Politiets Fiskeklub


Viktor


SEPTEMBER 2019 | INFOMAIL NR. 98MobilePay: 539372  |  Bank: 1551 + 8072221


Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med skibet Viktor

Klubmesterskabet (09.09)
Kystture (24.10 + 14.11)

Seneste fangster (x)

Skibet Viktor (bookning, oplevelser, div. info)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)

Vigtige datoer i 2019


9. september 2019
Klubmesterskabet - Øresund
Tilmelding: her eller Preben, 4097-8605.


5. - 12. september 2019
Skibet Viktor er på bedding


24. oktober 2019
Kysttur - Storebælt: Tilmelding


14. november 2019
Kysttur - Nordkysten: Tilmelding


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig).Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Kommende klubture med skibet Viktor


SEPTEMBER 2019


Onsdag 4. sept. 2019
Aftentur: 17-21
Skipper: Lars Mogensen

Torsdag 5. sept. 2019
Torsdag 12. sept. 2019
Skibet er på bedding.

Lørdag 14. sept. 2019
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Søndag 15. sept. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy Streander


SEPT./OKT. 2019


Mandag 16. sept. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Onsdag 18. sept. 2019
Dagtur:17-21
Skipper: Erik Olsen

Mandag 23. sept. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Ole B. Andersen

Lørdag 5. oktober 2019
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller


OKT./NOV. 2019


Søndag 6. okt. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer W-Nielsen

Søndag 13. okt. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:

Mandag 14. okt. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Mandag 4. nov. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per L. Sørensen

Book en plads og se alle fremtidige ture i turkalenderen


[Top]Viktor skal have ny juniorleder
Kære alle medlemmer af Viktor

Da jeg stopper som juniorleder i Viktor, vil jeg opfordre til, at nye kræfter melder sig på banen til dette job.

Der er i øjeblikket 16 juniormedlemmer i Viktor som kan deltage gratis i juniordagture og eventuelle mesterskaber.

Vi sætter 6–8 juniordagture ud i kalenderen hvert år, hvilket er de eneste aktiviteter, vi har for juniorerne.

Det er ikke nødvendigt at kunne sejle Viktor som juniorleder. Man skal blot sikre sig, at der er en skipper til turen, og at vejrudsigten er til juniortur (det gør man ved at tage kontakt til bådinspektøren dagen før turen).

Ring eller skriv hvis du kunne tænke dig at være juniorleder og høre nærmere om, hvad det indebærer af opgaver.

Bedste hilsner - Allan Scheller
2542-6151
| ams001@politi.dk


(foto: Allan Scheller)


Klubmesterskabet på Øresund

Mandag den 9. september 2019 kl. 0745

Af hensyn til det begrænsede antal pladser (33 deltagere) og madbestillingen, er tilmelding nødvendig og bindende.

Tilmeldingen med navn og tlf.nr. skal ske via hjemmesiden, og kun i nødstilfælde direkte til Preben Hytholm på sms til mobil 40 97 86 05 senest fredag d. 12. august 2019.

Tilmelding er bindende,
og før man endegyldigt har sikret sig en plads ved klubmesterskabet, skal deltagergebyret på kr. 250,00 indbetales til klubbens konto i Danske Bank: 1551 - 8072221 eller som noget NYT som MobilePay til nr.: 539372.

HUSK at oplyse navnet på betaleren, samt at beløbet er betaling for deltagelse i Klubmesterskabet.

I prisen er inkluderet morgen- og aftensmad og 2 pakker orm.

Tilmelding efter den 12. august 2019 skal ske samtidigt med indbetaling af deltager gebyr på klubbens bank konto.

Afbud modtages indtil mandag d. 12. august 2019 kl. 12.00, hvorefter det indbetalte gebyr bliver refunderet, hvis der samtidig med afbuddet er oplyst et bankkontonummer eller et MobilePayenummer til klubbens kasserer Kim Lundager: klu009@politi.dk

Afbud efter den 12. august 2019 skal skriftlig begrundes og her er det kun klubbens bestyrelse der kan godkende en evt. refusion af det indbetalte deltagergebyr.

Forventet tidsplan


Kl. 07.45
Ankomst og tilmelding til mesterskabsarrangøren, fiskepladsfordeling på skib, udlevering af orm og klargøring af grej.

Kl. 08.00
Afsejling fra Helsingør. Samling under dæk for indtagelse af morgenmad.

Kl. 08.15
Fiskeriet kan begynde når klokke lyder (alt afhængig af sejltid til fiskeplads).

Kl. 15.00
Fiskeriet stopper på vandet.

Kl. 15.15
Anløb Helsingør Nordhavn (alt afhængig af sejltid fra fiskeplads).

Kl. 16.00
Ankomst til spisestedet i Humlebæk

Kl. 16.20
Præmieoverrækkelse.
I lighed med tidligere år er der præmier til:
1). deltageren med flest point, 2). til storfangeren og 3). til sildekongen.

