Politiets Fiskeklub


Viktor


April 2018 | Nr. 81 | www.viktor.dk | Kontakt foreningen | Tilføj mailadresseIndholdet af dette nyhedsbrev


Kommende klubture med skibet Viktor

Bookning af pladser på skibet Viktor

Lidt fakta om skibet Viktor

Nødhjælp til skibet Viktor

Sikkerhed til søs

Skibet Viktor er på Facebook


Kystmesterskabet (19.04)

Forårsmesterskabet (20.04)

Størtur (08.06)

• Spændende nyt fra den store fiskeverden

Seneste fangster (Morten S. og Jimmy Haug)

Fiskeklubben Lucius - bliv medlem af SU

Indmeldelse i ViktorVigtige dator i 2018


19. april 2018
Kystmesterskabet - den sydsvenske kyst
Tilmelding: Steffen, 4119-0006.


20. april 2018
Forårsmesterskabet i Simons Put & Take
Tilmelding: Preben, 4097-8605


8. juni 2018
Størtur til Poppelsøen
Tilmelding: Bent, 7170-1102.


24. august 2018
Juniormesterskabet på Øresund
Tilmelding: Allan, 2542-6151


27. august 2018
Klubmesterskabet på Øresund

Tilmelding: Preben, 4097-8605[Top]Formand
Karl Kristian Jensen
7258-9547
mail
Næstformand
Egon Poulsen
5139-0000
mail
Kasserer
Kim Lundager
7258-8170
mail
Bådinspektør
Lars Mogensen
7258-9549
mail
Juniorleder
Allan Scheller
2542-6151
mail
Mesterskaber
Preben H. Jensen
4097-8605
mail
Webmaster
Preben Bo Nielsen
7258-2523
mail
Nyhedsbrev
Morten Søndergaard
7258-8697
mail

Bank: 1551 + 8072221 MobilePay: er på vej CVR.nr.: 34787751

Kommende klubture med skibet "Viktor" (se også turkalenderen)

APRIL 2018


Mandag 2. april 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Jens Jensen

Søndag 15. april 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Arly Iversen

Mandag 23. april 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Erik Olsen

MAJ 2018


Søndag 6. maj 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Thorsen

Søndag 20. maj 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Peer Windolf

Onsdag 23. maj 2018
Dagtur: 17-21
Skipper: Niels Blegebrønd

MAJ/JUNI 2018


Mandag 28. maj 2018
Dagtur: 08-16
Skipper: Per Kvistholm

Onsdag 30. maj 2018
Dagtur: 17-21
Skipper: Ole P. Sørensen

Søndag 10. juni 2018
Dagtur: 17-21
Skipper: Asger Jensen


[Top](1)
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookinger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.
(
2)
Gæster kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.
Bådinspektøren sørger for, at der til stadighed vil være indmeldelsesblanketter ombord på båden.
(3)
Gæsternes og medlemmernes navne skal, for en sikkerheds skyld, oplyses ved booking og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen.
(4)
Skipperen er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen:
kr. 50,- for medlemmer og kr. 75,- for gæster.
Beløbet skal indbetales til klubbens konto i Danske Bank:
Reg.nr.: 1551 + kontonr.: 8072221 - senest 14 dage efter afholdelsen af turen.


(foto:
Morten Søndergaard)


[Top]Fakta om skibet Viktor


Motorbåden VIKTOR er 10 meter lang og godkendt til sejllads med 12 personer, heraf max. 8 fiskende personer. Båden ligger det meste af året i Nivå Havn, men flyttes i vinterperioden til Humlebæk Havn.
For at sejle med båden kræves minimum duelighedsbevis i lystsejlads, samt at skipperen er godkendt/omskolet til båden. Skipperen skal kraftigt overveje om der skal sejles ud, når vinden er 8 m/s eller mere og endda mindre når vinden f.eks. er i syd-øst.
Kontakt bådinspektør Lars Mogensen for yderligere: mobil: 4050-1303 ● mail: lmo002@politi.dk


[Top]AIS - Automatic Identification System


Husk at Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.
Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.


