Politiets Fiskeklub


Viktor


OKTOBER 2018 | INFOMAIL NR. 87www.viktor.dk | Kontakt foreningen | Tilføj min mailadresse


Indholdet af dette nyhedsbrev


Viktors bestyrelse


Kommende klubture med skibet Viktor

Kysttur (25.10)

Seneste fangster (Claus S. og Kim H.)


Oplevelser ombord på skibet Viktor

Diverse nyttig info om skibet Viktor

Bookning af pladser på skibet Viktor


Lucius (bliv medlem af SU)

De Blå Blink (bliv medlem af Fiskeringen)

Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)

Indmeldelse (bliv medlem af Viktor)

Nyttige links


Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig).


Nordsjællands Politi i Helsingør Nordhavn


(foto: Morten Søndergaard)


Formand
Karl Kristian Jensen
6161-8744
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
5179-9707
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
5129-2167
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
5179-3470
mail
Nyhedsbrev
Morten Søndergaard
6137-2477
mail

Konto: 1551 + 8072221 | CVR-nr.: 34787751


Kommende klubture med skibet Viktor


SEPTEMBER 2018


Onsdag 5. sept. 2018
Aftentur: 17-21
Skipper: Lars Mogensen

Søndag 16. sept. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Flemming H. P.

Onsdag 19. sept. 2018
Aftentur: 17-21
Skipper: Erik Olsen

Mandag 24. sept. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Ole B. Andersen


OKT./NOV. 2018


Søndag 7. okt. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Lars Mogensen

Søndag 21. okt. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer Windolf

Mandag 29. okt. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Søndag 4. nov. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer Windolf


NOV./DEC. 2018


Mandag 5. nov. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen

Mandag 26. nov. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Jan Andersen

Søndag 9. dec. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Tommy Streander

Søndag 16. dec. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Jan Andersen


Se alle fremtidige ture i turkalenderen


[Top](foto: Allan Scheller)

Torsdag den 25. oktober 2018 - Sydsjælland

Turen går til Sydsjælland. Nærmere destination tilgår.
Sidste tilmelding torsdag den 18. oktober 2018.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dk hjemmesiden


[Top]Naturens dag

9. september 2018

Søndag den 9. september 2018 var Naturens Dag, hvor Fiskeringen havde fået lov af Københavns kommune til at fiske i Skt. Jørgens Søerne i København. Der måtte fiskes i tidsrummet fra kl. 1000 til kl. 1400. Jeg ankom til stedet på slaget 1000, hvor jeg riggede til på ”Svineryggen”, hvor ligeledes de gode folk fra Fiskeringen også havde opslået teltet og hvorfra de servicerede på fortrinlig vis de Københavnske borgere, der kom forbi og udviste interesse for denne ædle kunst, det er at fiske. Efter lidt hygge snak frem og tilbage, samlede jeg grejet og begav mig ned mod H. C. Andersens Boulevard og fiskede langs den østlige side af den nordligste af Skt. Jørgens Søerne.
Jeg var kommet ca. 100 meter ned ad siden, da jeg fandt et fint sted, hvor jeg kunne stå helt nede ved vandkanten. Der manglede ca. 60 cm vand i søen på grund af den varme sommer uden nedbør. Det var derfor muligt at stå tørskoet på den rigtige side af sivene. Allerede i første kast var der en fast fisk. En lille fin aborre havde taget min blanke Meps-spinner på ca. 6 gram. (Det skal lige nævnes, at det var aborregrejet jeg brugte hovedsagelig, men gedde-grejet var også rigget til).


(foto: Kim Lundager)

Andet kast var der også fast fisk på. Yderligere en aborre gjorde den første selskab, men blev også skånsomt genudsat. I tredje kast var der igen fisk på. Jeg havde ligeledes forventet en ny aborre, men til stor overraskelse og glæde for mig, slog jeg pludselig min egen rekord på gedde.
Denne gang var det dog ikke den største gedde, men den mindste gedde, som jeg nogensinde havde fanget. Den kunne ikke måle over 15 cm og kunne næsten ikke gabe over krogen på min spinder. Gedden blev kortvarigt fremvist og fotograferet, hvorefter den igen fik sin velfortjente frihed med besked om, at bide på igen om 4-5 år.
Knæk og bræk - Kim Lundager

Sensommer-sudere

September 2018

Jeg havde håbet på en lun, stille aften, men det blæste en hel del, og det regnede også tre gange i løbet af aftenen.
Efteråret var tydeligvis på vej, hvilket også kunne ses på naturen omkring søen.
Efteråret var tydeligvis på vej, hvilket også kunne ses på naturen omkring søen.

Heldigvis umuliggjorde vejrliget ikke fuldstændigt fiskeriet og efter en lidt tøvende start skete der endda noget under flåddet.

Vinden lagde sig også lidt, specielt mellem bygerne, og det blev derfor nemmere at se huggene.

Først kom skallerne og rud-skallerne, men lidt senere kom der også sudere på pladsen.


(foto: Claus Søndergaard)

Fiskeriet ebbede ud, da det blev rigtigt mørkt, og jeg sluttede turen af med en flot, mørk hunfisk på 2,5 kilo rent.
Knæk og bræk - Claus Søndergaard


(foto: Claus Søndergaard)


(foto: Claus Søndergaard)


[Top]


Rovfiskeri

2018

Jeg stævnede ud fredag den 24. august ca. kl. 0715 på Furesøen fra Stavnsholt med en af Fiskeringens både. Jeg var blot kommet ud på den anden side af sivskoven, førend jeg kunne se en heftig omgang ”mågesjov”. Der var rigtig mange måger, som dykkede ned mod overfladen og fangede småfisk umiddelbart under overfladen.
Det så ud som om, at overfladen ”kogte”, så meget gang var der i søen.
Det viste sig hurtigt, at en kæmpe flok aborre jagtede rundt under overfladen efter angiveligt små skaller.

