Politiets Fiskeklub


Viktor


MARTS 2020 | INFOMAIL NR. 104Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med skibet Viktor

Generalforsamlingen (26.03)
• Kystture (19.03 + 16.04)
Forårsmesterskabet
(27.04)

Seneste fangster (Bent H., Kent A.)

Skibet Viktor (bookning, oplevelser, div. info)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)


Vigtige datoer i 2020


Generalforsamling

Lucius
Torsdag den 12. marts 2020


Generalforsamlingen

Torsdag den 26. marts 2020


Forårsmesterskabet

Mandag den 27. april 2020


Kystmesterskabet

Under planlægning


Klubmesterskabet

Mandag den 31. august 2020


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange, som jeg kunne ønske mig).


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Kommende klubture med skibet Viktor


Mar./Apr. 2020


Søndag 8. marts
Dagtur: 08-16
Skipper: Jørgen Krog

Søndag 22. marts
Dagtur: 08-16
Skipper:

Mandag 23. marts
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen

Mandag 6. april
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen


Apr./Maj 2020


Mandag 13. april
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen

Mandag 19. april
Dagtur: 08-16
Skipper:

Søndag 3. maj
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen

Søndag 17. maj
Dagtur: 08-16
Skipper: Erik Olsen


Maj/Juni 2020


Mandag 18. maj
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Sørensen

Onsdag 20. maj
Aftentur: 17-21
Skipper:

Onsdag 27. maj
Aftentur: 17-21
Skipper: Erik O.

Lørdag 6. juni
Juniordagtur
Skipper:

Book en plads og se alle fremtidige ture i turkalenderen


Skipper-afregning for turene med skibet Viktor
Bank: 1551 + 8072221
 eller MobilePay: 539372


[ Til Top ]


Indkaldelse til generalforsamling
i Politiets Fiskeklub Viktor


Torsdag den 26. marts 2019 Kl. 1700


Efterforskningshuset
Teglholm Allé 1-3, 2450 København SVGeneralforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til lovene:

A.
Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg.

B.
Beretning om klubbens virksomhed (formandens og bådinspektørens beretninger).

C.
Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent.

D.
Behandling af indkomne forslag.

E.
Valg jf. vedtægternes § 3.

F.
Eventuelt (overrækkelse af diverse årspokaler og præmier).

Ad. D - forslag

Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag.

Indkomne forslag p.t.:

1.
Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til formanden, næstformanden, bådinspektøren og mesterskabsarrangøren på hver kr. 3.000,-

2.
Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr. 4.000,-

3.
Bestyrelsen foreslår at redaktøren i 2020 modtager en godtgørelse på 250,- kr. pr. nyhedsbrev, der udsendes den 1. i hver måned. Max. 12 stk.

4.
Bestyrelsen foreslår, at klubbens hjemmeside erstattes af nyere/tidssvarende hjemmeside. Beløbsgrænse max. 50.000 - 60.000 kr.

5.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år: voksne kr. 35,- pr. måned og juniorer kr. 25 pr. måned.

Ad. E - valg

På valg er (for 2-årige perioder):
Formand Karl Kristian Jensen (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Lars Mogensen (villig til genvalg) og bestyrelsesmedlem Bent Hytholm Jensen (ikke villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet Jens Jensen.

På valg er (for 1-årige perioder):
Bestyrelsessuppleant Morten Elkjær Søndergaard (villig til genvalg), bestyrelsessuppleant Tonny Carstensen (villig til at overlade sin plads). Bestyrelsen foreslår i stedet Steen Norgrav.

På valg er endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (for 1-årige perioder)
:
Bestyrelsen foreslår Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen som revisorer, samt Claus Søndergaard som revisorsuppleant (alle er villige til genvalg).

Ad. F. - Eventuelt, herunder præmier, spisning og foredrag

Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt gavekort til de forskellige årsvindere og for hvervepræmien samt blive trukket lod blandt årets skribenter og blandt indsendte fangstrapporter for 2019.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke.

Efter maden fortsættes der med et spændende foredrag.

Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisningen og det spændende foredrag, er det nødvendigt, at du tilmelder dig via hjemmesiden eller ved henvendelse til Morten Søndergaard på mobil: 6137-2477 eller via mail senest torsdag den 12. marts 2020.

