsamling skal jf. foreningens vedtægter afholdes hvert år og seneste den 15. april.

Men grundet Corona-situationen har bestyrelsen vurderet, at det ikke er realistisk, at kunne overholde fristen for afholdelsen af general-forsamlingen.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at udskyde afholdelsen til et tidspunkt i efteråret, hvor situationen forhåbentlig er en helt anden.

Fiskehilsener - bestyrelsen


[ Til Top ]


Kommende klubture med skibet Viktor


Klubturene starter op igen - se kalenderen


Kære alle fiskevenner i Viktor

Fra på mandag den 1. marts 2021 kan du igen booke VIKTOR og klubturene sejles som planlagt.
Det er MAX. 5 ombord inkl. skipper. Sørg for at overholde alle de regler m.h.t. Corona, der i øvrigt gælder rundt omkring.
Styrehuset er skipperens domæne, med mindre det er egen familie man sejler med.
Lokummet må IKKE benyttes.
Vi har fået installeret den nye plotter, men vi mangler radaren, transduceren og det nye kontaktpanel, der forhåbentlig kommer i løbet af næste uge – og så skal skibet på land.
Plotteren kan selvfølgelig bruges, men lad venligst være med at ændre på indstillinger mv., før det hele bliver tilsluttet. Selvstyreren kan allerede nu bruges fra skærmen – og det er også smart.
Jeg skal nok lave en quick-guide og give info on location, når det hele er installeret.
Det gamle ekkolod er flyttet hen på radarens plads og fungerer stadig. Måske det får lov at blive stående der, så kan vi jo se på flere ekkolodsbilleder samtidig.

Bedste hilsener - Lars Mogensen, bådinspektør


[ Til Top ]FORÅRS-MESTERSKABET


Fredag den 23. april 2021
Kl. 0700-1400
Poppelsøen Put & Take

Baltorpvej 208 • 2750 Ballerup
www.poppel.dk

Tilmeld dig her

Dette års Forårsmesterskab vil blive afholdt i Poppelsøen Put and Take i Ballerup.

Som altid med gode præmier til vinderne.

Grillpølser vil være klar til indtagelse ca. kl. 11.45 og er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret på kr. 250,- som betales til dommer Preben Hytholm ved ankomsten til søen.

Tilmelding
Af hensyn til bestilling af pølser mv. er tilmelding nødvendig med navn og evt. mobilnummer.

Tilmelding sker via hjemmesiden eller i nødstilfælde på SMS til mobil 4097-8605, senest fredag den 16. april 2021.

Mødested: Poppelsøens parkeringsplads

Følgende regler er gældende i forbindelse med konkurrencen

1.
Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 14.00, hvorefter der er indvejning af fangede ørreder og præmieoverrækkelse.

2.
Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor.

3.
Ved ankomsten skal alle betale deltagergebyret og tilmelde sig til dommeren Preben Hytholm for at blive registeret som deltager.

4.
Dommeren vil starte konkurrencen kl. 07.00 hvorefter deltagerne i god ro og orden kan begive sig til fiskepladserne.

Ingen må opstille fiskegrej på fiskepladserne før kl. 07.00.

Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne.

Kan en deltager ikke nå at være fremme ved konkurrencens start, så giv dommeren besked - tidligst muligt evt. ved tilmeldingen.

5.
Det er kun tilladt at fiske med én stang ad gangen.

6.
Der må kun benyttes én krog (enkelt eller trekrog).

7.
Rykfiskeri er forbudt.

8.
Det er forbudt at fiske med levende agn. Regnorm og tilsvarende er tilladt.

9.
Det er forbudt at genudsætte fangne ørreder.

10.
Der er en begrænset fangst på i alt 8 ørreder fra kl. 0700 til kl. 1400
.

11.
Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen.
Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende.
Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod.
Samme regel gælder for efterfølgende placeringer.
Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager.

12.
Såfremt en af præmietagerne (se pkt. 10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien.

13.
Dommeren, Preben Hytholm, der også deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen
.

14.
Husk at vi er gæster og tag hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til div. affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen.


[Top]


Poppelsøen Put and Take


Poppelsøen er en hyggelig sø, beliggende i Ballerup, 20 minutter fra København.


[Top](foto: Steffen Horvath)(foto: Mads Bruun)

Torsdag den 8. april 2021

Så skal der uddeles præmier i stride strømme! Årets kystmester skal kåres, og det skulle igen i år blive med en gang grillede pølser med brød og et stykke kage til kaffen.
Så mød op til hyggeligt samvær, og så må vi se, om vi kan overgå Johnnys fine blankfisk på næsten 3 kilo fra sidste mesterskab.
Turdestination bliver ligeledes afgjort 3-4 dage inden.
Igen bliver jeg nødt til at sige, at hvis vi har restrektioner på max. 5 mand, så er det de 4 første tilmeldte, som kommer med på turen. Håber godt nok på, at vi kan være min. 10 mand, så lad os være optimistiske.
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 29. marts 2021.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dkhjemmesiden


[Top](foto: Viktor)(foto: Morten Manniche)(foto: Kent Astrup)

Torsdag den 25. marts 2021

Så skal vi forhåbentlig ud og have pudset grejerne af efter det, der føles som den længste vinter i mands minde.
Hvor turen går hen beslutter vi ca. 3-4 dage før, så vi nogenlunde kan regne med vejrudsigten. Sidste efterårs ture blev begge lagt på årets mest blæsende dage med sidste minuts-ændringer som resultat, og det vil vi gerne undgå.
Hvis vi har restrektioner på max. 5 mand, så er det de 4 første tilmeldte, som kommer med på turen. Men lad os se, om der trods alt ikke bliver løsnet lidt på det til den tid.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 18. marts 2021.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dkhjemmesiden


[ Til Top ]


Oplevelser ombord på Viktor


Ny dør!

Januar 2021

Så har Tommy Streander, skipper og superhandymand lavet en ny dør til VIKTOR.
Noget lignende ses ellers kun på superyachts. STOR TAK for indsatsen.

(foto: Lars Mogensen)

(foto: Lars Mogensen)
Mvh. Lars Mogensen

[ Til Top ]


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookgruppe
Anmod om medlemskab
her


Regler for bookning af ture med skibet Viktor(foto: Morten Søndergaard)


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


[ Til Top ]


Nødhjælp - Dansk Søredningsselskab


Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på enten marinetraffic eller vesselfinder - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.

Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside:
https://su-booking.memberlink.dk/


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).


Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[ Til Top ]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[ Til Top ]