Politiets Fiskeklub


Viktor


FEBRUAR 2020 | INFOMAIL NR. 103Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med skibet Viktor

Forårsmesterskabet (27. april 2020)

Generalforsamlingen (26. marts 2020)

Seneste fangster (Allan S, Steffen H.)

Kystberetninger efteråret 2019

Skibet Viktor (bookning, oplevelser, div. info)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)


Vigtige datoer i 2020


Generalforsamlingen

Torsdag den 26. marts 2020


Forårsmesterskabet

Mandag den 27. april 2020


Kystmesterskabet

Under planlægning


Klubmesterskabet

Mandag den 31. august 2020


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange, som jeg kunne ønske mig).


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Kommende klubture med skibet Viktor


Feb./Mar. 2020


Søndag 9. feb. 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Jan S. Andersen

Søndag 16. feb. 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Per L. Sørensen

Mandag 17. feb. 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Søndag 8. marts 2020
Dagtur: 08-16
Skipper:


Mar./Apr. 2020


Søndag 22. marts 2020
Dagtur: 08-16
Skipper:

Mandag 23. marts 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen

Mandag 6. april 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen

Mandag 13. april 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen


Apr./Maj 2020


Mandag 19. april 2020
Dagtur: 08-16
Skipper:

Søndag 3. maj 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen

Søndag 17. maj 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Erik Olsen

Mandag 18. maj 2020
Dagtur: 08-16
Skipper: Per L. Sørensen

Book en plads og se alle fremtidige ture i turkalenderen


Skipper-afregning for turene med skibet Viktor
Bank: 1551 + 8072221
 eller MobilePay: 539372


[ Til Top ]FORÅRS-MESTERSKABET


Mandag den 27. april 2020
Kl. 0700-1400
Poppelsøen Put & Take

Baltorpvej 208 • 2750 Ballerup
www.poppel.dk

Tilmeld dig her

Dette års Forårsmesterskab vil blive afholdt i Poppelsøen Put and Take i Ballerup.


(foto: Morten Søndergaard)
Pokalen med de store ører!

Som altid med gode præmier til vinderne.
Grillpølser vil være klar til indtagelse ca. kl. 11.45 og er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret på kr. 250,- som betales til dommer Preben Hytholm ved ankomsten til søen.
Tilmelding
Af hensyn til bestilling af pølser mv. er tilmelding nødvendig med navn og evt. mobilnummer.
Tilmelding sker her eller i nødstilfælde på SMS til mobil 4097-8605, senest mandag den 20. april 2020.
Fælgende regler er gældende i forbindelse med konkurrencen
 • 1. Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 14.00, hvorefter der er indvejning af fangede ørreder og præmieoverrækkelse.

 • 2. Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor.

 • 3. Ved ankomsten skal alle betale deltagergebyret og tilmelde sig til dommeren Preben Hytholm for at blive registeret som deltager.

 • 4. Dommeren vil starte konkurrencen kl. 07.00 hvorefter deltagerne i god ro og orden kan begive sig til fiskepladserne.

  Ingen må opstille fiskegrej på fiskepladserne før kl. 07.00.

  Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne.

  Kan en deltager ikke nå at være fremme ved konkurrencens start, så giv dommeren besked - tidligst muligt evt. ved tilmeldingen
  .

 • 5. Det er kun tilladt at fiske med én stang ad gangen.

 • 6. Der må kun benyttes én krog (enkelt eller trekrog).

 • 7. Rykfiskeri er forbudt.

 • 8. Det er forbudt at fiske med levende agn. Regnorm og tilsvarende er tilladt.

 • 9. Det er forbudt at genudsætte fangne ørreder.

 • 10. Der er en begrænset fangst på i alt 8 ørreder fra kl. 0700 til kl. 1400.

 • 11. Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen.
  Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende.
  Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod.
  Samme regel gælder for efterfølgende placeringer.
  Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager.

 • 12. Såfremt en af præmietagerne (se pkt. 10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien.

 • 13. Dommeren, Preben Hytholm, der også deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen.

 • 14. Husk at vi er gæster og tag hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til div. affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen.


