Politiets Fiskeklub


Viktor


NOVEMBER 2018 | INFOMAIL NR. 88www.viktor.dk | Kontakt foreningen | Tilføj min mailadresse


Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse


Kommende klubture med skibet Viktor

Referat fra klubmesterskabet (27.08)

Referat fra kystmesterskabet (14.09)

Seneste fangster (Bent H., Flem. W., Per S.)


Oplevelser ombord på skibet Viktor

Bookning af pladser på skibet Viktor

Diverse nyttig info om skibet Viktor


Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)

Nyttige links til foreningen

Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig).


Bestyrelsen arbejder - Kim og Egon


Det kære skiv på land


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Redaktør/Nyhedsbrev
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Konto: 1551 + 8072221 | CVR-nr.: 34787751


Kommende klubture med skibet Viktor


NOV./DEC. 2018


Søndag 4. nov. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer Windolf

Mandag 5. nov. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen

Mandag 26. nov. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Søndag 9. dec. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy Streander


DEC. 2018


Søndag 16. dec. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Jan Andersen

Søndag 23. dec. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Sørensen

Lørdag 29. dec. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Lars Mogensen

Søndag 30. dec. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Finn Janniche


JANUAR 2019


Søndag 6. januar 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:
mangler p.t.

Søndag 13. januar 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:
mangler p.t.

Mandag 21. januar 2019
Dagtur: 08-16
Skipper:
mangler p.t.

Mandag 4. februar 2019
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Se alle fremtidige ture i turkalenderen


[Top]Endnu en gang blev klubmesterskabet afviklet med alle odds imod sig: kraftig blæst, en umulige strøm og regn direkte ind fra siden. Ja, der er faktisk ikke så meget at skrive hjem om.


(foto: Allan Scheller)

Dagens første og vigtige punkt var morgenspisningen og en lille skarp til halsen under dæk, mens Skipper Dyt stævnede op mod bølgerne, for at gå i læ på sydsiden af Hven.
Dyt forsøgte, men forgæves, og endnu en gang måtte vi næsten se os besejret af vejrguderne. Men på trods af ovenstående lykkedes det de ihærdige fisker at fange fisk.


(foto: Allan Scheller)

Det startede ganske god med fangst af flere makrel og sild, men heldet slap hurtig op samtidigt med blæsten og regnen tog til, og det blev næsten total umuligt at fiske.
Det bør bemærkes der faktisk ikke blev indvejet en eneste fladfisk ved dette års konkurrence på trods at de indkøbte børsteorm var superfriske og meget bidelystne.
Heldigvis var der nogen af konkurrencedeltagerne der var meget ihærdige og mere heldige(dygtige) end de øvrige, hvilket også fremgår af det endelige slutresultatet.


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)

De sultne mesterskabsdeltager kørte efter afslutningen af konkurrancen og ankomsten i havn, videre til vort nye spisested Bolettes Gæstebud, hvor vi først startede med præmieoverræk-kelse, hvorefter den stod på ”stegt flæsk med persillesovs” hos Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk.


Bænket hos Bolettes Gæstebud


Nr. 1: Preben Just Sørensen
100 point

Nr. 2: Hans Christian Tonnesen
74 point

Nr. 3: Mads Bruun
67 point

Nr. 4: Jens Lykkebo Pedersen
66 point

Nr. 5: Jørgen Andersen
59 point

Nr. 6: Allan Scheller
51 point

Nr. 7: Erling Petterson
50 point

Nr. 8: Erik Olsen
49 point

Nr. 9: Knud Jensen
41 point

Nr. 10: Flemming Stig Lauritsen
40 point

Årets Sildekonge 2018: Leif E. Petersen

Lodtrækningsvinder: Erik Olsen


Klubmester 2018
Preben Just Sørensen
, 100 point


Årets storfanger 2018
Preben Just Sørensen, kuller 40 point

Klubmesterskabets samlede resultat på Havstrygeren (sidste års tal i parantes):


6 Torsk (0), 19 kg. Sild. (0), 3 Hvillinger (13), 0 Ising (12), 0 Rødspætte (19),
0 Skrubbe (8), 1 Kuller (0), 38 Makreller (0), 2 Knurhaner (2), 0 Sej (10), 1 mørk sej(0)
1 Havkarusser (0), 0 Berggylt (3), 0 Savgylt (1) 0 Ulk (1) 0 kutling (0) 0 Lange (1).