Tilmelding er absolut nødvendig, da der skal printes gæstekort, som skal bæres synligt ved ethvert besøg i Efterforskningshuset. Husk derfor at anføre dit fulde navn.

På bestyrelsens vegne og mvh. - Karl Kristian Jensen, formand.

[Top](foto: Viktor)(foto: Morten Manniche)

Torsdag den 19. marts 2020 - Sjælland

Årets første kysttur vil vi forsøge at lægge på en strækning med pålandsvind på Sjælland, og så håber vi bare ikke det bliver vindstille den dag. Derfor bliver destinationen udmeldt 2 dage før, så vi kan være relativt sikre på at få en kyst, hvor der er lidt gang i vandet.
Arrangøren vil forsøge at medbringe lidt kage til kaffen, så vi har lidt til den søde tand.
Tilmelding senest torsdag den 12. marts 2020.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dkhjemmesiden(foto: Kent Astrup)(foto: Viktor)

Torsdag den 16. april 2020 - Sjælland

Specielt dygtige til at fange havørreder på det sidste har vi ikke været (kan dog nå at vende i år) men til gengæld er vi ret gode til hygge. Derfor fortsætter vi naturligvis med det vi er gode til, så igen i år vil vi lave et større grillede pølser arrangement.
Så det er kun fiskegrejet, kaffen og det gode humør I skal medbringe og naturligvis viljen til at forsøge at få en havørred over 45 cm. Vi bliver i lighed med sidste år på Sjælland, men den præcise plads får I besked om 3 dage før, da vejret gerne skulle blive en medspiller.
Tilmelding senest 8. april.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dkhjemmesiden


[Top]FORÅRS-MESTERSKABET


Mandag den 27. april 2020
Kl. 0700-1400
Poppelsøen Put & Take

Baltorpvej 208 • 2750 Ballerup
www.poppel.dk

Tilmeld dig her

Dette års Forårsmesterskab vil blive afholdt i Poppelsøen Put and Take i Ballerup.


(foto: Morten Søndergaard)
Pokalen med de store ører!

Som altid med gode præmier til vinderne.
Grillpølser vil være klar til indtagelse ca. kl. 11.45 og er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret på kr. 250,- som betales til dommer Preben Hytholm ved ankomsten til søen.
Tilmelding
Af hensyn til bestilling af pølser mv. er tilmelding nødvendig med navn og evt. mobilnummer.
Tilmelding sker her eller i nødstilfælde på SMS til mobil 4097-8605, senest mandag den 20. april 2020.
Fælgende regler er gældende i forbindelse med konkurrencen
 • 1. Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 14.00, hvorefter der er indvejning af fangede ørreder og præmieoverrækkelse.

 • 2. Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor.

 • 3. Ved ankomsten skal alle betale deltagergebyret og tilmelde sig til dommeren Preben Hytholm for at blive registeret som deltager.

 • 4. Dommeren vil starte konkurrencen kl. 07.00 hvorefter deltagerne i god ro og orden kan begive sig til fiskepladserne.

  Ingen må opstille fiskegrej på fiskepladserne før kl. 07.00.

  Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne.

  Kan en deltager ikke nå at være fremme ved konkurrencens start, så giv dommeren besked - tidligst muligt evt. ved tilmeldingen.

 • 5. Det er kun tilladt at fiske med én stang ad gangen.

 • 6. Der må kun benyttes én krog (enkelt eller trekrog).

 • 7. Rykfiskeri er forbudt.

 • 8. Det er forbudt at fiske med levende agn. Regnorm og tilsvarende er tilladt.

 • 9. Det er forbudt at genudsætte fangne ørreder.

 • 10. Der er en begrænset fangst på i alt 8 ørreder fra kl. 0700 til kl. 1400.

 • 11. Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen.
  Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende.
  Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod.
  Samme regel gælder for efterfølgende placeringer.
  Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager.

 • 12. Såfremt en af præmietagerne (se pkt. 10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien.

 • 13. Dommeren, Preben Hytholm, der også deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen.

 • 14. Husk at vi er gæster og tag hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til div. affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen.


Uden for konkurrencen - præmier til de 2 største STØR


 • Bent Hytholm har 2 gange arrangeret størfisketur til denne sø. Derfor vil der som et forsøg ved dette mesterskab være præmie til de 2 største stør, dog uden dette er en del af Forårsmesterskabet.

