Politiets Fiskeklub


Viktor


MAJ 2019 | INFOMAIL NR. 94www.viktor.dk | Kontakt foreningen | Tilføj mailadresse


Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse

Kommende klubture med skibet Viktor

Tag med ud og fang en stør (14.06)

Seneste fangster (Morten S. og Kent A.)

Skibet Viktor (oplevelser, bookning, div. info m.m.)

Sikkerhed til søs (Stena Line)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)

Vigtige datoer i 2019


14. juni 2019

Størtur - Poppelsøen
Tilmelding: her eller Bent, 7170-1102


2. september 2019
Klubmesterskabet - Øresund
Tilmelding: her eller Preben, 4097-8605.


5. - 12. september 2019
Skibet Viktor er på bedding

Ansvarlig: Lars, 7258-9549


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig).Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Konto: 1551 + 8072221 | MobilePay: 539372 | CVR-nr.: 34787751Kommende klubture med skibet Viktor


MAJ 2019


Søndag 5. maj 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen

Søndag 19. maj 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen

Mandag 20. maj 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:
Flemming H. P.

Onsdag 22. maj 2019
Aftentur: 17-21
Skipper:
Ole Parker


MAJ/JUNI 2019


Lørdag 25. maj 2019
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Onsdag 29. maj 2019
Aftentur: 17-21
Skipper:
Erik Ornebjerghus

Søndag 9. juni 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen

Onsdag 12. juni 2019
Aftentur: 17-21
Skipper:


JUNI/JULI 2019


Mandag 17. juni 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Erik Olsen

Onsdag 19. juni 2019
Aftentur: 17-21
Skipper: Erik Olsen

Lørdag 22. juni 2019
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Onsdag 3. juli 2019
Aftentur: 17-21
Skipper: Per Thorsen

Se alle fremtidige ture i turkalenderen


[Top]


Fredag den 14. juni 2019 kl. 1700-2200


(foto: Jørgen Mains)

Som de fleste ved, er det blevet meget populært at fiske stør i forskellige put and take søer.

I den anledning tilbyder vi igen i år, at give Viktors medlemmer muligheden for at lære at fange stør i Poppelsøen i Ballerup.
Sidste år blev turen en stor succes for de 12 Viktor-medlemmer, der deltog.
Det lykkedes for 10 af deltagerne at lande flere stør, hvoraf adskillige var på den rigtge side af de 10 kilo og med den største på hele 40,5 kilo.


Men alle havde flere hug og fast fisk på krogen, hvoraf nogle desværre røg af under fighten, formentligt fordi man fisker med modhageløse kroge.

Turen gælder både for voksne og juniorer, der kan få en helt speciel og fantastisk oplevelse.


(foto: Jørgen Mains)

Mødetid og -sted

For at deltage skal du blot møde op på parkeringspladsen ved søen senest kl. 1645, hvorefter vi i samlet trop går op til butikken på stedet og løser et fisketegn.

Bestyrelsen har besluttet at yde tilskud til fiskekortene, således at alle deltagere - uanset om man er senior eller junior - skal betale kr. 100,- pr. person på dagen.

Derudover sponserer klubben modhageløse kroge med forfang, blyloder og den madding, der skal bruge til størfiskeriet.

Efter en kort instrukton fordeler vi os på de ledige pladser rundt om i søen. Der er stor set fangstgaranti på alle pladser i søen, specielt når solen begynder at gå ned.


(foto: Morten Søndergaard)

Grejet og teknikken

I søen går der stør på op til 41 kilog og mange på over 10 kilo, så der bliver feks på klingen, hvis man er heldig at få en af de store på krogen. De er bomstærke fisk!

Pga. størrelsen på fiskene, der alle skal genudsættes, skal grejet derfor være i orden.


Dette betyder at man skal fiske med en fornuftig spinnestang med en ordentlig ryggrad, ligesom man skal have et ordentligt spinnehjul med minimum 0,35 nylonline eller helst med spunden line, hvor brudstyrken er over 30 kilo.

Som forfang skal man benytte ca. 1,5 meter nylonline med en høj brudstyrke. Der må kun benyttes modhageløse kroge til størfiskeriet.

Bestyrelsen har som nævnt besluttet at sponsere modhageløse kroge, blylodder mv., samt madding i form af sardiner, smelt eller sild til deltagerne.


(foto: Morten Søndergaard)

Landing/netning/fotografering

I forbindelse med landing af fisk skal man have et stort knudeløst fangstnet (gummi), der kan rumme en stor fisk, ligesom fisken skal afkroges på en afkrogningsmåtte, som man kan låne gratis ved butikken på stedet.

Hvis man ikke er i besiddelse af et net skal fisken landes ved at man tager fat i halen og anbringer fisken på måtten, der skal være våd.