Det er altid en god oplevelse, når et klubmesterskab, på trods af de manglende fangster kan bliver en succes, hvilket jeg hermed gerne vil takke alle mesterskabsdeltagerne for.

Tak for rigtig hyggeligt samvær
Preben Hytholm Jensen, mesterskabsarrangør


Nr. 0: Preben Hytholm Jensen
Mindste indvejede fisk - sild 12 cm

[Top]Efter katastrofen i foråret, hvor 12-14 mand ikke fik en eneste fisk på land, besluttede vi, at vi ikke ville trække lod om præmierne, men rejse os ved det træ, hvor vi faldt med et brag. Derfor mødtes vi ca. 12 mand endnu en gang på den sydsvenske kyst medio september, dvs. lige inden fredningen. Planen var at fordele os ud over hele sydkysten i forskellige kørehold for at se, om vi kunne opsnuse nogle af de trækkende ofte store stimer af havørreder men som kan være ret svære at finde.
Vejret var faktisk igen dejligt med sol og let til jævn sidevind. Desværre var der en del sort/rødligt møg i vandet, som gjorde de første 20-30 m vand næste uigennemsigtige. Nå men det kunne ikke slå os ud, så vi fordelte os, hvor Egon, Torben og jeg valgte Hørte. Taktikken var jo klar hjemmefra, og den gik ud på at fiske mellem ½ og 1 time på hver plads, og hvis ikke der skete noget, var det videre.
Jeg gik fluks ud på min favoritplads med Egon lidt til højre for mig. Allerede i 5 kast havde jeg en havørred efter blinket, så det tegnede jo ret godt. Efter 15-20 kast fik jeg et fornuftigt hug helt ude i kastet. Den kæmpede ikke specielt godt før den kom i nettet, men så tog fanden også ved den. Jeg fik mig kæmpet ind til en stor sten ude i vandet, hvor jeg hurtigt kunne konstatere, at den faktisk holdt målet, idet den var 54 cm og relativ blank og velproportioneret. Så var vi da i gang, og det var nu sikkert, at vi ikke endnu engang skulle gå tomhændede hjem. Den næste halve time mærkede vi ikke noget, så vi besluttede straks at skifte plads.

Jeg havde sikre meldinger fra kolleger, der havde besøgt Kåseberga først i september og haft fantastisk fiskeri, så vi kørte straks til stedet. Det blev en fæl skuffelse – vinden var for hård og bølgerne alt for høje, og hvad endnu værre var, der var langt mere møg i vandet. Så var det retur til en plads, tæt på Ystad. Her var det kun Egon, der vågede sig ned uden at mærke noget. Der kom så sms fra et hold fra Gisløv Hammar, at forholdene var gode, og der var fanget lidt undermålere. Afsted det gik mod Gisløv, så vi lå da ikke på den lade side mht. at få lagt nogle kilometer bag os. Egon og jeg skyndte os ned for at besigtige forholdene, da vinden så lidt voldsom ud men forholdene så for en gang skyld fuldstændig perfekte ud.


Søren og Steffen (foto: Steffen Horvath)


[Top]

Næsten helt klart vand, god pålandsvind på noget at strækningen og ellers sidevind. Det måtte give fisk! Det gjorde det bare ikke for Egon, Torben og undertegnede til trods for en ret ihærdig indsats. Der blev dog landet yderligere et par undermålere fra andre kørehold men ikke noget at skrive om – øv.
Da køreturen retur til indvejningen var lang, besluttede vi os for at køre i god tid, og så tage en ½ time på Hørte. Det skete der heller ikke mere ved. Da køreholdene var samlede igen, blev resultatet at undertegnede løb med titlen på havørreden på 54 cm, mens Søren blev nr. 2 med fisk på 50 cm. Han havde også fået 3 undermålere, så han havde da mærket lidt. De andre kørehold havde mærket og fået undermålere op til 40 cm, men havde ikke dokumenteret dem, så vi måtte ud i lodtrækning om tredjepladsen, som gik til Lars. Så overordnet var turen ikke nogen fangstmæssig optur men dog noget bedre end forårsturen – men vejr/komfortmæssigt og hyggemæssigt var den som sædvanlig god. Næste år bliver mesterskabet lagt på Sjælland. Afslutningsvist skal der lyde tak for at den lille faste skare af efterhånden ældre medlemmer, der holder liv i kystafdelingen og tak til bestyrelsen for at ville godkende, at vi kunne bruge penge på en ekstra bropassage.