 • Største stør er den længste målt i centimeter. Derfor skal medlemmer, der ønsker at fiske stør selv medbringe et centimetermål. Få venligst en af de øvrige deltagere til at bekræfte måltagningen.

 • REGLER FOR FISKERI EFTER STØR
  Har du spørgsmål til nedestående regler kan du spørge i butikken.

 • FANGST
  Støren løftes ved fast greb om haleroden og støttes med den anden hånd under buen. Alt skal foregå nede i knæ højde i tilfælde af, at du taber støren. Det er strengt forbudt at løfte støren i gællerne.
  Hvis du vælger at bruge fangstnet SKAL det være et stort finmasket & knudeløst net - alt andet vil skade fisken
  .

 • ERSTATNINGSPLIGT
  Aflivning eller forsøg på tyveri af stør medfører bortvisning og erstatningspligt på op til 7.500 kr. pr. stør.

 • LÆS OG FORSTÅ REGLERNE
  Da støren er en fisk der skal genudsættes, er det vigtigt at den bliver behandlet ordenligt, så den får færrest mulige skader. Du er forpligtet til at læse og forstå disse regler, inden du går i gang med fiskeriet
  .

 • FOTO AF FANGST
  Fotografering af fisken foregår ALTID HELT NEDE I KNÆ med en afkrogningsmåtte under i tilfælde af, at du miste grebet på fisken. Max. løft støren 30 cm over måtten
  .

 • KROGE
  Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage på (kan klemmes ind med en tang). Cirkelkroge er forbudt
  .

 • FORFANG
  De yderste 2 meter line skal være monofil på min 0,35 mm, da støren kan skære sig på tynde liner
  .

 • LINE
  Hovedlinen skal min. være 0,40 monofil-line eller 0,17 mm fletline
  .

 • STÆNGER
  Stangen skal have en min. kastevægt der går op til 60 gram.
  Det vil sige, at har du en stang, der hedder fra 20-60 gram i kastevægt, er dette okay. Kraftigere stænger anbefales.
  UL-stænger og fluestænger må man ikke bruge
  .

 • REGLER FOR AGN
  Agn til stør skal overholde følgende regler (link til Fødevarestyrelsen
  )

 • AFKROGNING
  Når støren kommer op af vandet, og skal have krogen ud af munden, SKAL den lægges på en afkrogningsmåtte. Disse kan lånes gratis foran butikken.
  Fejlkrogede stør skal afkroges i vandet og må ikke tages på land
  .

 • VEJNING
  Må kun vejes i en vejeslynge, ikke i en IKEA pose eller lign.
  Det er forbudt at veje den i gællerne eller lignende
  .

 • GENUDSÆTNING
  Alle stør skal genudsættes og skal være så kort tid på land som muligt
  .


[Top]


Poppelsøen Put and Take


Poppelsøen er en hyggelig sø, beliggende i Ballerup, 20 minutter fra København, så det er nemt at komme hertil med bus. Søen åbnede i år 2000 og har siden været drevet som et hyggelig familieforetagende.

Søen er ejet af Mogens og hans kone men til dagligt står Anders og Anja (Mogens´ søn og datter) i caféen og grejbutikken, som har et stort udvalg af fiskegrej.
Vi sætter stor pris på at I får en god fiskeoplevelse i flotte omgivelser. Der er altid rent og pænt, da vi går vores daglige ture rundt om søen.
En gang om ugen modtager vi ørreder, som opbevares i bassiner, så vi løbende kan sætte fisk ud. Dette giver en god og jævn bestand i søen! Vores ørreder smager rigtig godt og har ingen muddersmag.
Siden år 2011 har vi også udsat stør. Disse SKAL genudsættes.
Husk at læse vores regler for fiskeriet inden du starter. Knæk og bræk!

[Top]Seneste fangster

Store Vejle Å


Februar 2020(foto: Bent Hytholm)

Med venlig hilsen - Bent Hytholm


[ Til Top ]


Svenskekysten


2. januar 2020(foto: Kent Astrup)

Joh, jeg skulle afsted, selvom det var den 2. januar, og nytårsaftens tømmermænd kun langsomt fortog sig. Ikke noget en ihærdig kystfisker ikke skulle kunne overleve, og heldigvis var vejret, ved hjælp af klimaændringerne, super fint… 7-8 m/sek. overskyet og 7 grader.