Uden for konkurrencen - præmier til de 2 største STØR


 • Bent Hytholm har 2 gange arrangeret størfisketur til denne sø. Derfor vil der som et forsøg ved dette mesterskab være præmie til de 2 største stør, dog uden dette er en del af Forårsmesterskabet.

 • Største stør er den længste målt i centimeter. Derfor skal medlemmer, der ønsker at fiske stør selv medbringe et centimetermål. Få venligst en af de øvrige deltagere til at bekræfte måltagningen.

 • REGLER FOR FISKERI EFTER STØR
  Har du spørgsmål til nedestående regler kan du spørge i butikken.

 • FANGST
  Støren løftes ved fast greb om haleroden og støttes med den anden hånd under buen. Alt skal foregå nede i knæ højde i tilfælde af, at du taber støren. Det er strengt forbudt at løfte støren i gællerne.
  Hvis du vælger at bruge fangstnet SKAL det være et stort finmasket & knudeløst net - alt andet vil skade fisken
  .

 • ERSTATNINGSPLIGT
  Aflivning eller forsøg på tyveri af stør medfører bortvisning og erstatningspligt på op til 7.500 kr. pr. stør.

 • LÆS OG FORSTÅ REGLERNE
  Da støren er en fisk der skal genudsættes, er det vigtigt at den bliver behandlet ordenligt, så den får færrest mulige skader. Du er forpligtet til at læse og forstå disse regler, inden du går i gang med fiskeriet
  .

 • FOTO AF FANGST
  Fotografering af fisken foregår ALTID HELT NEDE I KNÆ med en afkrogningsmåtte under i tilfælde af, at du miste grebet på fisken. Max. løft støren 30 cm over måtten
  .

 • KROGE
  Der må kun fiskes med enkeltkrog uden modhage på (kan klemmes ind med en tang). Cirkelkroge er forbudt
  .

 • FORFANG
  De yderste 2 meter line skal være monofil på min 0,35 mm, da støren kan skære sig på tynde liner
  .

 • LINE
  Hovedlinen skal min. være 0,40 monofil-line eller 0,17 mm fletline
  .

 • STÆNGER
  Stangen skal have en min. kastevægt der går op til 60 gram.
  Det vil sige, at har du en stang, der hedder fra 20-60 gram i kastevægt, er dette okay. Kraftigere stænger anbefales.
  UL-stænger og fluestænger må man ikke bruge
  .

 • REGLER FOR AGN
  Agn til stør skal overholde følgende regler (link til Fødevarestyrelsen
  )

 • AFKROGNING
  Når støren kommer op af vandet, og skal have krogen ud af munden, SKAL den lægges på en afkrogningsmåtte. Disse kan lånes gratis foran butikken.
  Fejlkrogede stør skal afkroges i vandet og må ikke tages på land
  .

 • VEJNING
  Må kun vejes i en vejeslynge, ikke i en IKEA pose eller lign.
  Det er forbudt at veje den i gællerne eller lignende
  .

 • GENUDSÆTNING
  Alle stør skal genudsættes og skal være så kort tid på land som muligt
  .


[Top]


Poppelsøen Put and Take


Poppelsøen er en hyggelig sø, beliggende i Ballerup, 20 minutter fra København, så det er nemt at komme hertil med bus. Søen åbnede i år 2000 og har siden været drevet som et hyggelig familieforetagende.

Søen er ejet af Mogens og hans kone men til dagligt står Anders og Anja (Mogens´ søn og datter) i caféen og grejbutikken, som har et stort udvalg af fiskegrej.
Vi sætter stor pris på at I får en god fiskeoplevelse i flotte omgivelser. Der er altid rent og pænt, da vi går vores daglige ture rundt om søen.
En gang om ugen modtager vi ørreder, som opbevares i bassiner, så vi løbende kan sætte fisk ud. Dette giver en god og jævn bestand i søen! Vores ørreder smager rigtig godt og har ingen muddersmag.
Siden år 2011 har vi også udsat stør. Disse SKAL genudsættes.
Husk at læse vores regler for fiskeriet inden du starter. Knæk og bræk!

