Politiets Fiskeklub


Viktor


JULI 2018 | INFOMAIL NR. 84www.viktor.dk | Kontakt foreningen | Tilføj min mailadresse


Konto: 1551 + 8072221 | CVR.nr.: 34787751

Indholdet af dette nyhedsbrev


Kommende klubture med skibet Viktor

Bookning af pladser på skibet Viktor


Juniormesterskabet 2018 (24.08)

Klubmesterskabet 2018 (27.08)


Referat fra forårsmesterskabet (19.04)

Seneste fangster (Morten S., Claus S.)


Oplevelser ombord på skibet Viktor

Diverse nyttig info om skibet Viktor


Lucius - medlem af SU

De Blå Blink - medlem af Fiskeringen

Indmeldelse i Viktor


Nyttige links

Vigtige dator i 2018


24. august 2018
Juniormesterskabet på Øresund
Tilmelding: Allan, 2542-6151


27. august 2018
Klubmesterskabet på Øresund

Tilmelding: Preben, 4097-8605


6. september - 13. september 2018
Skibet Viktor på bedding

Ansvarlig: Lars, 7258-9549Nyhedsbrevsredaktør Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for, men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig).


[Top]Formand
Karl Kristian Jensen
7258-9547
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
7258-8170
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
7258-9549
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
7258-2523
mail
Nyhedsbrev
Morten Søndergaard
7258-8697
mail

Kommende klubture med skibet Viktor (se også turkalenderen)

JULI/AUGUST 2018


Søndag 1. juli 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Jan S. Andersen

Mandag 2. juli 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Flemming H. P.

Onsdag 4. juli 2018
Aftentur: 17-21
Skipper: Per Thorsen

Søndag 5. august 2018
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

AUGUST 2018


Lørdag 11. august 2018
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Søndag 19. august 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Ole B. Andersen

Søndag 26. august 2018
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Mandag 2. august 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Flemming H. P.

SEPTEMBER 2018


Onsdag 29. august 2018
Aftentur: 1615-2015
Skipper: Erik Ornebjerghus

Søndag 2. sept. 2018
Juniordagtur: 08-16
Skipper: Allan Scheller

Mandag 3. sept. 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvidstholm

Onsdag 5. sept. 2018
Aftentur: 17-21
Skipper: Lars Mogensen


[Top]1).
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookninger til annon-cerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

2).
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.

3).
Gæsternes og medlemmernes  navne skal oplyses ved bookning og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.

Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen og indbetalingen af det samlede beløb til klubbens konto i:

Danske Bank
reg.nr.: 1551.
kontonr.: 8072221.

Indbetalingen skal ske senest 14 dage efter afholdelsen.


(foto:
Morten Søndergaard)

4).
Gæster på klubture må vige for medlemmer efter følgende regler: Hvis båden er fuldbooket og der er gæster på deltagerlisten, må gæsten vige pladsen, hvis et medlem melder sig til turen senest kl. 1200 ugedagen før turen. Dette uanset hvornår gæsten har meldt sig til turen.

5).
Ovennævnte regler er gældende fra den 15. april 2018.

[Top]
Mandag den 27. august 2018 kl. 0745-1645 på Øresund

Vi har booket skibet ”Havstrygeren” med skipper "Dyt" ved roret.

Havstrygeren har plads til 42, men vi stopper ved 30 tilmeldinger for at få så god plads som muligt til at fiske.

Stedet er Helsingør og skibet ligger i Kulturhavnen, som ligger ved Jernbanevej. Læs mere her.

Der er P-betalingsplads lige overfor (pris kr. 70,- for hele dagen) og gratis P-pladser henne i lyskrydset ud til Kronborg ca. 300 m. fra bådene.


Læs mere om Havstrygeren her


Tilmelding, pris og præmier

Pris
kr. 250,00 som indbetales til foreningens bankkonto (se nedenfor). I prisen er inkluderet morgenmad, aftensmad og 2 pakker orm.