Kl. 16.45
Spisning.


Husk gyldigt statsligt fisketegn!


På gensyn og knæk og bræk
Preben Hytholm Jensen,
hytholm@vip.cybercity.dk, mesterskabsarrangør

Mvh. - Preben Hytholm, mesterskabsarrangør

[Top]
(foto: Viktor)(foto: Morten Manniche)

Tirsdag den 24. oktober 2019 - Storebælt

Hvis vinden tillader drager vi til Storebæltsbroen/Halsskov. Hele strækket fra revet lige til venstre for broen og hele strækket til højre for broen er ét langt godt havørredstræk.
Hvis man har mod på at vandre lidt, kan man komme helt ud til den/det nordliggende pynt/rev ca. 2 km nord for broen.
Så kridt skoene – vi opsøger fiskene og fisker kysten af, mens vi går mod revet.
Der er naturligvis også mulighed for at blive ved broen og affiske det sydlige rev, indtil vi kommer tilbage med fisk. Nærmere tilgår ca. 2 dage før afviklingen af turen.
Tilmelding senest torsdag den 17. oktober 2019.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 | sho008@politi.dk | hjemmesiden(foto: Kent Astrup)

Torsdag den 14. november 2019 - Nordkysten

Vi forsøger at finde et for dagen egnet sted på Nordkysten – nærmere tilgår ca. 2 dage før afviklingen af turen.
Tilmelding senest torsdag den 7. november 2019.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 | sho008@politi.dk | hjemmesiden


[Top]


Seneste fangster

Havøysund


August 2019


Fredag den 23. august 2019 var dagen, hvor der var afrejse til det allernordligste Norge, nærmere bestemt Havøysund og fiskecampen Norway Guide Fishing.
En uforglemmelig tur i en helt fantastisk natur - en udførlig fangstberetning følger i næste nyhedsbrev.
Mvh. Morten Søndergaard


(foto: Morten Søndergaard)


[Top]Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen


5129-2167 | lmo002@politi.dk


Skibet har en lukket Facebookgruppe.
Anmod om medlemskab
her.


Oplevelser ombord på Viktor

Juniordagtur

24. august 2019

Super dag med fire energiske juniorer, Patrick, Freja, Ludvig og Gustav - alle morgenblege ved afgang og solbrændte ved hjemkomsten.
Ungerne fiskede på fuldt drøn allerede fra start og der blev landet 56 sild, et par torsk og en makrel, der troede den var en sild. Det meste blev hentet vest for Ven.
Den slatne madpakke blev udkonkurreret af grillpølser og brød på Bo´s grill, som han havde smuglet med ombord. Tak for mad og en god dag på sundet.

(foto: Jens Richtendorff)

(foto: Jens Richtendorff)

(foto: Jens Richtendorff)

(foto: Jens Richtendorff)
Mvh. Jens Richtendorff

[Top]Fin, fin aftentur

21. august 2019

God stemning ved afsejling fra Nivå havn. Vi var 6 friske lystfiskere, og vores skipper Per Lund Sørensen sejlede Viktor ud af smukke Nivå havn, og satte kursen mod Hven.


(foto: Erling Petterson)

Vejret var solrigt - næsten ingen vind. Undertegnede fik sludret lidt om gamle dage på Station 5 med Michael Rasmussen.
Det er altid hyggeligt at møde hyggelige politifolk, man har arbejdet sammen med.
Vi fik gang i fiskeriet i og omkring Hven. Det gav makreller og store flotte høstsild. Der blev også landet torsk. Ind imellem nød vi det fantastiske vejr på Øresund, hvor der var en del turbåde og småbåde.
En rigtig god aftentur, hvor vi alle fik fisk i kurven. Tak til alle for en rigtig hyggelig tur.

(foto: Erling Petterson)

(foto: Erling Petterson)

(foto: Erling Petterson)

(foto: Erling Petterson)
Mvh. Erling Petterson

[Top]Bookning af fisketure

1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen og indbetalingen af det samlede beløb til klubbens konto i:

Danske Bank
Konto: 1551 + 8072221.
Mobilepay: 539372.
Indbetalingen skal ske senest 14 dage efter turen.


(foto:
Morten Søndergaard)

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

5).
Ovennævnte regler er gældende fra den 15. april 2018.

[Top]Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer. Båden ligger det meste af året i Nivå Havn men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.
For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden. Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre når vinden f.eks. er i syd-øst.
Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: 4050-1303 | lmo002@politi.dk


[Top]Nødhjælp
Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Bådinspektør Lars Mogensen: mobil: 4050-1303 | mail.

[Top]AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[Top]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[Top]Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobilnummer + private mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[Top]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 | mail.


[Top]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 | mail.


[Top]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[Top]


Indmeld en kollega eller fiskeven - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[Top]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[Top]