Ved fotografering må fisken ikke løftes over knæhøjde for at undgå at man taber fisken og derved risikerer, at fisken bliver skadet.
Ørrederne i Poppelsøen

For dem, der hellere vil fiske efter ørreder, kan det anbefales, at bruge små spinnere eller sort powerbait, specielt er der 2 steder i søen, hvor ørrederne holder til og hvor pumper sørger for at vandet strømmer gennem nogle kanaler.

På et 4 timers fiskekort må seniorer tage op til 4 ørreder med hjem og juniorerne 2 ørreder.

Se meget mere på Poppelsøens hjemmeside: www.poppel.dk

Tilmelding: Bent, 7170-1102 eller via hjemmesiden

[Top]


Referat fra generalforsamlingen

Torsdag den 28. marts 2019 i Efterforskningshuset

A. Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg
Bestyrelsen foreslog Henrik Eskildsen, fra Københavns Politiforening, som dirigent.
Der var ikke andre forslag.
Henrik Eskildsen valgt med applaus.
Henrik Eskildsen modtog valget.
Han konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.
B. Beretning om klubbens virksomhed (formand og bådinspektør)
Formand Karl "Kalle" Kristian Jensen og bådinspektør Lars Mogensen fremkom med deres årsberetninger. Dirigenten satte begge beretninger til debat og afstemning.
Begge beretninger blev uden yderligere debat godkendt med applaus.


Formandens beretning kan læses her.


Bådinspektørens beretning kan læses her.

C. Forelæggelse af klubbens regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent
Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet for det forgangne år for forsamlingen.

Han opfordrede til, at de civile medlemmer fik kontingentbetalingen sat ind som en fast betaling én gang årligt. Det ville lette kassererens arbejde betydeligt.
Der var forslag om uændret kontingent, godkendt med applaus. Regnskab og budget blev i øvrigt godkendt med applaus.
D. Behandling af indkomne forslag
1. Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til Formanden, næstformanden, bådinspektøren og mesterskabsarrangøren på hver kr. 3000,-
2. Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr. 4000,-
3. Bestyrelsen foreslår, at redaktøren i 2019 modtager en godtgørelse på 250,- kr. pr. nyhedsbrev, der udsendes d. 1. i hver måned. Max. 12 stk.
4. Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes en styrepultsjolle m. påhængsmotor samt en bådtrailer. Beløbsgrænse max 60.000 kr.
E. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år. Voksne 35,- pr. md. og juniorer 25,- pr. md.

De af bestyrelsen fremsatte forslag 1-3 og E, blev godkendt med applaus uden bemærkninger.

Vedr. pkt. 4: Kim motiverede sit forslag vedr. jollen. Han ønskede, at generalforsamlingen skulle tage stilling til om bestyrelsen kunne arbejde videre med forslaget og eventuelt at indkøbe en båd.
Der var forskellige spørgsmål til forslaget og der var en lille debat.

Der blev stemt om følgende: Bestyrelsen arbejder videre med undersøge om der er et rimeligt behov for indkøb af en jolle.
Hvis dette behov forefindes, har bestyrelsen mandat til at købe en jolle med en beløbsgrænse på 60.000,00 kr.
Ingen stemte imod. 8 stemte hverken for eller imod. 15 stemte for forslaget. Forslaget blev vedtaget.
E. Valg jfr. vedtægternes § 3
Til bestyrelsen blev følgende valgt som bestyrelsesmedlemmer: Næstformand, Egon Poulsen for 2 år. Kasserer, Kim Lundager for 2 år. Bestyrelsesmedlem, Allan Scheller for 2 år.
Der blev valgt følgende suppleanter: Morten Elkjær Søndergaard for 1 år. Tonny Carstensen for 1 år.
Som revisorer blev valgt Jens Møller Jensen og Magnus Andreasen. Claus Søndergaard blev valgt som revisorsuppleant.
F. Eventuelt
Bestyrelsen orienterede om nye regler for fangstrapporter
Bent Hytholm orienterede om de nye regler omkring fangstrapporter. Han opfordrede til, at folk skulle i gang med anmelde nogle fisk. Preben Bo arbejder stadig hårdt på sagen, men der er stadig enkelte tekniske problemer, der forhåbentlig snart løses.
Bent fortalte ligeledes om en størtur i Poppelsøen igen i år. Det bliver afholdt den 14. juni 2019. Det bliver endelig meldt ud i nyhedsbrevet.
Hans Kalledsø opfordrede til, at bestyrelsen ikke afholder mere end et arrangement om dagen. Der var ligeledes en kysttur d.d og dette syntes han ikke var særlig smart. Det blev taget til efterretning.
Præmieoverrækkelse
Der blev uddelt diverse krus og gavekort til diverse heldige modtagere, ligesom der blev uddelt gavekort til hvervepræmie, årets skribent og anmeldte fisk. Se her nedenfor