Tilmelding
Af hensyn til det begrænsede antal pladser (30 deltagere) samt madbestillingen, er tilmelding absolut nødvendig.

Tilmeldingen er bindende og skal ske senest torsdag den 9. august 2018.

Tilmeldingen med navn og telefonnummer kan kun ske via hjemmesiden eller i nødstilfælde direkte til Preben Hytholm Jensen som SMS til mobil 4097-8605.

Før man endegyldigt har sikret sig en plads ved klubmesterskabet, skal deltagergebyret på kr. 250,00 indbetales på klubbens bankkonto i Danske Bank: 1551 - 8072221, senest mandag den 13. august 2018.

Tilmelding efter den 9. august 2018 skal ske med samtidig indbetaling af deltagergebyr til klubbens bankkonto.

Afbud modtages indtil mandag den 13. august 2018, hvorefter det indbetalte gebyr bliver refunderet, såfremt der samtidigt med afbuddet er oplyst eget bankkontonummer til klubbens kasserer på mail: klu009@politi.dk.

Senere afbud skal skriftligt begrundes og her er det kun klubbens bestyrelse, der kan godkende en eventuel refusion af det indbetalte deltagergebyr.

Præmier
I lighed med tidligere år er der præmier og pokaler til deltagerne med A: flest point, B: til storfangeren og C: til sildekongen.

Præmieoverrækkelsen og aftenspisningen (stegt flæsk) foregår som noget nyt i Humlebæk. Stedet offentliggøres senere.

På gensyn og knæk og bræk

Preben Hythom Jensen, hytholm@vip.cybercity.dk, mesterskabsarrangør


Tidsplan

Kl. 0745
Ankomst og tilmelding til mesterskabsarrangøreren, pladsfordeling på skibet, udlevering af orm og klargøring af grej.

Kl. 0800
Afsejling fra Helsingør. Samling under dæk for indtagelse af morgenmad.

Kl. 0815
(alt efter sejltid til første fiskeplads)
Fiskeriet kan begynde når klokken lyder første gang.

Kl. 1500
Fiskeriet stopper på vandet, når klokken lyder for sidste gang.

Kl. 1515
Anløb Helsingør Nordhavn.

Kl. 1600
Ankomst til spisestedet i Humlebæk.

Kl. 1620
Præmieoverrækkelse.

Kl. 1645
Spisning (stegt læsk).

Husk gyldigt statsligt fisketegn!

På gensyn og knæk og bræk

Preben Hytholm Jensen, mesterskabsarrangør, hytholm@vip.cybercity.dk


Konkurrenceregler


(1)
Hver deltager må kun fiske med 1 klargjort stang.

(2)
Stang nummer 2 må være klargjort med hjul og line gennem stangøjerne, men uden tackel.

(3)
Stangen der bruges må kun være forsynet med pirk/blink og max. 2 ophængere. Dette giver tilsammen 3 kroge (gerne trekroge).

(4)
Der må gerne fiskes agnfiskeri, men kun med i alt 3 kroge.

(5)
Der fiskes fra skipperen ringer på klokken første gang på første fiskeplads, og indtil skipperen ringer af igen for hjemsejlads. Der fiskes hele dagen, og der er ingen officielle pauser.

(6)
Alle fisk der indvejes - med undtagelse af sild og hornfisk - skal være fanget foran gællerne. Er dette ikke tilfældet, skal fisken genudsættes eller halen skæres af.

(7)
Enhver der har fast fisk på linen har ret til at fighte denne. Andre skal om nødvendigt tage sit grej ud af vandet.

(8)
Båddommeren er øverste myndighed hvad angår konkurrencen og dennes afvikling, herunder indvejning og måling af fisk. Båddommeren SKAL diskvalificere enhver der ikke følger disse regler, eller som opfører sig usportsligt.

Point-udregning

A).
Der gives artspoint én gang for hver art, der overholder eventuelt mindstemål.

B).
Overskydende centimeter over mindstemålet giver et point pr. centimeter for alle fisk af en art. Dog må der max. indvejes 5 hvillinger.