[Top]


Indkaldelse til generalforsamling
i Politiets Fiskeklub Viktor


Torsdag den 26. marts 2019 Kl. 1700


I Efterforskningshuset
Teglholm Allé 1-3, 2450 København SVGeneralforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til lovene:

A.
Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg.

B.
Beretning om klubbens virksomhed (formandens og bådinspektørens beretninger).

C.
Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent.

D.
Behandling af indkomne forslag.

E.
Valg jf. vedtægternes § 3.

F.
Eventuelt (overrækkelse af diverse årspokaler og præmier).

Ad. D - forslag

Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag.

Indkomne forslag p.t.:

1.
Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til formanden, næstformanden, bådinspektøren og mesterskabsarrangøren på hver kr. 3.000,-

2.
Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr. 4.000,-

3.
Bestyrelsen foreslår at redaktøren i 2020 modtager en godtgørelse på 250,- kr. pr. nyhedsbrev, der udsendes den 1. i hver måned. Max. 12 stk.

4.
Bestyrelsen foreslår, at klubbens hjemmeside erstattes af nyere/tidssvarende hjemmeside. Beløbsgrænse max. 50.000 - 60.000 kr.

5.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år: voksne kr. 35,- pr. måned og juniorer kr. 25 pr. måned.

Ad. E - valg

På valg er (for 2-årige perioder):
Formand Karl Kristian Jensen (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen (villig til genvalg), bestyrelsesmedlem Lars Mogensen (villig til genvalg) og bestyrelsesmedlem Bent Hytholm Jensen (ikke villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet Jens Jensen.

På valg er (for 1-årige perioder):
Bestyrelsessuppleant Morten Elkjær Søndergaard (villig til genvalg), bestyrelsessuppleant Tonny Carstensen (villig til at overlade sin plads). Bestyrelsen foreslår i stedet Steen Norgrav.

På valg er endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (for 1-årige perioder)
:
Bestyrelsen foreslår Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen som revisorer, samt Claus Søndergaard som revisorsuppleant (alle er villige til genvalg).

Ad. F. - Eventuelt, herunder præmier, spisning og foredrag

Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt gavekort til de forskellige årsvindere og for hvervepræmien samt blive trukket lod blandt årets skribenter og blandt indsendte fangstrapporter for 2019.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke.

Efter maden fortsættes der med et spændende foredrag.

Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisningen og det spændende foredrag, er det nødvendigt, at du tilmelder dig via hjemmesiden eller ved henvendelse til Morten Søndergaard på mobil: 6137-2477 eller via mail senest torsdag den 12. marts 2020.

Tilmelding er absolut nødvendig, da der skal printes gæstekort, som skal bæres synligt ved ethvert besøg i Efterforskningshuset. Husk derfor at anføre dit fulde navn.

På bestyrelsens vegne og mvh. - Karl Kristian Jensen, formand.

[Top]


Seneste fangster

En lille beretning fra Køge Bugt


2. januar 2020(foto: Allan Scheller)

Nogle dage er bare bedre end andre ... og i dag ramte jeg en super flot havørred på 70 cm og 4,4 kilo.
Dagen startede på rampen, om formiddagen, hvor jeg skulle lige skifte wirer ud med Dyneema på spillet og kom derfor først ud lidt senere.


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)

Da det lød, som om der var lidt store bølger og skidt i vandet længere ude, blev jeg inde på 6-7 meter vand.
Trollede fra Hundige ned mod Mosede og retur, hvor knarren hvinede og kunne godt mærke, at der var lidt størrelse på fisken.


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)

Da jeg så den tæt på båden, kunne jeg se, at det var en rigtig flot fisk.
Taget på en lille 16 grams Møra Silda efter en lille dipsydiver ca. 50 fod efter båden.
Med venlig hilsen - Allan Scheller

Laks, ørreder og gedder


Eftråret 2019(foto: Steffen Horvath)

