Politiets Fiskeklub


Viktor


AUGUST 2019 | INFOMAIL NR. 97MobilePay: 539372  |  Bank: 1551 + 8072221


Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med skibet Viktor

Ny juniorleder søges

Klubmesterskabet (02.09)

Seneste fangster (Claus S. Mads H.B. og Kim L.)

Skibet Viktor (bookning, opleveleser, div. info)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)

Vigtige datoer i 2019


2. september 2019
Klubmesterskabet - Øresund
Tilmelding: her eller Preben, 4097-8605.


5. - 12. september 2019
Skibet Viktor er på bedding

Ansvarlig: Lars, 7258-9549Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig).Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Kommende klubture med skibet Viktor


AUGUST 2019


Lørdag 17. august 2019
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Onsdag 21. august 2019
Aftentur: 17-21
Skipper: Per L. Sørensen

Lørdag 24. august 2019
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Søndag 25. august 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy Streander


AUG./SEPT. 2019


Mandag 26. august 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Ole B.
Andersen

Onsdag 28. august 2019
Aftentur: 17-21
Skipper: Erik Ornebjeghus

Lørdag 31. august 2019
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Onsdag 4. sept. 2019
Aftentur: 17-21
Skipper: Lars Mogensen


SEPTEMBER 2019


Torsdag 5. sept. 2019
Torsdag 12. sept. 2019
Skibet er på bedding.

Lørdag 14.sept. 2019
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Søndag 15. sept. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy Streander

Mandag 16. sept. 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Book en plads og se alle fremtidige ture i turkalenderen


[Top]Viktor skal have ny juniorleder
Kære alle medlemmer af Viktor

Da jeg stopper som juniorleder i Viktor vil jeg opfordre til, at nye kræfter melder sig på banen til dette job.

Der er i øjeblikket 16 juniormedlemmer i Viktor, som kan deltage gratis i juniordagture og eventuelle mesterskaber.

Vi sætter 6–8 juniordagture ud i kalenderen hvert år, hvilket er de eneste aktiviteter vi har for juniorerne.

Det er ikke nødvendigt, at kunne sejle Viktor som juniorleder. Man skal blot sikre sig, at der er en skipper til turen, og at vejrudsigten er til juniortur (det gør man ved at tage kontakt til bådinspektøren dagen før turen).

Ring eller skriv hvis du kunne tænke dig at være juniorleder og høre nærmere om, hvad det indebærer af opgaver.

Bedste hilsner - Allan Scheller
Juniorleder - Mob. 2542 6151


(foto: Allan Scheller)


Klubmesterskabet på Øresund

Mandag den 2. september 2019 kl. 0745

Vi har booket skibet ”Antares” med plads til 48 deltagere, men vi stopper ved 33 tilmeldinger for at få så god plads som muligt til at fiske.

Kørevejledning til Havstrygeren
Antares ligger samme sted som Havstrygeren, som vi plejer at sejle med, i Havnegade. Det er bysiden af den gamle Statshavn, dér hvor toget kører på gaden.

Der er P-betalingsplads lige overfor (pris ca. kr. 70 for hele dagen) og gratis P-pladser ca. 300 meter fra bådene (henne i lyskrydset ud til Kronborg Slot).

Du står selv for transporten til og fra Helsingør.

Præmieoverrækkelsen og spisning finder også i år sted os Bolettes Gæstebud
(stegt flæsk), Gammel Strandvej 7, 3050 Humlebæk.

Tilmelding: senest den 12. august 2019.

Af hensyn til det begrænsede antal pladser (33 deltager) og madbestillingen, er tilmelding nødvendig og bindende.

Tilmeldingen med navn og tlf. nr. skal ske via hjemmesiden, og kun i nødstilfælde direkte til Preben Hytholm på sms til mobil 40 97 86 05 senest fredag d. 12. august 2019.

Tilmelding er bindende,
og før man endegyldigt har sikret sig en plads ved klubmesterskabet, skal deltagergebyret på kr. 250,00 indbetales til klubbens konto i Danske Bank: 1551 - 8072221 eller som noget NYT som MobilePay til nr.: 539372.

HUSK at oplyse navnet på betaleren, samt at beløbet er betaling for deltagelse i Klubmesterskabet.