Fisk uden mindstemål

C).
Alle fisk uden mindstemål giver 10 point - undtagen makrel der giver 20 artspoint.

D).
Efterfølgende fisk giver 5 point.

E).
Der må max. indvejes 5 fisk pr. art i denne kategori.

F).
Af sikkerhedshensyn gives der ikke point for fjæsing.

Ved pointlighed er det dén der har fanget den mest pointgivende fisk der vinder. Kan det ikke afgøres på den måde, trækkes der lod ved dommerens foranstaltning.

Klubmesterskabets mindstemål

Ising 25,0 cm / Hvilling 23,0 cm / Lubbe 30,0 cm / Multe 20,0 cm / Mørksej 40,0 cm
Pighvarrer 30,0 cm / Rødspætte 27,0 cm / Rødtunge 26,0 cm / Sej 40,0 cm
Skrubbe 25,5 cm / Slethvarrer 30,0 cm / Torsk 40,0 cm / Tunge 24,5 cm

Fisk der ikke er nævnt: ”Spørg båddommeren”


[Top]
Fredag den 24. august 2018 kl. 1700-2100 på Øresund

Stedet er Helsingør og skibet er Arresø, som ligger i Kulturhavnen ved Jernbanevej.
Oplysningerne kommer fra ELIDA´s hjemmeside og bådene er muligvis flyttet på mesterskabsdagen.

Jeg forsøger at følge med, men det er en god ide at checke op på Elida´s hjemmeside - læs mere her.

Man kan med fordel læsse udstyr og børn af ved skibet og parkere gratis på p-pladsen ved krydset, hvor Jernbanevej og Allegade støder sammen.


Læs mere om Arresø her

Vi stævner ud kl. 1700 præcis. Pladserne på båden bliver afgjort ved lodtrækning.

Der bliver indkøbt 1 pakke børsteorm til hver deltager, så vi også har muligheden for fiskeri efter de flade.

Fiskestop kl. 2100 og derefter er der indvejning/opmåling, så vi kan få afgjort det hele. Der er sikkert nogle af ledsagerne, der hjælper. Det plejer der at være.

Der er pølser og sodavand til børnene. Der vil som sædvanligt være mange flotte præmier.

Så derfor: skynd jer at melde jer til, det bliver en dejlig dag på vandet.

Pris: Gratis for de deltagende juniormedlemmer.

Husk at deltagerne skal være medlem af Viktor – men det er ok invitere børn som ikke er medlem med på turen, så der er så mange børn som muligt og måske kommende medlemmer til juniorafdelingen. Det er gratis både for medlemmer og ikke medlemmer under 18 år.

Ledsagere: 50,00 kr. Pengene betales til undertegnede på båden på dagen.

Husk: det statslige fisketegn for ledsagernes vedkommende.

Tilmelding sker på hjemmesiden eller på mail, ams001@politi.dk. Husk lige at skrive, hvem der kommer (navne på børnene) og giv lige et mobilnummer, hvis det er muligt.

For at fylde båden op udløber tilmeldingen d. 1. juli 2018, hvorefter der bliver muligt for alle medlemmer samt ikke medlemmer at melde sig til turen for 50,00 kr. pr. prs.

Vel mødt til alle - Allan Scheller, juniorleder

Mobil: 2542-6151, mail: ams001@politi.dk.


[Top]
Årets Forårsmesterskab torsdag den 19. april 2018 blev afholdt i højt solskinsvejr ved Simons Put and Take i Veksø. Der var tilmeldt 17 deltagere, hvoraf en havde meldt en senere ankomst.
Sidste års forårsmester Frank Jensen var meget opsat på at gentage succesen fra 2017. Desværre lykkedes det ikke helt, men som det fremgår af resultatlisten, gjorde han det ganske godt.
Dette års første fangede fisk på 5,020 kilo blev landet af Henrik zum Vohrde, fisken lignede længe en vinder, men Jesper Olsen, der var med som førstegangsdeltager ved forårsmester-skabet, mente det anderledes.
Jesper havde fundet dagens ”de vises sten” og satte alle andre til vægs med 5 fangede fisk på: 5,510 kilo - 5,400 kilo - 1,510 kilo - 1,390 kilo og 1,230 kilo.