Dirigent Henrik Eskildsen | Fotograf Allan Scheller | Referent Egon Poulsen


Uddeling af pokaler ved generalforsamlingen den 28. marts 2019


Årets fisker 2018
Steffen Horvath (udpeget af bestyrelsen)
(gavekort og krus)


Årets storfanger 2018
Claus Søndergaard (gavekort og krus)
Suder på 3,75 kilo, 125 %, 22.05.18


Årets ædelfisk båd 2018
Bent Hytholm Jensen
(gavekort og krus)
Laks på 7,275 kilo, 52 %, 05.05.18


Årets ædelfisk kyst/sø/å 2018
Claus Søndergaard (gavekort og krus)
Havørred på 2,875 kilo, 34 %, 02.04.18


Årets medefisker 2018
Claus Søndergaard (gavekort og krus)
Suder på 3,75 kg, 125 %, 22.05.18

Årets ferskvandsfisker 2018
Per Stig Andersen (gavekort og krus)
Aborre på 1,79 kilo, 112 %, 15.09.18


Årets havfisker 2018
Flemming Weidemann (gavekort og krus)


Årets skribent 2018
 Claus Søndergaard (fundet ved lodtrækning)

Årets skipper 2018: Tommy Streander (gavekort)
Årets hvervepræmie 2018: Kim Lundager (gavekort)
Årets anmeldte fisk 2018: Per B. Larsen med 12 anmelde fisk (gavekort)

[Top]


Seneste fangster

Gedde-premiere!


1. maj 2019


Jeg kunne næste ikke tro det, da jeg tænkte efter - men den  var god nok: dette var årets første fisketur for mit vedkommende! Hvor var tiden dog blevet af?

En voldsom travlhed arbejds-mæssigt, privat og i fiske-foreningslivet havde lagt beslag på det hele.


(foto: Morten Søndergaard)

Men nu var jeg afsted og gedderne skulle holde for og give mig et tiltrængt vitamintilskud.
Jeg mødtes med en håndfuld gode fiskekammerater ved den idylliske sø, som så mange gange tidligere har givet store oplevelser.
Det var en noget blæsende, og lidt til den kølige side, 1. maj morgen, men det kunne ikke lægge en dæmper på begejstringen ved endelig at skulle svinge stængerne og lufte kunstagnene.
I søen må der kun benyttes kunstagn, så der blev luftet både woblere, spinnere, gode gammeldags geddeblink og store geddefluer fisket på bombardaflåd.


(foto: Morten Søndergaard)

Sidstnævnte metod gav overraskende godt, da de kan fiske helt inde imellem åkanderne uden at sidde fast.
Det giv slag i slag med fine gedder i 2-3 kilos klassen, som der er klart flest af i søen, men pludseligt var der vægt bag et af huggene.
Fisken viste sig først helt inde ved bådsiden, da den skulle nettes. En fin, fin gedde på 5,8 klilo - faktisk en rigtig flot størrelse for søen.
Efter frokost blæste det lidt mere op og kulden kom snigende, så ved 15-tiden var det slut for mit vedkommende.
Men det var en fin, omend noget forsinket, start på fiskeåret 2019 for mit vedkommende.
Må det fortsætte på samme måde! Mvh. Morten Søndergaard

[Top]


Vestsjælland...


17. april 2019(foto: Kent Astrup)

...er heller ikke værst! Mvh. Kent Astrup

[Top]


Den svenske vestkyst


3. april 2019


Så kom der endelig flex på klingen. Min første havørred på den svenske vestkyst.
Rigtig fin fisk på ca. 70 cm, men med for få løse skæl, så den svømmer videre.
Mvh. Kent Astrup


(foto: Kent Astrup)


[Top]


Skibet Viktor

Bookning af fisketure

1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen og indbetalingen af det samlede beløb til klubbens konto i:

Danske Bank
Konto: 1551 + 8072221.
Mobilepay: 539372.
Indbetalingen skal ske senest 14 dage efter turen.


(foto:
Morten Søndergaard)

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

5).
Ovennævnte regler er gældende fra den 15. april 2018.

[Top]


Diverse nyttig viden


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer. Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.
For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden. Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre når vinden f.eks. er i syd-øst.
Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: 4050-1303 ● lmo002@politi.dk


[Top]


Nødhjælp
Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Lars Mogensen, bådinspektør: lmo002@politi.dk 4050-1303.

[Top]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[Top]


Facebookgruppe  
Skibet Viktor har sin egen, lukkede, Facebookgruppe, hvor skippere og deltagere på turene deler tips, tricks og turberetninger. Du kan anmode om at blive medlem af gruppen på: https://www.facebook.com/groups/169304303115898/?ref=br_rs.

[Top]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[Top]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobil + privat mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[Top]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 ● mail: csn003@politi.dk.


[Top]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: 6137-2477 ● mes003@politi.dk.


[Top]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[Top]


Indmeld en kollega eller fiskeven - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[Top]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]Tak fordi du læste med!


Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end modtageren.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.


[Top]