Beretning fra sommerens og efterårets private lakseture samt et par geddeture.
Jeg må jo desværre hurtigt konstatere, at min laksesæson 2019 ikke vil gå over i historiebøgerne, så her bliver min fortælling ret kort. Et enkelt lyspunkt kom dog medio juli, hvor jeg havde valgt at tage 3 dage til Mandal i Norge sammen med hustruen.
Jeg har været deroppe ikke så få gange efterhånden, og aldrig rigtig fået noget videre ud af det til trods for, at der normalt er mange laks i Mandal, og at de nu og da ikke er så svære at fange
Alle mine ture har dog givet mig lidt ideer om, hvor og hvordan jeg kunne planlægge mit fiskeri samt hvilket stræk, som jeg synes var fedest.
Da jeg var i Mandal for ca. 10-12 år siden, traf vi en dansk fluefisker, som havde haft godt fiskeri, mens mange andre havde svært ved at få laksene i tale.
Han fiskede anderledes end de fleste, idet han fiske med intermediate line og coneheadflue. Dvs. han fiskede noget dybere end andre.


(foto: Steffen Horvath)

Det ville jeg også prøve, til trods for at det ikke er skide sjovt, når fiskeriet bliver tungt. Jeg fiskede med en flyd/synke 0/5 og flue bundet på et lille messingrør. Jeg var ret sikker på, at jeg ville gå lige i bunden, selv om jeg havde valgt et af de dybere partier i elven. Det gjorde jeg dog ikke, og fik mine kast til at fungere.
Ved slutningen af stykket blev min opmærksomhed skærpet lidt, idet jeg kunne huske ret præcist, hvor den danske fluefisker havde fået en af sine fisk.
Mit ude i elven stoppede fluen så op stort set der, hvor jeg huskede, at han havde fået fisk. Og sørme så – det rykkede så herligt i stangen. Ret hurtigt kunne jeg mærke, at fisken ikke var standardstørrelse for Mandal, som typisk 1,5-2,5 kilo.
Laksen var relativt medgørlig, så efter en kortere fight, fik jeg landet fisken med et godt greb om halen. Laksen blev hurtigt gokket og fileteret hjemme på køkkenbordet. Inden da blev den målt til 77 cm og anslået til ca. 4,5 kilo.
Ingen stor laks men for Mandal var det en ganske fin størrelse.
Se så troede jeg jo, at det var startskuddet til det gode fiskeri. Derfor stod jeg ved elven næste dag kl. 0530, så jeg kunne få de gode pladser først.


(foto: Steffen Horvath)

Elven havde dog ændret fuldstændig karakter, da vandstanden var faldet helt enormt, så elven blev en skygge af sig sel
Meterologerne havde lovet voldsom regn, og så er det åbenbart proceduren, at vandet holdes tilbage, da man åbenbart var bange for, at det regn, som ville falde, var nok til at få elven til at stige voldsomt.
Der var ikke det samme drev i fluen, og jeg opgav efter 4-5 timer, men var også tilfreds med resultatet.
På de hjemmelige fronter har jeg haft en del aftenture på Røsnæs og Asnæs Rev i løbet af sensommeren.
Det har ikke givet store eller mange fisk men næsten hver tur kastede en havørred af og flere på flue – største op til 50 cm, så det kan jeg heller ikke brokke mig over.
Så var det ellers blot at se frem til efterårets ture til Skjern og Mørrum.
Beretningen fra både august og septemberturen til Skjern kan for mit vedkommende sammenfattes ultrakort: Hyggeligt samvær, dejligt vejr og masser af laks – bare ikke til mig.
Ret godt gået når nu begge steder har fisket ret godt. Der var heldigvis et par fede oplevelser - blandt andet i form af fangst af laks til fiskekammeraterne - som absolut skal fremhæves.
På vores Skjerntur havde vi fået lokket en af veteranerne med i form af Johnny Bonserm. Han havde aldrig prøvet Skjern, så det kunne jo være ret fint, hvis han kunne få sin første Skjernå-laks.
Vi fiskede ca. 3,5 dag, og jeg tror, at det var første eller anden dag, at Johnny var taget ud på heden på det alleryderste af Borris vand.
Her lykkede det ham at kroge og lande en fin hunlaks på 75 cm på flue Den blev genudsat med låning på et forhåbentlig herligt gensyn.