Bent tegner og fortæller


Far og søn, Egon og Kevin


Eskil Brodersen indvejer: 2,440 kilo


Jesper Olsen indvejer én af sine 5 ørreder


1. Jesper Olsen: 5,510 kilo


2. Henrik zum Vohrde: 5,020 kilo


3. Frank Jensen: 3,380 kilo


4. Kevin Poulsen: 2,740 kilo

Resultatliste for Forårsmesterskab 2018
1: Jesper Olsen 5,510 kilo
2: Henrik zum Vohrde 5,020 kilo.
3: Frank Jensen 3,380 kilo.
4: Kevin David Poulsen 2,740 kilo.
5: Eskil Juhl Brodersen 2,440 kilo.
6: Bent Hytholm Jensen 2,370 kilo.


Forårsmesterskabets Storfanger 2018
Jesper Olsen
Samlet vægt for 5 ørred på i alt 15,040 kilo.


Jesper Olsen modtager 1. præmie

Dagens resultat
Ud af 17 fiskende konkurrencedeltagere fangede kun 6 deltagere fisk, med en samlet vægt på 31,290 kilo.

Der blev indtaget 54 grillpølser med tilbehør.
Der blev trukket lod om 5 overskydende præmier blandt alle deltagere ved den officielle præmieoverrækkelse.

Endvidere var der i år 2 officielle lodtrækningspræmier, en hættetrøje som midtvejs-lodtrækning (vinder: Henning Gøtzsche) og et hjul som afslutning på konkurrencen (vinder: Erling Petterson).


Henrik zum Vohrde modtager 2. præmie

Konklusion på Forårsmesterskabet 2018

Ny sø, nye erfaring og nye udfordringer må være ordene efter afholdelsen af Forårs-mesterskabet for 2018.

Solskinsvejr og en gennemsnitstemperatur på omkring 25 grader satte desværre sit præg på fiskenes bidelyst.

Men alle deltagerne var ved fiskeriets afslutning enige om, at dette skulle være søen ved kommende mesterskaber med Put and Take fiskeri, for der manglede ikke fisk i søen.


Kevin Poulsen modtager 4. præmie

PS! Som deltagerne nok så var vores gode formand på besøg med familien, hvor han bl.a. ville vise sit barnebarn sin kunnen med lånt grej, som den store lystfisker (i børne-søen hvor fiskene stod meget tæt).
Det blev dog ikke nødvendig for mesterskabsdommeren, at skride ind da det hurtigt blev tydelig for alle omkringværende, at formanden ikke var til fare for fiskene i børnesøen og omliggende søområder og Øresunds fiskekvoter.
Tak til alle deltagerne for en god dag ved søen i muntert humør.

Mvh. Preben Hytholm Jensen


Bent Hytholm modtager 6. præmie


[Top]
Blæst over Furesøens vover

19. juni 2018

Min gode fiskekammerat Kim Lundager ønskede en guided tur på Farum Sø, hvor han endnu havde sin første gedde til gode. Dén var jeg med på og da han havde fri tirsdag den 19. juni 2018 og jeg først skulle møde ud på eftermiddagen var turen en aftale.
Ankommet ved Farum Sø stod der en stiv vestenvind ind i hovederne op os, så fiskeriet kom til at foregå i Furesøen i stedet.
På vej gennem Fiskebæk Å - "kanalen" mellem Farum Sø og Furesø - var åen fuld af aborrer og skaller, men flest aborrer og også nogle store nogle!

De fór frem og tilbage langs bunden efterhånden som vi sejlede hen over dem. Vi blev begge nærmest barnligt begejstrede ved at se de mange fisk.

En fisker med østeuropæisk udseende stod fra bredden med en lille jig og hev aborrer op.