[Top]Sikkerhed til søs - lær om sikker sejlads

https://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

I linket kan du se Stena Lines omfattende grafik, der giver dig masser af gode råd til en sikker sejlads. Du kan bl.a. læse om sikkerhedsudstyr, den rette beklædning og om hvordan du planlægger din tur, så du er forberedt til at sejle ud på havet.


[Top]Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grundstødninger, motorstop, havari m.m.

Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.


(foto: Morten Søndergaard)

Lars Mogensen, bådinspektør - mail: lmo002@politi.dk mobil: 4050 1303

[Top]Skibet Viktor har sin egen Facebook-gruppe  
Skibet Viktor har sin egen lukkede Facebookgruppe, hvor skippere og deltagere på turene deler tips, tricks og turberetninger. Bliv medlem af gruppen på: https://www.facebook.com/groups/169304303115898/?ref=br_rs.

[Top]
(foto: Viktor)

Torsdag den 19. april 2018 - Sydsverige

Kystmesterskabet bliver igen holdt på den sydsvenske kyst. Vi havde et fornuftig mesterskab sidst, hvor de fleste fik fisk, så lad os se, om vi ikke kan gøre det lige så godt i år.
Tilmelding senest torsdag den 12. april 2018.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 4191-0006 ● sho008@politi.dk hjemmesiden


[Top]FORÅRSMESTERSKABET


Fredag den 20. april 2018 Kl. 0700-1500 i Simons Put & Take

Holmevej 41, 3670 Veksø - www.simonsputandtake.dk
Tilmeld dig her

Dette års Forårsmesterskab, vil som noget nyt blive afholdt i Simons Put and Take i Veksø.

Som altid med mange gode præmier til vinderne og med grillpølser, som vil være klar til indtagelse ca. kl. 11.45.

Pølserne er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret på kr. 250,- som betales til mesterskabsarrangør og dommer, Preben Hytholm, ved ankomsten til søen.

Tilmelding
Af hensyn til bestilling af pølser mv. er tilmelding nødvendig, med navn og evt. mobilnummer.

Tilmelding sker
her eller i nødstilfælde på SMS til mobil 4097-8605, senest onsdag den 11. april 2018.

Regelsæt for forårsmesterskabet.

Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 15.00, hvorefter der er indvejning og præmieoverrækkelse.

Pokalen med de store ører!


(foto: Morten Søndergaard)

Fælgende regler er gældende i forbindelse med konkurrencen

1. Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor.

2. Ved ankomsten skal alle betale og tilmelde sig til dommeren Preben Hytholm for at blive registeret som deltager.

3. Dommeren vil starte konkurrencen kl. 07.00 hvorefter deltagerne i god ro og orden kan begive sig til fiskepladserne. Ingen må opstille fiskegrej på fiskepladserne før kl. 07.00.
Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne.
Kan en deltager ikke nå at være fremme ved konkurrencens start, så giv dommeren besked. Tidligst muligt evt. ved tilmeldingen.

4. Det er kun tilladt at fiske med 1 stang ad gangen.

5. Der må kun benyttes 1 krog (enkelt eller trekrog).

6. Rykfiskeri er forbudt.

7. Det er forbudt at fiske med levende agn. Regnorm og tilsvarende er tilladt.

8. Det er forbudt at genudsætte fangne fisk.

9. Der er ubegrænset fangst fra kl. 0700 til kl. 1500.
Normalt må man fange 6 ørreder på et dagkort. Såfremt man ikke har fanget 6 fisk i løbet af konkurrencen og ønsker at fortsætte fiskeriet efter konkurrencen, kan man fortsætte, indtil man har fanget 6 ørreder eller til lukketid.

10. Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen. Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende. Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod.
Samme regel gælder for efterfølgende placeringer. Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager.

11. Såfremt en af præmietagerne (se pkt. 10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien.

12. Dommeren, Preben Hytholm, der også deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen.

13. Husk at vi er gæster og tag hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til div. affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen.

[Top]Fredag den 8. juni kl. 1700-2200


(foto: Bent Hytholm)

Som de fleste ved, er det blevet meget populært at fiske stør i forskellige put and take søer.

I den anledning tilbyder vi, at give Viktors medlemmer muligheden for at lære at fange stør i Poppelsøen i Ballerup. Turen gælder både for voksne og juniorer, der kan få en helt speciel og fantastisk oplevelse.

