Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail

Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail

Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail

Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail

Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail

Mesterskaber
Preben Hytholm
4097-8605
mail

Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail

Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail


Referat af generalforsamlingen

Tirsdag den 25. august 2020
Afholdt i Efterforskningshuset
Teglholm Allé, København SV


A.
Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg


Bestyrelsen foreslog Asger Jensen, Københavns Politi, som dirigent. Der var ikke andre forslag. Asger Jensen valgt med applaus.
Asger Jensen modtog valget. Han konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig uanset, hvor man der deltager.


B.
Beretning om klubbens virksomhed - formandens og bådinspektørens beretninger


Formandens beretning for året 2019

Indledning

Hver gang jeg skriver min beretning bruger jeg timer på, at finde en god indledning. I de tidligere beretninger har jeg været rundt om blandt andet USA.s præsident og vores fodbold landshold. Disse to emner er nok lidt for tidligt, at tage op igen…

I min iver for at finde det rigtige emne for 2019 sad jeg og kiggede ud af vinduet. Et vindue, der konstant var vådt fordi regnen silede ned. Ikke nok med det, så var vinden også kraftig.

Valget faldt på vejret. Et godt valg synes jeg. Et valg alle taler om og som ingen kan gøre noget ved. Nærmest kedeligt, men alligevel vigtigt i forhold til lige nøjagtigt vores fiskeklub Viktor.

Som jeg husker specielt sidste halvdel af beretningsperioden har fiskene i vore åer, søer og havet omkring os i hvert fald fået mere vand at boltre sig i. Vinden har også artet sig anderledes gennem perioden. De tidspunkter, hvor vi har ønsket mindre af den, har det ikke altid været en mulighed.

Og vejret påvirker os alle i mere eller mindre grad. Det påvirker vores humør, vores vilje til at være aktiv eller deltagelse i et eller andet arrangement. Vejret påvirker også fangstmængden, når i ivrigt og dygtigt forsøger at gøre en god fangst. Selv om vejret viser sig fra sin gode side en tilfældig dag på eksempelvis Øresund, får vejret ofte skylden, når fangsten udebliver.

Selv om vejret har været jævnt trist i lange perioder, har I som medlemmer evnet, at glemme vejret og med godt sammenhold trodset vejrguderne. I er mødt op til klubbens arrangementer, for den vej igennem at få en god oplevelse og et godt grin.

Med disse ord byder jeg velkommen til 2019 generalforsamling.

Beretning

Ved udgangen af 2019 havde klubben 260 politiansatte, 120 civile og 18 juniorer. I alt et medlemstal på 399.

I 2019 tog sygdommen klubmedlem Flemming Hedegaard Petersen. Flemming havde mange roller i sin tid i fiskelubben. Roller/ poster som formand, dirigent og bådinspektør. Flemming havde også en stor andel i anskaffelsen af skibet Viktor.

Herudover mistede vi også Knud Jensen. Knud var klubbens ”ældste” skipper. Han sagde aldrig nej, når der var brug for hjælp som skipper eller når båden skulle på bedding. Knud var indstillet som årets skipper, men nåede desværre ikke at blive udråbt.

Klubben deltog i begges bisættelse/ begravelse og jeg beder generalforsamlingen rejse sig op og afholde 1 minuts stilhed for dem begge.

Æret være deres minde!

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder. 4 traditionelle og et på klubbens gode skib ”Viktor”. Traditionen på Viktor, blev i år ramt af en del afbud på selve dagen.
Der var også afbud under vandlinjen denne dag. Vi måtte lede længe, meget længe for, at hive en enkelt eller 2 fisk op.

Alt fra værgekampanger, især på juniorer – ny hjemmeside – arrangementer og skibet Viktor, for bare at nævne nogle af emnerne, der har været drøftet på møderne. Der har som vanligt været gode og konstruktive debatter, hvor bestyrelsesmedlemmernes entusiasme og erfaring har gjort stor gavn og igen gode indhug i kassererens tegnebog. Jeg vil gerne takke for Jeres måde, at tilgå opgaverne på under møderne.

Forårsmesterskabet

Årets Forårsmesterskab blev igen afholdt ved Simons Put and Take i Veksø den 5. april 2019.
17 forventningsfulde deltager var klar til at tage kampen op. Mængden af fangede fisk viste sig dog, at blive noget begrænset. Vejret på dagen kunne ikke få skylden.

Der blev kæmpet hele dagen og konkurrencen endte som følger:

1. Eskil Brodersen (Forårsmester 2019)
2. Jesper Olsen
3. Frank Jensen
4. Henrik zum Vohrde

Herudover var der en officiel lodtræknings præmie, der gik til Torben Esmarch. De overskydende præmier blev fordelt ved lodtrækning.