(foto: Morten Søndergaard)

Det blæste mere og mere op, men det passede lige med at Kim overtog årene.
Ude på Furesøen dørgede vi først ned langs med Nørreskoven - af og til i selskab af en stor flok kajakroere - pensionister tydeligvis - som ikke var blege for at sejle helt tæt forbi vores båd og liner...
I løbet af et par timer fik vi 3 fine gedder ombord - alle taget på samme stang og samme wobler ud af 5 stænger!
Kendetegnende for gedderne var flotte farvetegninger og en god kondition.


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)

Godt gennemblæst blev jeg sat af for en hurtig omklædning og så op på cyklen og ind til København for at komme på arbejde. Kim blev et par timer mere - han måtte lige prøve aborrerne i kanalen...
Mvh. Morten Søndergaard


(foto: Morten Søndergaard)


(foto: Morten Søndergaard)


[Top]Tivolifiskeri i Poppelsøen

8. juni 2018

Fredag den 8. juni 2018 var jeg for anden gang en tur i Poppelsøen i Ballerup.
Vejret var formidabelt og fiskeriet ligeså. Der blev hevet stør op til højre, til venstre og overfor mig. De fleste med en pæn snitstørrelse på 8-10 kilo og 2 endda over de 20 kilo!

Selv fik jeg 3 stør med den største på 12,0 kilo. De 2 andre anslog jeg til omkring 10 og 6 kilo.
De har enorme kræfter, selv på land er de svært håndterbare, så der skal virkelig holdes fast både under fighten og den efterfølgende håndtering af fisken!
Jeg fik også set søens angiveligt største stør komme en tur på land - vægten på 25 kilo røg i bund med det samme og ingen større vægt kunne fremskaffes, men nogle af de lokale fiskere kunne oplyse, at søens største stør vejer omkring 41,5 kilo.
Mvh. Morten Søndergaard


(foto: Jørgen Mains)


[Top]Snigning og snoning

Juni 2018

Den ene må snige sig – og den anden må sno sig. Under et seriøst på at dappe et par karpe sneg jeg mig som en anden ninja rundt ved søen. Da der endelig var lidt liv i den anden, viste det sig, at det var en, der snoede sig energisk og lavede gevaldigt kludder i grejet!
En pæn – og uventet ål – var en tur oppe og vende i solnedgangen. Den blev hurtigt vejet til 650 gram og kom herefter retur i søen.
Karper blev det ikke til i denne omgang...


(foto: Claus Søndergaard)
Knæk og bræk - Claus Søndergaard

[Top]Ny klubrekord

22. maj 2018

Jeg sad og pønsede på at lægge mit grej ud på DBA under ”gives væk”, da et eller andet pillede ved agnen, så flådet hoppede på en irriterende måde. I bar frustration løftede jeg stangen for at få agnen væk, men for at det ikke skulle være løgn, så sad agnen nu fast i et eller andet..! Der undslap et par eder og forbandelser, inden ”et eller andet ” begyndte at bevæge sig..der var åbenbart liv i den anden ende. Dyret gik tungt mod bunden og havde ikke travlt. Den tog et par tunge, men rolige udløb, inden den kastede sin kærlighed på nogle grønsager – jeg pressede fisken alt, hvad grejet kunne holde, men i grøden ville den!!!


(foto: Claus Søndergaard)

Nu ændrede kampen sig lidt til en gang tovtrækkeri, men den kom da langsomt lidt nærmere. Første forsøg på at nette den kiksede fælt, og vi måtte lige tage et par runder mere. Næste forsøg gik bedre, og den så ganske pæn ud, da den gled ind over netkanten. Men det var først, da jeg løftede den ud af vandet, at jeg blev klar over, at det var en rigtig god fisk. Lang og bred – som vi kan lide dem!
Vægten gled da også ned i den gode ende og stoppede først ved 3750 gram! En kapitalfisk som naturligvis er ny PR.
(Det er samtidig en tangering af Theis Kraghs klubrekordsuder fra den 2. juni 2003, red.).
Knæk og bræk - Claus Søndergaard