I prisen er inkluderet morgen- og aftensmad og 2 pakker orm.

Tilmelding efter den 12. august 2019 skal ske samtidigt med indbetaling af deltager gebyr på klubbens bank konto.

Afbud modtages indtil mandag d. 12. august 2019 kl. 12.00, hvorefter det indbetalte gebyr bliver refunderet, hvis der samtidig med afbuddet er oplyst et bankkontonummer eller et MobilePayenummer til klubbens kasserer Kim Lundager: klu009@politi.dk

Afbud efter d. 12. august 2019 skal skriftlig begrundes og her er det kun klubben bestyrelse der kan godkende en evt. refusion af indbetalte deltager gebyr.

Forventet tidsplan


Kl. 07.45
Ankomst og tilmelding til mesterskabsarrangør, fiskepladsfordeling på skib, udlevering af orm og klargøring af grej.

Kl. 08.00
Afsejling fra Helsingør, samling under dæk for indtagelse af morgenmad.

Kl. 08.15
Fiskeriet kan begynde når klokke lyder (afhængig af sejltid til fiskeplads).

Kl. 15.00
Fiskeriet stopper på vandet.

Kl. 15.15
Anløb Helsingør Nordhavn.

Kl. 16.00
Ankomst til spisestedet i Humlebæk

Kl. 16.20
Præmieoverrækkelse.
I lighed med tidligere år er der præmier til deltageren med flest point, til storfangeren og til sildekongen.

Kl. 16.45
Spisning.


Husk gyldigt fisketegn


På gensyn og knæk og bræk
Preben Hytholm Jensen,
hytholm@vip.cybercity.dk, mesterskabsarrangør


Konkurrenceregler


(1)
Hver deltager må kun fiske med 1 klargjort stang.

(2)
Stang nummer 2 må være klargjort med hjul og line gennem stangøjerne, men uden tackel.

(3)
Stangen der bruges må kun være forsynet med pirk/blink og max. 2 ophængere. Dette giver tilsammen 3 kroge (gerne trekroge).

(4)
Der må gerne fiskes agnfiskeri, men kun med i alt 3 kroge.

(5)
Der fiskes fra skipperen ringer på klokken første gang på første fiskeplads, og indtil skipperen ringer af igen for hjemsejlads. Der fiskes hele dagen, og der er ingen officielle pauser.

(6)
Alle fisk der indvejes - med undtagelse af sild og hornfisk - skal være fanget foran gællerne. Er dette ikke tilfældet, skal fisken genudsættes eller halen skæres af.

(7)
Enhver der har fast fisk på linen har ret til at fighte denne. Andre skal om nødvendigt tage sit grej ud af vandet.

(8)
Båddommeren er øverste myndighed hvad angår konkurrencen og dennes afvikling, herunder indvejning og måling af fisk. Båddommeren SKAL diskvalificere enhver der ikke følger disse regler, eller som opfører sig usportsligt.

Point-udregning

A).
Der gives artspoint én gang for hver art, der overholder eventuelt mindstemål.

B).
Overskydende centimeter over mindstemålet giver et point pr. centimeter for alle fisk af en art. Dog må der max. indvejes 5 hvillinger.

Fisk uden mindstemål

C).
Alle fisk uden mindstemål giver 10 point - undtagen makrel der giver 20 artspoint.

D).
Efterfølgende fisk giver 5 point.

E).
Der må max. indvejes 5 fisk pr. art i denne kategori.

F).
Af sikkerhedshensyn gives der ikke point for fjæsing.

Ved pointlighed er det dén der har fanget den mest pointgivende fisk der vinder. Kan det ikke afgøres på den måde, trækkes der lod ved dommerens foranstaltning.