I søen går der stør op til ca. 45 kilo og mange over 10 kilo, så der bliver fleks på klingen, hvis man er heldig at få en af de store på krogen.

Mødetid og -sted
For at deltage skal du blot møde op på parkeringspladsen ved søen senest kl. 1645, hvorefter vi i samlet trop går op til butikken på stedet og løser et fisketegn, der for 4 timer koster 160,- kr. for seniorer og 120,- kr. for juniorer.
Derefter fordeler vi os på de ledige pladser rundt om i søen.

Grejet og teknikken
Pga. størrelsen på fiskene, der alle skal genudsættes, skal grejet være i orden.

Dette betyder at man skal fiske med en fornuftig spinnestang med en ordentlig ryggrad, ligesom man skal have et ordentligt spinnehjul med minimum 0,35 nylonline eller helst med spunden line, hvor brudstyrken er over 30 kilo.

Som forfang skal man benytte ca. 2 meter nylonline med en høj brudstyrke. Der må kun benyttes modhageløse kroge til størfiskeriet.

Bestyrelsen har besluttet at sponsere modhageløse kroge, blylodder mv., samt madding i form af sardiner, smelt eller sild til deltagerne.

Efter en kort instruktion går fiskeriet i gang og der er stort set fangstgaranti, specielt når solen begynder at gå ned.
Landing/netning/fotografering
I forbindelse med landing af fisk skal man have et stort knudeløst fangstnet (gummi), der kan rumme en stor fisk, ligesom fisken skal afkroges på en afkrogningsmåtte, som man kan låne gratis ved butikken på stedet.
Hvis man ikke er i besiddelse af et net skal fisken landes ved at man tager fat i halen og anbringer fisken på måtten, der skal være våd.
Ved fotografering må fisken ikke løftes over knæhøjde for at undgå at man taber fisken og derved risikerer, at fisken bliver skadet.


(foto: Bent Hytholm)

Ørrederne i Poppelsøen
For dem, der hellere vil fiske efter ørreder, kan det anbefales, at bruge små spinnere eller sort powerbait, specielt er der 2 steder i søen, hvor ørrederne holder til og hvor pumper sørger for at vandet strømmer gennem nogle kanaler. På et 4 timers fiskekort må seniorer tage op til 4 ørreder med hjem og juniorerne 2 ørreder.

Se meget mere på Poppelsøens hjemmeside: www.poppel.dk

Tilmelding: Bent, 7170-1102 eller bent-hytholm@jensen.mail.dk eller hjemmesiden

[Top]
Fiskegrejloppemarked i Bellahøjhallen, lørdag den 21. april 2018
Så er der ikke så længe til. Lørdag den 21. april 2018 slår vi atter dørene op for vores kæmpe loppemarked udelukkende med fiskegrej. Vi er allerede over 110 meter borde, og normalt lander vi omkring 150 meter. Disse borde er spækket med fiskegrej i alle afskygninger, til de rene loppemarkedspriser. Der vil være i 1000-vis af blink og spinnere fra en flad femmer, og opefter.

Flere tusind hjul og stænger, store mængder tilbehør. Masser af fremragende brugsgrej, blandet med lækkert grej til samleren. Kort sagt, der er noget for enhver smag og pengepung. Har man grej at sælge, så book et bord. De koster kun 200 kroner stykket, og book bare flere borde, vi løber ikke tør.
Vi kommer til at have et lotteri, hvor vi har fået doneret en del lækre sager, og samlerobjekter. Vi har fra ABU Sverige, fået doneret et Ambassadeur hjul, der aldrig har været eller kommer til salg i Danmark. Der bliver fremstillet special udgaver af det danske blink Snurrebassen, i farvekombinationer eksklusivt til DGK. Disse er doneret af Hvidovre Sport. Overskuddet fra dette lotteri går til Dansk Grejsamler Klub.
Se al info via linket, eller mail til mig på dr.faber@tdcadsl.dk
Mvh Carsten Faber, formand for Dansk Grejsamler Klub.
http://grejsamler.dk/2-uncategorised/123-bellahoj-2018


[Top]
Fin vintertorsk til redaktøren

16. februar 2018

Mindst én gang i vinterperioden, januar-februar, skal man ud på Øresund for at fiske efter torsk. Ellers er det nye fiskeår ikke startet på den rette måde.
Og det er, uanset fangstresultaterne, dejligt at komme hjem igen i varmen, på sofaen, efter en lang dag på vandet med kold vind i ansigtet og bulne fingre. Det er fedt at føle sig godt brugt!