Arrangøren Preben Hytholms konklusion på dagen var, at det stadig er en ny sø med nye erfaringer. Men også en sø med for få fangede fisk. Flertallet af deltagerne var også enige om, at det vist er på tide med et andet sted.

Tak for arrangementet Preben. Også en tak til grillmesteren Egon.

Kystmesterskabet

Den 9. april 2019 troppede 12 mand op til årets kystmesterskab. Lokkemaden var pølser mm. til frokost og det resulterede i nærmest deltager rekord. Isefjorden blev dyrket på en forholdsvis god dag rent vejrmæssigt.

Der var ikke overflod af fisk dog så mange, at præmierne kunne blive uddelt:

1. Michael Valbjørn
2. Hans Kalledsø
3. Ej navngivet.

Manglen på fisk og størrelse på fisk ødelagde ikke dagen. Arrangøren Steffen Hovath var tilfreds med alles gode humør og entusiasme og lover nye højder for den gastronomiske del af mesterskabet i 2020.

Bestyrelsen takker Steffen for et godt og vellykket mesterskab.

Klubmesterskabet

Mesterskabet den 9. september 2019 var i forhold til de seneste år ikke præget af regn og blæsende kuling. Havstrygeren med skipper ”Dyt” bragte alle op i den nordlige ende af Øresund for en start efter fladfisk. De friske sandorme havde god virkning.

Senere blev der fokuseret på området omkring Kobberværket, Hven og de kendte vragsteder. Vragene gav dog adskillige bundbid. Dagen igennem blev der landet en del fisk også af forskellige arter. Efter endt konkurrence var der præmieoverrækkelse og stegt flæsk på Bolettes Gæstebud i Humlebæk.

1. Flemming Weidemann (Klubmester 2019)
2. Jens Lykkebo Pedersen
3. Jan Vestergaard
4. Bent Hytholm Jensen
5. Hans Christian Tonnesen
6. Egon Poulsen
7. Per Kvistholm
8. Christian Petersen
9. Flemming Stig Lauritsen
10. Allan Scheller
11. Ejner Christensen
12. Jørgen B. Andersen

Årets Sildekonge blev Erling Petterson.
Vi takker Preben Hytholm for det fine arrangement og har en forventning om, at 2020 bringer det samme vejr og samme mængde fangst.

Juniormesterskabet

Desværre ikke afholdt på grund af manglende interesse. Dog skal det tilføjes, at klubben stadig afvikler juniorture i håb om, at øge medlemstallet for juniorer.

Øvrige arrangementer

Stør turen i Poppelsøen i Ballerup var igen på programmet. Igen til stor fornøjelse for deltagerne. Herudover har der gennem 2019 været flere kystture. Tak til initiativtagerne.

Nyhedsbrevene

Morten Søndergaard har igen gennem året lagt et kæmpe arbejde i at forsyne medlemmerne med de månedlige nyhedsbreve. Tak for den store indsats Morten.

Websiden

En tak skal også lyde til Preben Bo, der i vanlig stil holder vores webside opdateret. Jeg er sikker på at klubbens medlemmer synes det samme.

Klubrekorder for 2019
Næstformanden gennemgår listerne efter generalforsamlingen og vil i den forbindelse uddele diverse præmier i form af gavekort til Hvidovre Sport.

Med denne beretning vil jeg ønske alle klubbens medlemmer et godt og fiskerigt 2020.