Klubmesterskabets mindstemål

Ising 25,0 cm / Hvilling 23,0 cm / Lubbe 30,0 cm / Multe 20,0 cm / Mørksej 40,0 cm
Pighvarrer 30,0 cm / Rødspætte 27,0 cm / Rødtunge 26,0 cm / Sej 40,0 cm
Skrubbe 25,5 cm / Slethvarrer 30,0 cm / Torsk 40,0 cm / Tunge 24,5 cm

Fisk der ikke er nævnt: ”Spørg båddommeren”

Mvh. - Preben Hytholm, mesterskabsarrangør

[Top]Seneste fangster

Dappefisk


3. juli 2019


Jeg kunne ikke finde nogle karper i overfladen, og de kom heller ikke op og hentede de gratis brødstykker, som jeg ellers tilbød. Men pludselig fik jeg dog øje på et pulserende haleror et par centimer under overfladen.
Jeg antog, at den anden ende møffede i bunden, og jeg pressede hurtigt lidt brød hårdt om krogen, så den dalede langsomt ned på bunden – forhåbentligt lige foran næsen på fisken.
Det blæste en del, og jeg var i tvivl om jeg på løslinen ville kunne registrere det, hvis fisken tog brødet.


(foto: Claus Søndergaard)

Det kunne jeg!
Pludselig var stangen ved at ryge ud af hånden på mig, og fisken piskede i et vildt udløb ud midt på søen.
Det gentog sig 3-4 gange, hvorefter den lod sig nette problemfrit.
En lidt slank, men ellers fin skælkarpe på 4,55 kilo og 65 cm lang.
Mvh. Claus Søndergaard

[Top]Test af ny SU-båd


26. juni 2019(foto: Mads Hegnsborg Bruun)

Onsdag den 26. juni 2019 skulle den nye SU Kegnæs jolle fra Vedbæk havn testes. Casper Christensen, Lasse Jensen og undertegnede stævnede ud på en smuk sommerdag i 23 graders varme og ingen vind. Vi satte kursen mod Hven i håb om at finde store stimer af torsk og makrel. Turen fra Vedbæk til Hven tog ca. 30 minutter.
Vel ankommet til Hven begyndte vi at søge med ekkolodet. Det skulle vise sig at være en lang søgen. Vi sejlede hele vejen rundt om øen med et par stop undervejs og vi hverken så eller mærkede liv. Så efter 4 timer ved Hven tænkte vi at vende snuden mod egen havn igen.

Da vi ankom til Vedbæk havde vi stadig 1 time inden børnene skulle hentes i institution. Derfor blev der sat nogle Gulp orme på nogle fladfiskeforfang og vi lod os drive stille og roligt hen over sandbunden.

Set i bagklogskabens ulideligt klare lys burde vi nok bare være startet og sluttet her. På en lille time havde vi 4 skrubber hvor 3 af dem havde en pæn størrelse og den sidste fik sin frihed igen.

Så alt i alt en god indvielse af den nye jolle.


(foto:
Mads Hegnsborg Bruun)

Mvh. Mads Hegnsborg Bruun

[Top]
Kastellet


Maj 2019


Fredag den 3. maj 2019 var jeg sammen med en fiskekammerat, Matin, kaldet Hvalpen, på Kastellet. Vi startede ud ved det store sving på Langelinie siden. Der blev indenfor de første ca. 20 minutter fanget 4 gedder, dog ingen af særlig størrelse. De lå mellem 60 og 80 cm. De blev fanget på henholdsvis levende agn og på wobler.


(foto:
Kim Lundager)

På et tidspunkt havde jeg en levende skalle "liggende" tæt på bredden og pludselig "spadserede" flådet ud og under vandet, hvorfor jeg gav tilslag. Fisken fightede på en lidt finurlig måde. Jeg kunne ikke helt bestemme hvad det var, der havde taget skallen, men blev snart gjort klogere. Det var en ål af dimensioner. Den blev hurtigt hevet ud af vandet og med den handske på, kunne den holdes nogenlunde fast. Ålen var mindst 73 cm lang og den vred sig voldsomt. Efter opmåling og foto blev den også genudsat. Den blev desværre ikke vejet, men kunne godt have været en ny klubrekord.

Tirsdag den 7. maj 2019 tog jeg et par timer til Kastellet for at kastefiske lidt efter de grønne. Jeg havde dagen forinden været hos Hvidovre Sport for at købe lidt "gummi" til de grønne.
Det skulle vise sig at være en særdeles god investering. Jeg startede ud fra Kongeporten og gik mod den Engelske Kirke ud mod Øresund. Allerede i andet kast var der fast fisk. En mindre gedde, på ca. 60, cm havde inhaleret gummifisken, der er en tro kopi af en skalle, ca. 17 cm lang vejer ca. 70 gram.