Glimrende forhold til årets første havørred. Ofte gik mine ture til sydkysten mellem Trelleborg og Ystad, men havde ikke rigtigt haft held med dette stræk i januar og februar, og derfor valgte jeg, at flytte fiskeriet til østkysten.

Jeg startede ud nord for Skillinge Havn, hvor ganske mange andre fiskere, også havde valgt at bruge noget af deres dag. Stykket er ca. 500 m langt, og begynder med et stort rimelig fladt område, læs forholdsvis nemt at vade, med flere gode rev. Stedet er godt for både blink og flue/bobbel. Bageste findes et område med store sten og nogle rev, på ca. 50 m. Et rigtig godt sted for fluesfiskeren. De sidste par år har stykket fisket godt både vinter og forår.
Jeg skulle ikke nyde noget af, at stå med poterne i det 3 grader kolde vand, så jeg brugte flue/bobbel med 2 fluer. Belært af sidste år, benyttede jeg en forholdsvis stor hvid rejeimitation bagest og en lille brun ophængerflue øverst.

På første tur ned over stykket mærkede jeg ikke noget, og efter en hurtig kop kaffe, forsøgte jeg mig endnu engang. Stadig uden held.

Jeg talte med et par af fluefiskerne, som hver havde fået en enkelt fisk, men ikke nogen ”forældrefisk”, altså + 5 kilo.


(foto: Kent Astrup)

Herefter flyttede jeg til mit favoritstykke, som ligger lige inden Skillinge by. Man kan parkere lige inden byen. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER ET FREDNINGSOMRÅDE I FORBINDELSE MED HOBY Å.

Hvis man parkerer her går man til højre og kan fiske efter ca 100 m. Stykket er nok 3 km langt, så der er plads nok, og der bliver taget fisk på hele strækningen. Stedet er meget besværligt at vade, men lad fødderne ”se for dig” og bevæg dig ganske langsomt, så går det fint, husk vadestav.

Jeg gik ca. 300 m hen ad stranden, inden jeg startede fiskeriet. Vandet var let grumset og en rimelig hård sidevind kom fra højre. Jeg havde ikke kastet mere end 2-3 kast, da en hvirvel vendte efter fluen, uden at få fat, men efter yderligere 3 kast sad den der.
En stor nedgænger på ca. 60 cm. En hurtig afkrogning og fisken svømmede videre. Igen huggede den på den lille brune ophænger.

Jeg bevægede mig meget langsomt pga. forholdene og fordi jeg havde glemt min vadestav i bilen, men efter ca 45 min var der igen en havørred efter fluen. Fisken kom fra siden og fik kun fat i fluen et ganske kort sekund, men nok til at jeg så en kæmpe nedgænger på skønnet 80-90 cm vælte sig rundt i overfladen. Desværre havde den mærket krogen og ville derfor ikke lege mere.

Inden næste træk blev brød og kaffe fortæret, og igen var der fisk på strækket. Denne gang en blank havørred på ca. 45 cm, men den havde taget den store hvide flue bagest. Fisken holdt ikke målet, som i Sverige er 50 cm, så den fik også lov at svømme videre.

Endnu en super dag sluttede med en sludder med en anden dansker, som også havde fået et par fisk, men ikke nogen overspringere.

Skulle nogen have lyst til en tur, så deltager jeg gerne og deler ud af min erfaring med svenskekysten.

Mvh. Kent Astrup


[ Til Top ]


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookgruppe
Anmod om medlemskab
her


Oplevelser ombord på Viktor


Ny motor er ankommet!

27. februar 2020

Her står VIKTORS nye moter. Foto taget i dag i Sorø. Bent, mekanikeren, tror selv den er færdigmonteret i morgen.
Mvh. Lars Mogensen

(foto: Lars Mogensen)

(foto: Lars Mogensen)

[ Til Top ]


Regler for bookning af fisketure

1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.


(foto:
Morten Søndergaard)

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.
3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.
4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.

Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: 4050-1303 | lmo002@politi.dk


[ Til Top ]


Nødhjælp
Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[ Til Top ]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[ Til Top ]