Politiets Fiskeklub


Viktor


FEBRUAR 2019 | INFOMAIL NR. 91www.viktor.dk | Kontakt foreningen | Tilføj mailadresse


Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse


Kommende klubture med skibet Viktor


Forårsmesterskabet (5. april 2019)

Kystmesterskabet (9. april 2019)


Seneste fangster (Flemming W., Morten S.)


Bookning af pladser på skibet Viktor

Diverse nyttig info om skibet Viktor


Sikkerhed til søs (Stena Line)


Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)

Vigtige datoer i 2019


28. marts 2019
Kysttur - Sjælland
Tilmelding: Steffen, 4191-0006.


5. april 2019
Forårsmesterskabet - Simons P&T
Tilmelding: Preben, 4097-8605.


9. april 2019
Kystmesterskabet - Sjælland
Tilmelding: Steffen, 4191-0006.


April 2019
Generalforsamlingen - Teglholmen

Tilmelding: Egon,


September 2019
Skibet Viktor er på bedding

Ansvarlig: Lars, 7258-9549


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig).


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Konto: 1551 + 8072221 | CVR-nr.: 34787751


Kommende klubture med skibet Viktor


FEBRUAR 2019


Mandag 4. februar 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Søndag 17. februar 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer Windolf

Mandag 18. februar 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Arly Iversen

Søndag 10. marts 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:
Asger Jensen


MARTS/APRIL 2019


Søndag 17. marts 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer Windolf

Mandag 18. marts 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Mandag 8. april 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen

Mandag 15. april 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:
Ole Parker


APRIL/MAJ 2019


Søndag 21. april 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:

Søndag 5. maj 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen

Søndag 19. maj 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen

Mandag 20. maj 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:
Flemming H. P.

Se alle fremtidige ture i turkalenderen


[Top]


FORÅRS-MESTERSKABET


Fredag den 5. april 2019 Kl. 0700-1500 i Simons Put & Take

Holmevej 41, 3670 Veksø - www.simonsputandtake.dk
Tilmeld dig her

Dette års forårsmesterskab, vil igen blive afholdt i Simons Put and Take i Veksø.

Som altid med mange gode præmier til vinderne og med grillpølser, som vil være klar til indtagelse ca. kl. 11.45.

Pølserne er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret på kr. 250,- som betales til mesterskabsarrangør og dommer, Preben Hytholm, ved ankomsten til søen.

Tilmelding
Af hensyn til bestilling af pølser mv. er tilmelding nødvendig, med navn og evt. mobilnummer.

Tilmelding sker
her eller i nødstilfælde på SMS til mobil 4097-8605, senest onsdag den 22. marts 2019.

Regelsæt for forårsmesterskabet.

Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 15.00, hvorefter der er indvejning og præmieoverrækkelse.


(foto: Morten Søndergaard)
Pokalen med de store ører!

Fælgende regler er gældende i forbindelse med konkurrencen

1. Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor.

2. Ved ankomsten skal alle betale og tilmelde sig til dommeren Preben Hytholm for at blive registeret som deltager.

3. Dommeren vil starte konkurrencen kl. 07.00 hvorefter deltagerne i god ro og orden kan begive sig til fiskepladserne. Ingen må opstille fiskegrej på fiskepladserne før kl. 07.00.
Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne.
Kan en deltager ikke nå at være fremme ved konkurrencens start, så giv dommeren besked - tidligst muligt evt. ved tilmeldingen.

4. Det er kun tilladt at fiske med 1 stang ad gangen.

5. Der må kun benyttes 1 krog (enkelt eller trekrog).

6. Rykfiskeri er forbudt.

7. Det er forbudt at fiske med levende agn. Regnorm og tilsvarende er tilladt.

8. Det er forbudt at genudsætte fangne fisk.

9. Der er ubegrænset fangst fra kl. 0700 til kl. 1500.
Normalt må man fange 6 ørreder på et dagkort. Såfremt man ikke har fanget 6 fisk i løbet af konkurrencen og ønsker at fortsætte fiskeriet efter konkurrencen, kan man fortsætte, indtil man har fanget 6 ørreder eller til lukketid.

10. Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen. Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende. Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod.
Samme regel gælder for efterfølgende placeringer. Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager.

11. Såfremt en af præmietagerne (se pkt. 10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien.

12. Dommeren, Preben Hytholm, der også deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen.

13. Husk at vi er gæster og tag hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til div. affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen.
Vejen til højre for den "runde" sø skal benyttes. Der står et "Put and Take" skilt.

[Top](foto: Viktor)(foto: Morten Manniche)

Tirsdag den 9. april 2019 - Sjælland

Denne gang bliver vi på Sjælland, da Sverige svigtede os noget sidste år.
I år vil vi forsøge at lægge vægt på at skrue op for hygge-faktoren i form af, at vi medbringer en grill. Mon ikke bestyrelsen giver et lille tilskud til en pølse/brød og en vand/øl, når vi nu sparer på broafgifterne. Med dette tiltag går vi forhåbentlig ikke ned på hyggen, hvis alt andet går i hegnet. Dog skal hyggen ikke forhindre os i at piske vandet til skum for at fravriste havet sit sølvtøj.
Destinationen fastlægges igen et par dage før, og afhænger af meldinger fra kysterne og vind/vejr. Tilmelding senest tirsdag den 2. april 2019.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dkhjemmesiden


[Top](foto: Kent Astrup)

Torsdag den 28. marts 2019 - Sjælland

Destinationen fastlægges et par dage før men er på Sjælland et sted, og afhænger af meldinger fra kysterne og vind/vejr. Tilmelding senest torsdag den 21. marts 2019.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dk hjemmesiden


Seneste fangster

Flere nye klubrekorder!


August 2018


På en tur til byen Å ved Lofoten i Norge lykkedes det for Flemming Weidemann at fange hele to nye klub-rekorder.


En gråsej på 14,1 kilo og en brosme på 5,5 kilo.


Det blev også til en ordentlig helleflynder, 31,8 kilo, på turen.


(foto: Flemming Weidemann)


(foto: Flemming Weidemann)


(foto: Flemming Weidemann)


[Top]


Sommer i Trysil


Juli 2018(foto: Morten Søndergaard)

Trysilelva, som den hedder i Norge og Klarälven, når den krydser grænsen til Sverige og flyder videre dér, er siden længe kendt for sit fornemme fiskeri efter især stallinger.
Og så er Trysil-området bare en naturperle i sig selv og et skønt skisted om vinteren, for de der synes dét er sjovt.


(foto: Morten Søndergaard)

Elven gemmer ikke på rekordstore fisk, men det er helt underordnet, når man færdes og fisker i så skønne omgivelser - og så tilmed i den bedste sommer i mands minde.


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)

Fin stalling der kastede sig grådigt over en orange Vibrax-spinner str. 3.
Trysil vi ses!
Hej fra Morten Søndergaard


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)


[Top]


Bookning af fisketure med skibet ”VIKTOR”

1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes  navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen og indbetalingen af det samlede beløb til klubbens konto i:

Danske Bank
Konto: 1551 + 8072221.

Indbetalingen skal ske senest 14 dage efter turen.


(foto:
Morten Søndergaard)

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

5).
Ovennævnte regler er gældende fra den 15. april 2018.

[Top]


Diverse nyttig viden om skibet Viktor

Data om skibet


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer. Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.
For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden. Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre når vinden f.eks. er i syd-øst.
Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: mobil: 4050-1303 ● mail: lmo002@politi.dk


[Top]


Nødhjælp
Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Lars Mogensen, bådinspektør - mail: lmo002@politi.dk mobil: 4050-1303.

[Top]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[Top]


Facebookgruppe  
Skibet Viktor har sin egen, lukkede, Facebookgruppe, hvor skippere og deltagere på turene deler tips, tricks og turberetninger. Du kan anmode om at blive medlem af gruppen på: https://www.facebook.com/groups/169304303115898/?ref=br_rs.

[Top]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[Top]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobil + privat mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[Top]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 ● mail: csn003@politi.dk.


[Top]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil: 6137-2477 ● mail: mes003@politi.dk.


[Top]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[Top]


Indmeld en kollega eller fiskeven - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[Top]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]Tak fordi du læste med!


Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end modtageren.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.


[Top]