Karl Kristian Jensen, Formand
 


Bådinspektørens beretning for K/S "Viktor" året 2019

I 2019 var vores lille skib VIKTOR på havet 111 gange med en af vores mere eller mindre aktive skippere, og forventningsfulde fiskere. De afviklede ture pr. år er normalt nogenlunde konstante, men i forhold til de 148 ture vi nåede i 2018, er der en lille nedgang.
Efteråret og ”vinteren” var præget af dårligt vejr, og selvfølgelig mange aflysninger af de bookede ture. Antallet af godkendte skippere er desværre faldet med 2.
Vi har pt. 58 skippere på listen. De to der mangler var til gengæld to af de mest aktive – og stærkt savnede. Flemming Hedegaard Petersen og Knud Jensen afmønstrede begge i 2019.
Flemming nåede pga. sygdom kun at sejle en sidste tur den 22. april 2019 og døde den 31. maj 2019.
Knud sejlede sin sidste tur den 10. oktober 2019, og døde 20 dage senere. De to var altid hjælpsomme og tog deres tørn af klubture, og Knud var især aktiv omkring skibet, når noget skulle fikses. Klubben var repræsenteret ved begges bisættelser både med blomster og tilstedeværelse.
Der er skrevet nekrologer om begge de tos store betydning for vores fiskeklub, så jeg vil ikke her sige mere end: ”ære været deres minde”. Der er kun kommet én ny skipper til i 2019. Flemmings søn Thomas blev godkendt i efteråret. En nem omskoling, Thomas var oplært af mesteren selv.
En af de mere vitale og materielle ting på skibet gav også op i 2019. Jeg har længe observeret et stort motorolieforbrug og konstateret, at olien drev ud ved luftfilteret og samlede sig i bunden af motorrummet. To af hinanden uafhængige marinemekanikere blev tilkaldt, og de konstaterede begge at motoren er slidt op. Den lider bl.a. af underkompression og generelt slid efter de 8-10000 motortimer den har gået. Vi ved ikke præcis motortimerne, tælleren har ikke virket længe.
Bent fra Ledøje diesel fik opgaven. Jeg ved ikke, hvor han har stjålet motoren, men det var langt det bedste tilbud, ca. 90.000 ilagt og med første gang service inkluderet.
Søndag aften sejlede jeg VIKTOR til servicekajen, drejede nøglen til stop, og så drog den motor sit sidste suk. Det bliver dejligt af få en fabriksny motor med de fordele, der kommer med opdateret grej.
Især dieselforbruget bliver spændende af følge.
Jeg håber når denne generalforsamling holdes at arbejdet med ombytningen er afsluttet.
Vi har heller ikke i år haft brug for medlemskabet af Dansk Søredning. Til gængæld har vi igen haft brug for de dygtige bådebyggere på Humlebæk Bådeværft. En uheldig skipper kom for tæt på en sten omkring Nivå Havn og et stykke af stævnen ”kofangeren” blev beskadiget. Dagen efter påsejlingen tog vi skibet op i Humlebæk til besigtigelse. Det var lidt usikkert om selve kølen var slået løs, men efter grundig inspektion af fagfolkene, blev det besluttet, at VIKTOR kunne sejle videre, til vi alligevel skulle på land til årligt vedligehold i september. Her viste det sig heldigvis, at skaden var begrænset til den egetræsblok, der beskytter selve stålbjælken under kølen. Puha, alle og især kassereren drog et lettelsens suk.
Vores nye forsikringsselskab Pantaenius lever også fortsat videre i uvidenhed om hvad det kunne have kostet dem.
Midt i al den elendighed skal den uheldige skipper have stor ros for straks at ringe til mig. Han og medskipperen blev efter turen ombord i flere timer for at sikre sig, at der ikke var slået nogen læk på bunden. Han var virkelig ked af den påsejling, der skete med ikke ubetydelig hastighed. ”Lille fart lille skade, stor fart stor skade”
Humlebæk Bådeværft stod i øvrigt igen i 2019 for al den nødvendige vedligeholdelse i forbindelse med den årlige landgang.
Der har også været positive ting i 2019. Lokummet har IKKE været tilstoppet. Det er vist første gang, jeg kan skrive det.
Skipperne og deltagerne har været gode til at rydde op, gøre rent, og ikke mindst, undlade at fiske i trafikseparationen, eller tage flere fisk med i land end kvoterne tillader.
Jeg vil også i år komme med en opfordring til skipperne om fortsat at efterlade skibet rengjort, og klar til næste tur. Hvis man synes at det ikke er gjort godt nok ringer man selv til den sidste skipper og beklager sig. Er diesel nede på ¼ tank ringer man til mig – det er ikke nok at skrive det i logbogen.
Og husk det gamle ordsprog. ”Det er bedre at være inde, og ønske sig ud – end at være ude, og ønske sig ind”. Det var en opfordring til at tjekke vejrudsigten. Er man i tvivl om vejr og vind, er man velkommen til at ringe til mig. Tak.

Årets skipper 2019
Den titel var tiltænkt Knud Jensen, der igen-igen meldte sig til klubture og trådte til, når jeg akut manglede en skipper. Af respekt vor Knud lader vi den titel stå tom for 2019.

Lars Mogensen, Bådinspektør
 


Dirigenten satte begge beretninger til debat og afstemning.
Begge beretninger blev uden yderligere debat godkendt med applaus.


C.
Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent


Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet for det forgangne år for forsamlingen.
Han opfordrede til, at de civile medlemmer fik kontingentbetalingen sat ind som en fast betaling en gang årligt. Det ville lette kassererens arbejde betydeligt.
Der var forslag om uændret kontingent, godkendt med applaus.
Regnskab og budget blev i øvrigt godkendt med applaus.