(foto: Morten Søndergaard)

Denne fredag startede i det fineste vintervejr med en lavthængende sol og svag vind. Torsk var der masser af, men de stod spredt over store områder og lidt oppe i vandet, så der skulle virkelig arbejdes for sagen af både skipper og fiskere.
Man må aldrig give op og lige pludselig var der hug i dybet. Op kom en rigtig fin torsk på 9,0 kilo og 95,4 cm. Det var heldigvis en "bidefisk" og den skulle vise sig at blive turens største.
I den sidste tredjedel af turen trak skyere samme og regnen kom. Det var en våd og kold fornøjelse, men humøret forblev intakt. Især med udsigten til et glas rødvin foran fjerneren.
Stram Line - Morten Søndergaard

[Top]Årets første tur på kysten

5. februar 2018

Nåede til Stevns kl. 1330 i smukt vejr. Dønningerne var dog lunefulde, og vandet koldt! Men det var den første tur i år, så det var skønt bare at være ude i den friske luft...
Selv om det kun blev til et par timer i dag.
Mvh. Jimmy Haug Andersen


(foto: Jimmy Haug Andersen)


(foto: Jimmy Haug Andersen)


(foto: Jimmy Haug Andersen)


(foto: Jimmy Haug Andersen)


[Top]SU - Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg


Som medlem af Viktor bør du også være medlem af søsterforeningen Lucius, der er medlem af sammenslutningen SU.
Det giver dig nemlig adgang til en lang række faciliteter i form af robåde på mange sjællandske søer og havgående både langs Øresundskysten.
Se meget mere på SU´s hjemmeside: http://www.fiskeren.dk

Kontakt Claus Søndergaard: mobil: 7258-8247 ● mail: csn003@politi.dk.


[Top]Dansk Havfisker Forbund - Viktor er medlem!


Som medlem af Viktor har du mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet.
Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.
Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).
Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/

[Top]Få en kollega eller fiskeven indmeldt - send nyhedsbrevet videre!


Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiskeinteresseret kollega eller fiskeinteresseret ven/veninde, hvis du mener han/hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Husk at civile personer - venner/bekendte af et politimedlem -  først skal anbefales af dig som politimedlem og derpå godkendes af bestyrelsen.

Se her, hvordan indmeldelsen foregår.

Vi ses derude ved vandene!

Fiskesnak i Viktor

[Top]Indmeldelse i Viktor


Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, Kim Lundager, på mail: klu009@politi.dk

Foreningen har brug for følgende data
Dit fulde navn + personnummer.
Din privatadresse + mobil + privat mailadresse.

For politiansatte endvidere
Tjenestested + tjenestemobil + tjenestemail.

For civile endvidere
Stilling/beskæftigelse samt navn på den politiansatte, der har anbefalet dig.

Sæt papir i maskinen!

Viktor har flere end 400 medlemmer fordelt på politiansatte, pensionerede polititjenestemænd og civile medlemmer.

Et medlemskab er både billigt og meget fordelagtigt: Senior kr. 35,- pr. måned og junior kr. 25,- pr. måned. Beløbet trækkes via Politiets Sprogforbund.

Civile og pensionister betaler et samlet årligt kontingent på kr. 420,- som skal betales hvert år i april måned. Beløbet opkræves af foreningens kasserer.

[Top]Nyttige links


Turkalenderen

Skipperlisten

Ret/tilføj min mailadresse

Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Danske Rekorder

SU

Dansk Havfisker Forbund

Viktors hjemmeside


[Top]
Tak fordi du læste med!


Nyhedsbrevet kan indeholde fortroligt materiale. Har du modtaget det ved en fejltagelse, så underret os venligst på denne denne mailadresse og slet derefter nyhedsbrevet.


[Top]