(foto: Kim Lundager)

Ca. 20 minutter senere samme sted fik jeg et kontant hug og kunne hurtigt mærke, at der var tale om en fin fisk. Den fightede fint i flere minutter alt imens at jeg fik foldet fangstnettet ud og gjort afkrogningsmåtten klar.
Endelig kunne fisken landes og den målte 100 cm og blev skønnet til mellem 6 og 7 kilo. Billedet ser lidt drabeligt ud, men fisken blev genudsat uden problemer og lever formentlig i bedste velgående.

Den 14. maj 2019, igen tirsdag aften, var der et par timer i overskud, hvorfor bilen, der var pakket på forhånd blev kørt til Kastellet igen og igen via Kongeporten mod øst blev der igen fanget på gummiskalle en fin fisk på 96 cm.

Igen tirsdag aften den 21. maj 2019 var jeg afsted til Kastellet, denne gang med "hvalpen", hvor vi fiskede fra Kongeporten og ned til "hullet" ved Langelinie Pavillonen. Det blev en fantastisk aften for undertegnede, men desværre for "Hvalpen/Martin" så fik han ingen fisk på land, men mistede en fin fisk på det første stykke.
Allerede 5 minutter efter start havde gummi-skallen "slået til" igen. En mindre gedde på omkring 70 cm måtte en tur på land for at blive afkroget. Sådan gik det faktisk slag i slag.

Efter en mistet fisk ved Den Engelske Kirke kastede jeg en gang til samme sted, hvorefter angiveligt samme fisk huggede. Denne gang var der fast fisk på. Martin kom hurtigt til undsætning med fangstnettet og fisken målte 90 cm og var en lille tyk "sag".
Fisken blev fanget ca. kl. 1943. Sådan gik aftenen og finale-fisken var en flot "dame på 100 cm og 7 kilo rent, der også måtte til tælling pga. en gummi-skalle. Fisken huggede i indgangen til "hullet" ved Langelinie Pavillonen.
Her hjalp Martin mig igen. Han havde sin digitale vægt med, idet fisken var pænt tyk og fisken blev derfor vejet. 7 kilo rent. Efter behørig foto, opmåling og vejning blev hun genudsat i bedste velgående.
Mvh. Kim Lundager

[Top]Skibet Viktor

Bådinspektør Lars Mogensen
5129-2167 //
lmo002@politi.dk

Skibet har en lukket Facebookgruppe.
Anmod om medlemskab her.


Oplevelser ombord på Viktor

Juniordagtur

6. juli 2019

Juniordagtur på Øresund ... lidt regn men mest tørvejr. Vi prøvede igen at fiske efter flade ud for Sletten Havn, men fik kun én skrubbe.
Sejlede op til Snekkersten og fandt makreller... 22 stk. ... trollede lidt på vejen hjem og fik 5 hornfisk...
Mvh. Allan Scheller

(foto: Allan Scheller)

[Top]Bookning af fisketure

1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen og indbetalingen af det samlede beløb til klubbens konto i:

Danske Bank
Konto: 1551 + 8072221.
Mobilepay: 539372.
Indbetalingen skal ske senest 14 dage efter turen.


(foto:
Morten Søndergaard)

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

5).
Ovennævnte regler er gældende fra den 15. april 2018.

[Top]Data og nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer. Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.
For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden. Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre når vinden f.eks. er i syd-øst.
Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: 4050-1303 ● lmo002@politi.dk


[Top]Nødhjælp
Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Lars Mogensen, bådinspektør: lmo002@politi.dk 4050-1303.

[Top]AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[Top]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[Top]Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobil + privat mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[Top]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 ● mail: csn003@politi.dk


[Top]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil 6137-2477 ● mail: mes003@politi.dk


[Top]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[Top]


Indmeld en kollega eller fiskeven - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[Top]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]Tak fordi du læste med!


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af Politiets Fiskeklub Viktor.

Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end dig.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.

Har du en ide til det foreningen laver eller bare en kommentar? Så send foreningen en mail.


[Top]