Jeg riggede til med aborre-grejet og startede ud med en lille blank Meps-spinner på ca. 6 gram.
Allerede i første kast var der fast fisk på. Sådan blev det ved i ca. 1 time.
Jeg anslår, at jeg fik omkring hundrede aborre op og vende i båden. Den største var 31 cm lang.


(foto: Kim Lundager)

Da jeg blev træt af at hive aborre op, søgte jeg længere ud på søen ude ved skrænten, hvor dybden gik fra 5-6 meter til 15-20 meter.
Her dørgede jeg rundt i nogle timer i den nordlige ende af Furesøen uden hug overhovedet. Jeg var tæt på at stoppe, men ville dog lige forsøge endnu en gang på tværs af den nordlige ende. Dvs. fra indgangen til Store Kalv og over til Furesøbadet.


(foto: Kim Lundager)

Kl. 1215 kom hugget, tungt og sejt på Mike The Pike, 200 gram og ca. 30 cm lang. Jeg havde på dette tidspunkt 4 stænger ude, så jeg fik lidt travlt med at fighte fisken med højre hånd, samtidigt med at jeg skulle rulle linerne ind på de øvrige 3 stænger. Det gik egentlig fornuftigt, idet jeg holdt el-motoren kørende på laveste hastighed, hvorved linen med fisken på, hele tiden var stram.
Jeg kunne mærke, at det var en pæn fisk, som var i den anden ende. Efter yderligere nogle minutter kunne fisken nettes. Den havde fuldstændigt ”inhaleret” Mike The Pike, hvorfor der ikke var nogen fare for, at fisken ”faldt af krogen”. Fisken blev nettet og opmålt til 96 cm lang. Den så ud som om, den havde slugt en badebold, men det var nok nærmere en anden fisk. Vægten blev anslået til et sted mellem 6 og 7 kilo. Der blev ikke fanget yderligere fisk den dag.
Mvh. Kim Lundager

[Top]


Oplevelser ombord på Viktor

Juniortur

26. august 2018

Søndag den 26. august 2018 havde vi en dejlig juniortur med mange sild og torsk som blev trukket op umiddelbart nord for Hven.
Mvh. Allan Scheller


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)


(foto: Allan Scheller)


[Top]


Forrygende fisketur

18. august 2018

En forrygende fisketur i dag søndag den 18. august 2018. Vinden havde heldigvis lagt sig så vi fik en dejlig sejltur sammen med alle de andre lystsejlere, turbåde mv., hvor vi tog hele båden i brug, men vi fangede godt med fisk: 55 sild, 27 makrel, 15 torsk og 2 mørksej. Sildene var ikke lette at finde. Makrellerne var store og fine og gav god fight, ikke mindst når der blevet taget 2 og sågar 3 ad gangen på ophænger.


(foto: Ole Bjørn Andersen)


(foto: Ole Bjørn Andersen)

De dygtige fiskere fangede også torsk i dubletter, så Henning måtte slide noget i det for at få sine fisk hevet i land. Og så blev der ligeledes fanget 2 fine mørksej. Torskene lå i området 2,5-3,0 kilo (anslået) og de 2 mørksej vejede nok også omkring 1,5 kilo stykket.


(foto: Ole Bjørn Andersen)


 (foto: Ole Bjørn Andersen)

Makrellerne blev fanget nord for Hven på "makrelgrunden" - sammen med Henning dublet og de øvrige fangster blev primært fanget NØ for Hven i området omkring "Koraldybet" ... fin, fin dag.

Mvh. Ole Bjørn Andersen

[Top]


1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes  navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen og indbetalingen af det samlede beløb til klubbens konto i:

Danske Bank
reg.nr.: 1551.
kontonr.: 8072221.

Indbetalingen skal ske senest 14 dage efter afholdelsen.


(foto:
Morten Søndergaard)

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

5).
Ovennævnte regler er gældende fra den 15. april 2018.

[Top]


Diverse nyttig viden om skibet Viktor

Data


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer. Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.
For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden. Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre når vinden f.eks. er i syd-øst.
Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: mobil: 4050-1303 ● mail: lmo002@politi.dk


[Top]


Facebookgruppe  
Skibet Viktor har sin egen, lukkede, Facebookgruppe, hvor skippere og deltagere på turene deler tips, tricks og turberetninger. Du kan anmode om at blive medlem af gruppen på: https://www.facebook.com/groups/169304303115898/?ref=br_rs.

[Top]


AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[Top]


Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Lars Mogensen, bådinspektør - mail: lmo002@politi.dk mobil: 4050-1303.

[Top]


Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads

https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[Top]


SU (bliv medlem via Lucius)


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten samt rabat mange steder.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Claus Søndergaard: mobil: 6119-7854 ● mail: csn003@politi.dk.


[Top]


Fiskeringen (bliv medlem via De Blå Blink)


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at blive medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Du får adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt huse i Sverige på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil: 6137-2477 ● mail: mes003@politi.dk.


[Top]


Dansk Havfisker Forbund (Viktor er medlem)


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).

Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/


[Top]


Få en kollega eller fiskeven indmeldt - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer, venner/bekendte af et politimedlem, først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[Top]


Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobil + privat mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes, for ansatte i politiet, via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[Top]


Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]Tak fordi du læste med!


Nyhedsbrevet kan indeholde fortrolige oplysninger, der bør anvendes af andre end modtageren.
Har du modtaget nyhedsbrevet ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system
.


[Top]