Politiets Fiskeklub


Viktor


NOVEMBER 2020 | NYHEDSBREV NR. 112
Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med Viktor

Kysttur (19.11)

Klubmesterskabet (31.08)

Seneste fangster (Claus S.)

Skibet Viktor (bookning, oplevelser m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)


Vigtige datoer i 2021


Generalforsamling

Forårsmesterskab

Kystmesterskab

Klubmesterskab


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange, som jeg kunne ønske mig).


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail

Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


Kommende klubture med skibet ViktorNovember 2020


Søndag 8. nov.
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy S.

Søndag 15. nov.
Dagtur: 08-16
Skipper: Lars M.

Mandag 16. nov.
Dagtur: 08-16
Skipper: Per S.

Mandag 23. nov.
Dagtur: 08-16
Skipper: Per K.


December 2020


Mandag 7. dec.
Dagtur: 08-16
Skipper: Per T.

Søndag 13. dec.
Dagtur: 08-16
Skipper: Jørgen L.

Mandag 21. dec.
Dagtur: 08-16
Skipper: Per S.

Søndag 27. dec.
Dagtur: 08-16
Skipper: Finn J.


Januar 2021


Søndag 3. januar
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer W.

Søndag 17. januar
Dagtur: 08-16
Skipper: Henrik S.

Søndag 24. januar
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer W.

Mandag 25. januar
Dagtur: 08-16
Skipper: Per K.


Book en plads og se alle fremtidige ture i turkalenderen


Skipper-afregning for turene med skibet Viktor
Bank: 1551 + 8072221
 eller MobilePay: 539372


[ Til Top ]


Kysttur

Torsdag den 19. november 2020 - Sjællands Odde


Vi slutter årets havørredsæson med en tur til Sjællands Odde/Gniben. Der findes flere fine havørredstrækninger fra Gniben og et par kilometer ind i landet på begge sider.
Vi har en områdeekspert med i form af Johnny, som kender stederne, da han har sommerhus i området.


Tilmelding senest torsdag den 12. november 2020 til:
Steffen Horvath ● 4191-0006 ● sho008@politi.dkhjemmesiden


(foto: Farum Lystfiskerforening)


[ Til Top ]


Klubmesterskabet 2020


Mandag den 31. august 2020

I år har intet været som det plejer, først et aflyst forårsmesterskab altså ingen grillpølser, og herefter en aflysning af spisning før og efter klubmesterskabet, men det havde ikke skræmt de 28 fremmødte medlemmer.

Årets konkurrencedeltagere var i år mødt, til udsigten til et fantastisk fiskevejr, let vind og strøm, og en masse solskin, hvilket også var fortjent oven på den manglende morgenmad.

Efter en mindre sejltur til Disken, startede fiskeriet efter de flade. Det var hovedsagelig små Isinger der blev hevet ombord og få over målet.
Skipper ”DYT” valgte at sejle mod området omkring Kobberværket. Fiskeriet ved Kobberværket blev lidt mere givtigt, med nogle store høstsild, makrel, hvilling, rødspætter og lidt torsk.
De sidste time sejlede skippe Dyt tilbage til Disken og afsluttende ved Trykkerdammen udfor Helsingør bådudlejning.
Det afsluttende point resultat på årets Klubmesterskab blev meget lige, faktisk ens 112 point, mellem sidste års Klubmester Flemming Weidemann og Bent Hytholm Jensen, men Bent havde dog den mest pointgivende fisk, en Hvilling med 15 point.

Klubmester 2020

Bent Hytholm Jensen med 112 point

5 Hvillinger, 3 Isinger, 1 Hornfisk, 2 Makreller 1 Rødspætte og Sild.

Top 12 Klubmesterskabet 2020

Placering

Navn

Point

1

Bent Hytholm Jensen

112

2

Flemming Weidemann

112

3

Hans Kalledsø

94

4

Per Krat

93

5

Hans Chr. Tonnesen

87

6

Mads Bruun

82

7

Jørgen Jensen

75

8

Leif E Pedersen

68

9

Jens Jensen

67

10

Bruno Stub

65

11

Preben Hytholm Jensen

62

12

Flemming Stig Lauritsen

62

Årets Storfanger 2019

Hans Kalledsø mest pointgivende fisk

En torsk 32 point

Årets Sildekonge 2019

Ejnar Christensen

5 kilo sild

Klubmesterskabets 2020 samlede fangstresultat på Havstrygeren


4 Torsk (11), 23 kg. Sild. (50), 38 Hvillinger (23), 46 Ising (43), 10 Rødspætte (15), 6 Skrubbe (90), 2 Kuller (1), 37 Makreller (47), 2 Knurhaner (2), 0 Sej (5), 0 mørk sej(0), 0 Havkarusser (1), 0 Berggylt (1), 1 Savgylt (0), 0 Ulk (0), 1 kutling (0) 0 Lange (0) 1 Lubbe (0).

(parantesen: antal fanget ved klubmesterskabet 2019)

Lodtrækning og præmieoverrækkelsen blev i år foretaget på kajen foran Havstrygeren, og her skal det selvfølgelig nævnes, at der som en kompensation for den manglende spisning på Tante Maren i Farum, var udloddet 4 gavekort til spisestedet.

En stor tak skal der også lyde til Elida Rederiet for det 2 stk. dagkort der også kunne vindes af konkurrencedeltagerne.

Årets præmie lodtrækning blev vundet af

Bruno Stub


4 Gavekort til Tante Maren á kr. 500,-

Leif E Pedersen

Mads Bruun

Jørgen B. Andersen

Per Kvistholm


2 Gavekort til Elida

Jørgen Jensen og Bent Hytholm Jensen

Konklusion på dagen: Fantastiks vejr – Højt humør – Igen flotte friske sandorm, -  Rund fart på Øresund – Noget ringere fangst end 2019, hvilket også klart fremgår af den ovenstående fangstlisten.

 Tak for rigtig hyggeligt samvær

Preben Hytholm Jensen
mesterskabsarrangør


[Top]Seneste fangster


Streetfishing

Sommeren 2020

af Claus Søndergaard

Så mangler der bare et par dåser og en god tomatsovs...
Var et smut på en lille aftentur til Sluseholmen, hvor jeg fik en fin, godt kæmpende makrel på den rigtige side af pundet.


(foto: Claus Søndergaard)


[ Til Top ]

Skæller

Sommeren 2020

af Claus Søndergaard

Der har sandt for dyden været langt mellem snapsene denne sommer, så det var glædeligt, da denne 5+ var oppe og vende på en lille aftentur.


(foto: Claus Søndergaard)


[ Til Top ]


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookgruppe
Anmod om medlemskab
her


Regler for bookning af ture med skibet Viktor(foto: Morten Søndergaard)


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


[ Til Top ]


Nødhjælp - Dansk Søredningsselskab


Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside:
https://su-booking.memberlink.dk/


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).


Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[ Til Top ]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[ Til Top ]