[Top]Suder i maj

Maj 2018

Det er altid en fornøjelse at sidde ved søbredden i maj, når naturen eksploderer. Jeg tror aldrig, at jeg har set så mange forskellige guldsmede, der havde travlt med at slås og parre sig – i nævnte rækkefølge. I morgendisen krydsede to ugler søen, og lidt op ad formiddagen var fiskeørnen forbi for at kigge efter lidt brunch.
I mellemtiden havde der heldigvis været lidt flex på klingen, og nogle sudere havde været oppe og vende med to fisk på 2525 gram, som de største.

De blev fanget på henholdsvis flådfisket majs/regnorm, samt en boilie fisket på bundstangen.
Under turen gennem skoven tilbage til bilen stod en gammel rå og gloede undrende, og det hele sluttede af med en flot blå kærhøg, der flaksede ud over marken.
Masser af natur – og lidt fisk - i en usædvanlig varm maj måned.

Knæk og bræk - Claus Søndergaard

(fotos: Claus Søndergaard)

[Top]Oplevelser ombord på Viktor

Noget af en aftentur!

4. juli 2018

Det var noget af en aftentur! Fandt torsken og der blev hevet op til 6 stk. op på éen gang, så der blev sorteret for at kvoten ikke blev brugt på 2 kast... Ofte nåede pirken ikke bund før der igen var bid. Tog til sidst mod Jylland og prøvede at få nogle flade. Det blev til een med hjem.
Torskene fundet på sydvest-hjørnet af Hven på 15-18 meter vand somd de blev stående på trods flere gennemsejlinger.

Mvh. Per Nygaard Thorsen


(foto: Per Nygaard Thorsen)


(foto: Per Nygaard Thorsen)


(foto: Per Nygaard Thorsen)


(foto: Per Nygaard Thorsen)


[Top]Fin tur på Sundet

14. juni 2018

Klubtur der var tilsmilet af sol, og en let vind over sundet. Jan fik en pæn hornfisk på krogen. Fanget ud for Humlebæk.
Mvh. Erik Ornebjerghus


(foto: Erik Ornebjerghus)


(foto: Erik Ornebjerghus)


[Top]Fakta om skibet Viktor


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer. Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.
For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden. Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre når vinden f.eks. er i syd-øst.
Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: mobil: 4050-1303 ● mail: lmo002@politi.dk


[Top]Skibet Viktor har sin egen Facebook-gruppe  
Skibet Viktor har sin egen lukkede Facebookgruppe, hvor skippere og deltagere på turene deler tips, tricks og turberetninger. Bliv medlem af gruppen på: https://www.facebook.com/groups/169304303115898/?ref=br_rs.

[Top]AIS - Automatic Identification System


Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[Top]Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Lars Mogensen, bådinspektør - mail: lmo002@politi.dk mobil: 4050 1303

[Top]Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads

https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[Top]SU - bliv medlem via Lucius


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 7258-8247 ● mail: csn003@politi.dk.


[Top]Fiskeringen - bliv medlem via De Blå Blink


Som medlem af Viktor har du yderligere mulighed for at være medlem af fiskeklubben De Blå Blink, der er medlem af sammenslutningen Fiskeringen.
Det giver dig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer, havgående både med motorer langs Øresundskysten og i Isefjorden, åstræk i Jylland samt 2 huse i Sverige og 1 hus på Sjællands Odde.
Se meget mere på Fiskeringens hjemmeside: http://www.fiskeringen.dk

Kontakt Morten Søndergaard: mobil: 7258-8697 ● mail: mes003@politi.dk.


[Top]Dansk Havfisker Forbund - Viktor er medlem!


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).
Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/

[Top]Få en kollega eller fiskeven indmeldt - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer - venner/bekendte af et politimedlem -  først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[Top]Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobil + privat mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[Top]Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]
Tak fordi du læste med!


Nyhedsbrevet kan indeholde fortroligt materiale. Har du modtaget det ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet.


[Top]