Mvh. Steffen Horvath


[Top]Aborrer fra Store Vejle Å

16. oktober 2018

Har været et par gange i St. Vejle Å for at fange aborrer og fiskeriet har været supergodt på trods af, at der har været fiskedød i havnen pga. indtrængen af saltvand.
Der har ligget i hundredevis af døde fisk i "karret" uden for slusen til åen, både skaller, karper, aborrer og enkelte gedder er gået til i den forbindelse.
Det har været udbredt både i Køge Å, Tryggevælde å og i brakvandsområderne i Sydsjælland, hvor rigtigt mange gedder er døde af saltslåning.
Det er desværre naturens orden, at der skal dø en masse fisk en gang imellem pga. saltholdigheden i vandet når der har været meget blæst i en uheldig retning, hvilket får saltvandet til at trænge ind i Østersøen.

Nå fiskeriet i åen har som sagt været fint, idet mange aborrer er nået at svømme ind i det ferske vand i åen.
Jeg har været nede og fiske 3 gange og på første tur fangede jeg en fin aborre på 1450 gram, samt 2-3 yderligere over 1 kilo.
Den 16. oktober havde jeg taget mit barnebarn Magnus med ned til åen og kort tid efter at det var blevet lyst fik jeg en fin fisk på krogen, som jeg i første omgang troede var en gedde, idet den tog nogle kraftige udløb.
Det viste sig imidlertid, at der var tale om en stor aborre på 1770 gram og 46 cm i længden, hvilket var ny PR for mit vedkommende.


(foto: Bent Hytholm)

Kort tid efter fik Magnus også en fin aborre på krogen, der viste sig at veje 1630 gram, hvilket også var ny PR for ham.

Vi fangede yderligere ca. 25 aborrer og en lille gedde, så det var en super fiskedag.

Jeg har været i åen yderligere en enkelt gang, hvor jeg havde masser af hug på mine levende skaller.

De 2 største aborrer vejede 1300 og 1275 gram denne dag.

Mvh. - Bent Hytholm


(foto: Bent Hytholm)


[Top]


Fiskeeventyr i Wahooland

September 2018

Torsdag den 8. september 2018 startede et forrygende fiskeeventyr, idet min fiskekammerat Henning og jeg mødtes i Kastrup for at flyve til Istanbul, hvorfra vi efter 4 timers ventetid fløj videre til Djakarta.
Vi tog en overnatning i Djakarta lufthavn og dagen efter fløj vi videre til Christmas Island, der var målet for vores fiskeeventyr.
Vi blev afhentet af vores guide Mark i lufthavnen og blev indkvarteret på et mindre hotel, hvor vi skulle bo i de næste 14 dage.
Næste morgen mødtes vi ved bådrampen og hjalp Mark med at sætte båden i vandet.
Da vi talte med Mark ved ankomsten til øen fortalte han, at fiskeriet var blevet dårligt i løbet af de seneste dage, idet tunene næsten var forsvundet fra farvandet omkring øen.


(foto: Flemming Weidemann)

I ugerne forinden havde det vrimlet med tun, så det var noget af en bet. På trods af, at tunene var næsten fraværende, lykkedes det alligevel at få et forrygende fiskeri i løbet af de næste 13 fiskedage.


(foto: Flemming Weidemann)


(foto: Flemming Weidemann)

Allerede på førstedagen lykkedes det at fange 5 wahoo mellem 11 og 16 kilo, 1 barracuda og 1 red bass.


(foto: Flemming Weidemann)

Generelt lå vores fangst mellem 4-6 wahoo om dagen med 9 stk. på den bedste dag.
Tilsammen fangede Henning og jeg 56 wahoo i alt med de største på 27 kilo til Henning og 21 kilo til mig. De 15 ud af de 56 wahoo var plus 15 kilo.
Derudover fangede vi i løbet af turen 5 stk. tun med den største på omkring 8 kilo.


(foto: Flemming Weidemann)


(foto: Flemming Weidemann)

Fiskeriet var hovedsageligt trollingfiskeri og når fiskene huggede, gjaldt det om at få dem ind til båden hurtigst muligt for at undgå, at de blev angrebet af hajer.
Vi oplevede flere gange, at vores wahoo og mindre tun blev angrebet og ædt af hajer under fighten.

