Politiets Fiskeklub


Viktor


FEBRUAR 2021 | NYHEDSBREV NR. 115
Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med Viktor

Forårsmesterskabet (23.04)

Seneste fangster (Claus, Bent, Flemming)

Skibet Viktor (bookning, oplevelser m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)


Vigtige datoer i 2021


Generalforsamlingen
Udskudt til efteråret 2021


Forårsmesterskabet

23.04.21: Poppelsøen


Klubmesterskabet
30.08.21: Øresund


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange, som jeg kunne ønske mig).


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail

Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


Information fra bestyrelsen


Kære fiskevenner i Viktor

Den ordinære generalforsamling skal jf. foreningens vedtægter afholdes hvert år og seneste den 15. april.

Men grundet Corona-situationen har bestyrelsen vurderet, at det ikke er realistisk, at kunne overholde fristen for afholdelsen af general-forsamlingen.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at udskyde afholdelsen til et tidspunkt i efteråret, hvor situationen forhåbentlig er en helt anden.

Fiskehilsener - bestyrelsen


[ Til Top ]


Kommende klubture med skibet Viktor


Klubturene med skibet Viktor er aflyst indtil videre


Kære fiskevenner i Viktor

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at sejlads med vores klubskib ”VIKTOR” pr. mandag den 11. januar 2021 er indstillet indtil videre - selvfølgelig for at være på linje med restriktionerne i samfundet i øvrigt.

Der må dog sejles, hvis følgende bliver respekteret:

- Du skal sejle ALENE, eller

- Du har KUN medlemmer af din EGEN husstand med ombord.

Ja, ærgerlige tider, men det skal nok blive godt igen.

Bedste hilsener - Lars Mogensen, bådinspektør


[ Til Top ]FORÅRS-MESTERSKABET


Fredag den 23. april 2021
Kl. 0700-1400
Poppelsøen Put & Take

Baltorpvej 208 • 2750 Ballerup
www.poppel.dk

Tilmeld dig her

Dette års Forårsmesterskab vil blive afholdt i Poppelsøen Put and Take i Ballerup.

Som altid med gode præmier til vinderne.

Grillpølser vil være klar til indtagelse ca. kl. 11.45 og er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret på kr. 250,- som betales til dommer Preben Hytholm ved ankomsten til søen.

Tilmelding
Af hensyn til bestilling af pølser mv. er tilmelding nødvendig med navn og evt. mobilnummer.

Tilmelding sker via kalenderen på hjemmesiden eller i nødstilfælde på SMS til mobil 4097-8605, senest fredag den 16. april 2021.

Mødested: Poppelsøens parkeringsplads

Følgende regler er gældende i forbindelse med konkurrencen

1.
Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 14.00, hvorefter der er indvejning af fangede ørreder og præmieoverrækkelse.

2.
Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor.

3.
Ved ankomsten skal alle betale deltagergebyret og tilmelde sig til dommeren Preben Hytholm for at blive registeret som deltager.

4.
Dommeren vil starte konkurrencen kl. 07.00 hvorefter deltagerne i god ro og orden kan begive sig til fiskepladserne.

Ingen må opstille fiskegrej på fiskepladserne før kl. 07.00.

Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne.

Kan en deltager ikke nå at være fremme ved konkurrencens start, så giv dommeren besked - tidligst muligt evt. ved tilmeldingen.

5.
Det er kun tilladt at fiske med én stang ad gangen.

6.
Der må kun benyttes én krog (enkelt eller trekrog).

7.
Rykfiskeri er forbudt.

8.
Det er forbudt at fiske med levende agn. Regnorm og tilsvarende er tilladt.

9.
Det er forbudt at genudsætte fangne ørreder.

10.
Der er en begrænset fangst på i alt 8 ørreder fra kl. 0700 til kl. 1400
.

11.
Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen.
Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende.
Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod.
Samme regel gælder for efterfølgende placeringer.
Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager.

12.
Såfremt en af præmietagerne (se pkt. 10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien.

13.
Dommeren, Preben Hytholm, der også deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen
.

14.
Husk at vi er gæster og tag hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til div. affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen.


[Top]


Poppelsøen Put and Take


Poppelsøen er en hyggelig sø, beliggende i Ballerup, 20 minutter fra København.

Søen åbnede i år 2000 og har siden været drevet som et hyggelig familieforetagende.

Søen er ejet af Mogens og hans kone men til dagligt står Anders og Anja (Mogens´ søn og datter) i caféen og grejbutikken, som har et stort udvalg af fiskegrej.

Vi sætter stor pris på at I får en god fiskeoplevelse i flotte omgivelser. Der er altid rent og pænt, da vi går vores daglige ture rundt om søen.

En gang om ugen modtager vi ørreder, som opbevares i bassiner, så vi løbende kan sætte fisk ud. Dette giver en god og jævn bestand i søen! Vores ørreder smager rigtig godt og har ingen muddersmag.

Siden år 2011 har vi også udsat stør. Disse SKAL genudsættes.

Husk at læse vores regler for fiskeriet inden du starter. Knæk og bræk!


[Top]


Seneste fangster


Kapital aborre

12. december 2020

af Claus Søndergaard

En god fiskekammerat var så venlig og gavmild at dele ud af sine fine agnfisk – og så er det jo bare med at takke og holde sig til.

Efter et par fisk til at varme op på, kom der lidt mere vægt bag hugget. Fisken gik tungt og var ikke meget for at forlade bunden.

Da den kom i nettet kunne vi godt se, at det var en fin fisk, men blev alligevel lidt forundret over, at vægten blev trukket så langt ned...


(foto: Claus Søndergaard)

Men efter dobbelt tjek af vægt og pose var der ingen tvivl: en kapital aborre på 1.800 gram rent.

Tak for agn!

Knæk og bræk - Claus Søndergaard


[ Til Top ]

Stor aborre fra Store Vejle Å

25. september 2020

af Bent Hytholm

Aborre på 1810 gram og 49 cm fanget på levende agn i St.Vejle å.


(foto: Bent Hytholm)

Mvh. - Bent Hytholm


[ Til Top ]

Fint torsk fra Øresund

8. november 2020

af Flemming Weidemann


(foto: Flemming Weidemann)

Flot gedde fra Esrum Sø

29. september 2020


(foto: Flemming Weidemann)

Mvh. - Flemming Weidemann


[ Til Top ]


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookgruppe
Anmod om medlemskab
her


Regler for bookning af ture med skibet Viktor(foto: Morten Søndergaard)


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


[ Til Top ]


Nødhjælp - Dansk Søredningsselskab


Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside:
https://su-booking.memberlink.dk/


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).


Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[ Til Top ]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[ Til Top ]