D.
Behandling af indkomne forslag


De af bestyrelsen fremsatte forslag 1-3 og 5, blev godkendt med applaus uden bemærkninger.
Vedr. forslag 4: Allan og Steen motiverede sit forslag vedr. den nye hjemmeside. Bestyrelsen ønskede, at generalforsamlingen skulle tage stilling til, om bestyrelsen kunne arbejde videre med forslaget og eventuelt sørge for, at klubben kan få en mere tidssvarende hjemmeside. Der var forskellige spørgsmål til forslaget og der var en lille debat.
Der blev stemt om følgende:
Bestyrelsen arbejder videre med at få lavet en ny hjemmeside til klubben, med et max på 50.000-60.000.
Ingen stemte imod og forslaget blev vedtaget.
Dirigenten påpegede, at forslag 6 først var offentliggjort på hjemmesiden 3 døgn før mødet og man derfor ikke kunne vedtage forslaget, men kun drøfte det.
Jens Jensen motiverede sit forslag og han mente, at det kunne være en god ide, at man ligesom havde en liste, hvor skipperne kunne melde sig på. Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Det var nogenlunde samme motivation som forrige forslag og det blev igen besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med ideen.


E.
Valg jf. vedtægternes § 3


På valg var (for 2-årige perioder):
Formand Karl Kristian Jensen (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Lars Mogensen (villig til genvalg) og bestyrelsesmedlem Bent Hytholm Jensen (ikke villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet Jens Jensen.


Til bestyrelsen blev følgende valgt som bestyrelsesmedlemmer:
Formand, Karl Kristian Jensen for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen for 2 år.
Bestyrelsesmedlem, Lars Mogensen for 2 år.
Bestyrelsesmedlem, Jens Jensen for 2 år.

På valg var (for 1-årige perioder):
Bestyrelsessuppleant Morten Elkjær Søndergaard (villig til genvalg), bestyrelsessuppleant Tonny Carstensen (villig til at overlade sin plads). Bestyrelsen foreslår i stedet Steen Norgrav.


Der blev valgt følgende suppleanter:
Morten Elkjær Søndergaard for 1 år.
Steen Norgrav for 1 år.

På valg var endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (for 1-årige perioder):
Bestyrelsen foreslår Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen som revisorer, samt Claus Søndergaard som revisorsuppleant (alle er villige til genvalg).

Som revisorer blev valgt Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen. Claus Søndergaard blev valgt som revisorsuppleant.


F.
Eventuelt (overrækkelse af diverse årspokaler og præmier)


Æresmedlem
Kalle takkede Bent Hytholm Jensen for hans mangeårige og store arbejde for klubben dens virke. Både som medlem, formand og bestyrelsesmedlem. Han oplyste, at bestyrelsen til næste generalforsamling vil foreslå, at klubben optager Bent som æresmedlem.

Vedr. klubmesterskabet, så blev der opfordret fra salen til, at der blev sendt en meddelelse til deltagerne, hvor det blev oplyst, at der kunne være problemer med børsteormene. Preben ville, med hjælp fra Morten skrive ud til deltagerne, så alle ville få de samme betingelser til mesterskabet (dette blev gjort 260820).

Præmier

Der blev uddelt diverse gavekort til diverse heldige og dygtige modtagere, ligesom der blev uddelt gavekort til hvervepræmie, årets skribent og anmeldte fisk.
Bestyrelsen kan kun opfordre til, at flere anmelder fangede fisk, således at flere kan få glæde af de fine gavekort.


Foredrag
Efter generalforsamlingen blev der holdt et spændende foredrag ved Allan Scheller, der fortalte om en forening, der er startet op. Foreningen, der hedder ”Køge Bugt Stenrev”, arbejder for, at skabe et bedre vandmiljø i Øresund/Køge Bugt. Dette skal bl.a. gøres ved, at der skal etableres stenrev og muslingerev i vandene. Mere information på hjemmesiden www.koegebugtstenrev.dk og på Facebook Køge Bugt Stenrev. Ellers kan Allan kontaktes for yderligere information.

Referent Egon Poulsen


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookgruppe
Anmod om medlemskab
her


Regler for bookning af ture med skibet Viktor(foto: Morten Søndergaard)


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.


Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje, om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.


[ Til Top ]


Nødhjælp - Dansk Søredningsselskab


Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads.
Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer:
Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.


[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside:
https://su-booking.memberlink.dk/


Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk


Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).


Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!


Fiskesnak i Viktor


[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[ Til Top ]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[ Til Top ]