På et tidspunkt havde jeg en tun på omkring 3 kilo på krogen, som jeg skulle til at løfte indenbords, da en stor haj på omkring 150 kilo sprang ud af vandet og slugte min tun i en mundfuld, for derefter at suse ned mod bunden med min tun og wobler i munden.
Jeg fightede hajen i ca. ½ time og fik den op til båden, hvor den blev fotograferet nede i vandet, hvorefter den blev løsladt.


(foto: Flemming Weidemann)

(foto: Flemming Weidemann)

(foto: Flemming Weidemann)

(foto: Flemming Weidemann)
Det samme gentog sig 2 gange mere, hvor de fisk, som jeg havde på krogen, blev angrebet af hajer der skønsmæssigt vejede omkring 60 kilo og 130 kilo.
Revfiskeriet som vi havde set frem til var ikke specielt godt, idet vandet tilsyneladende var for koldt.
Det lykkedes os alligevel at fange 7 revfisk i flotte og fantastiske farver og til ca. 4 kilo.


(foto: Flemming Weidemann)

Under vores ophold lånte Mark os en bil, så vi kunne køre rundt på øen, når vi havde været ude og fiske.

I den forbindelse var vi en tur ude i junglen for at se efter øens kæmpekrabber (rubbercrab), der er verdens største landkrabber. Vi fandt da også et par stykker, som blev fotograferet med risiko for at få bidt en arm af.

Øen er også kendt for sine blå og specielt røde krabber, der i millionvis en gang om året dukker op i skovbunden for at gå ned til kysten for at lægger æg.
Et af turens højdepunkter hver dag var ”Marks Kindergarden”, der er rensepladsen, hvor dagens fangst blev renset tæt på klippekysten.

Efter ganske kort tid dukkede snesevis af Giant Trevallyer op under båden plus 3-4 store hajer.

De vidste at Mark hver dag kom ind på pladsen for at rense dagens fangst, så vidste de også at der var mad.

Vi fik også lov til at håndfodre både GTer og hajer med skellerne fra de rensede fisk. En utrolig oplevelse.

Afslutningsvis var vi også så heldige, at se 2 store hvaler med en unge, der viste sig i overfladen den ene dag, hvor vi var ude og fiske.

Også en speciel oplevelse og Mark fortalte, at man ikke havde set hvaler i de sidste 7 år.


Mvh. Fisketosssen Flemming Weidemann


(foto: Flemming Weidemann)


[Top]


PR-aborre

September 2018

Per Stig Andersen med aborre på 1790 gram.


(foto: Per Stig Andersen)


(foto: Per Stig Andersen)


[Top]


Oplevelser ombord på Viktor

Stor makrel

4. november 2018

Klubtur med 5 om bord. Fangede mange store sild, 5 torsk og 1 makrel på 1 kilo.
Mvh. Peer Windolf-Nielsen


(foto: Peer Windolf-Nielsen)


[Top]


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes  navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen og indbetalingen af det samlede beløb til klubbens konto i:

Danske Bank
reg.nr.: 1551.
kontonr.: 8072221.

Indbetalingen skal ske senest 14 dage efter afholdelsen.


(foto:
Morten Søndergaard)

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

5).
Ovennævnte regler er gældende fra den 15. april 2018.

[Top]


Diverse nyttig viden om skibet Viktor

Data om skibet


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer. Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.
For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden. Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre når vinden f.eks. er i syd-øst.
Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: mobil: 4050-1303 ● mail: lmo002@politi.dk


[Top]


Facebookgruppe  
Skibet Viktor har sin egen, lukkede, Facebookgruppe, hvor skippere og deltagere på turene deler tips, tricks og turberetninger. Du kan anmode om at blive medlem af gruppen på: https://www.facebook.com/groups/169304303115898/?ref=br_rs.

[Top]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[Top]


Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Lars Mogensen, bådinspektør - mail: lmo002@politi.dk mobil: 4050-1303.

[Top]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads


https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[Top]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobil + privat mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[Top]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 ● mail: csn003@politi.dk.


[Top]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil: 6137-2477 ● mail: mes003@politi.dk.


[Top]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[Top]


Få en kollega eller fiskeven indmeldt - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[Top]Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]Tak fordi du læste med!


Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger, der ikke bør anvendes af andre end modtageren.

Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.


[Top]