(foto: Steffen Horvath)

Dagen efter mistede han endnu en laks på flue, så jeg tror, at der er født endnu en Skjernå-fluefisker. Torben mistede en fin laks den første dag på spin og havde et godt hug derudover. Så vi fik altså også fisk denne gang, selv om der skulle kæmpes noget.
Et andet medlem som bor ikke så langt fra Skjern, var ved åen nogle af de samme dage som os. Den en af dagene sendte han os et par fotos over telefonen med et par laks. Begge fine fisk mellem 80-90 cm. Og uha hvor han skulle knokle for at få det resultat: 2 timers effektivt fiskeri!
Nu var hans store problem, at han måtte økonomisere med de sidste ture til åen forstået på den måde, at han skulle sørge for ikke at have opfisket sin kvote på 14 landede/udsatte laks pr. år, hvis han også ville have lidt fiskeri til de sidste dage af sæsonen – ja hvilket kæmpe problem! Hmm – ja lokalkendskab fornægter sig ikke, så det må vi så se at få.
Så var mit sidste håb, at jeg kunne få en enkelt laks i Mørrum. Det kunne jeg så bare heller ikke. Dog var jeg så heldig at stå ved siden af den ene af mine fiskekammerater Ib, da han fik begge sine to laks. Den ene fik vi efter ½ times fiskeri den første dag.
En fin lille hanlaks på 65 cm tog fluen helt nede på en nakke, men på let fluegrej blev fighten ret sjov. Dagen efter var der bud igen, og her kunne han lande en lidt mindre hanlaks på 61 cm, så han var ret godt tilfreds med tingenes tilstand.

Så gik efterårets geddeture lidt bedre. Ja man må jo trøste sig med det man kan. Jeg har været ude 7-8 gange og et par af turene har givet et par pæne gedder.
En tur sidst i oktober gav mig 5 gedder op til 8,2 kilo. Alle fanget på en mindre perlemorfarvet wobler, og den store gav sgu godt nok modstand.
Et par uger senere var vi ude i samme sø. Der var totalt dødt – de rørte ikke et eneste af alle de kunstagn, som der blev serveret. Så var det godt at min makker, Lars havde en naturlig agn med. Det gav en fin gedde på 9,85 kilo. Den største vi har fået fra den sø.
Men det er altså lidt antiklimaks at få den på naturlig agn, da man ikke oplever hugget – og så var den totalt sløv, men fin fisk var det.
Fisketurene blev krydret med fine fugleobservationer, bla. den hvide hejre og rørdrummen! Ja jeg vidste faktisk ikke, at der fandtes sådanne fugle her i Danmark – men meget smukke fugle.
Geddefiskeri er ret sjovt. Men jeg må indrømme, at nu går tankerne på, hvor sommerens nye lakseture og havørredture skal gå hen. Jeg har brugt youtube som inspirationskilde og har fået et par ideer til, hvilke elve jeg godt kunne tænke mig at besøge. Mere herom til næste år.
Så rigtig godt nytår til jer og knæk og bræk i det nye år.

Med venlig hilsen - Steffen Horvath


[ Til Top ]


Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


4050-1303 | mail


Skibet har en lukket Facebookgruppe
Anmod om medlemskab
her


Oplevelser ombord på Viktor

Torsk, sej og sild

19. januar 2020

Tur på sundet med 6 medlemmer excl. skipper. Klubtur, dejligt vejr og fangst: 35 torsk og 1 sej og over 100 sild til Hussein. Jasåååå.
Mvh. Peer Windolf-Nielsen


(foto: Peer Windolf-Nielsen)


[ Til Top ]


Regler for bookning af fisketure (pr. 15. april 2018)

1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.


(foto:
Morten Søndergaard)

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.
3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.
4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Indbetalingen af det samlede beløb skal ske senest 14 dage efter turen, enten til klubbens bankkonto: 1551 + 8072221 eller via Mobilepay: 539372 (husk at notere turdato).


[ Til Top ]


Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer.

Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.

For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden.

Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre, når vinden f.eks. er i syd-øst.

Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: 4050-1303 | lmo002@politi.dk


[ Til Top ]


Nødhjælp
Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.


[ Til Top ]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[ Til Top ]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[ Til Top ]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[ Til Top ]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[ Til Top ]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[ Til Top ]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[ Til Top ]


Indmeld en kollega eller fiskeven - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[ Til Top ]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[ Til Top ]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[ Til Top ]