Viktor - Politiets Fiskeklub

Februar 2013  ●  Nyhedsbrev nr. 18

www.viktor.dk - din genvej til flere fisk

Konto: 1551 + 8072221

 

● Indhold af nyhedsbrevet (klik for at komme til emnet)


Redaktøren har ordet

Klubture med skibet Viktor

Seneste nyt om skibet Viktor

● Nødhjælp til skibet Viktor

AIS - Automatic Identification System

Retningslinjer for booking af pladser på skibet Viktor

Kommende ferskvandsture

Kystture 2013

Køb / Salg / Bytte

● Genoplivning af druknet anno 1780

Løst og fast fra fiskeriets verden

Bliv medlem af SU

Lucius - generalforsamling

Dansk Havfisker Forbund

Send nyhedsbrevet videre - tip et ikke-medlem

Indmeldelse i Viktor


Gode medlem af Viktor

Februar måned er ikke den mest aktive blandt os lystfiskere. Der er naturligvis torskefiskeriet i Øresund, måske en tur til kysten hvis der er isfrit eller en tur på søen, hvis isen er givet fri.

Politiets Fiskeklub - Viktor - byder på en lang række muligheder for at komme ud at fiske. Kast blot et blik på kalenderen og du vil blive overvældet over det store udbud af ture på havet, de ferske vande og langs kysten. Der er således en eller flere ture hver uge året rundt!

Mulighederne udvides tifold, hvis du også indmelder dig i Viktors søsterklub - Lucius - som er medlem af sammenslutningen Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg (i daglig tale blot SU). Her er muligheder nok til 9 lystfiskerliv! Kontakt Claus Søndergaard, csn003@politi.dk, for nærmere.


Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig)

Formand
Bent Hytholm Jensen
4515 4410 ● 2010 8507
bhj002@politi.dk

Næstformand
Claus Søndergaard
3521 4337 ●
7258 8247
csn003@politi.dk

Kasserer
Jan Ejler
2857 4523 (09-17)
janejler@webspeed.dk

Juniorleder
Allan Scheller
4515 4582 ● 2542 6151
ams001@politi.dk

Bådinspektør
Lars Mogensen
7258 9549 ●
4050 1303
lmo002@politi.dk

Mesterskabsarrangør
Preben Hytholm Jensen
4097 8605
hytholm@vip.cybercity.dk

Fangster & pokaler
Egon Poulsen
4515 4555 ● 5139 0000
epo002@politi.dk

Webmaster
Preben Bo Nielsen
7258 2523
pbn006@politi.dk


Redaktør (nyhedsbrev)
Morten Søndergaard
3521 4941 ● 7258 8697
mes003@politi.dk

Heldagsture: 08-16 Heldagsture: 08-16 Omskoling: 17-19

Mandag 11. februar 2013
Skipper: Jens P. Hartmann
Tlf. 4542 5665 ● 2244 6867

Søndag 17. februar 2013
Skipper: Lars Mogensen
Tlf. 4050 1303 ● 7258 9549
Mandag 25. februar 2013
Skipper: Knud Jensen
Tlf. 2460 7567

Søndag 17. marts 2013
Skipper: Jens Jensen
Tlf. 2544 0618
Søndag 17. februar 2013
Skipper: Lars Mogensen
Tlf. 4050 1303 ● 7258 9549

Søndag 10. marts 2013
Skipper: Lars Mogensen
Tlf. 4050 1303 ● 7258 9549


VIGTIGT VEDRØRENDE SELVSTYREREN!
Når I ligger og fisker/driver så SLUK for autopiloten. Du skal bare trykke på STBY (den røde knap længst til venstre).
Hvis man driver med autopiloten aktiveret vil den jo forsøge at holde den kurs man havde - og så bliver pumpen overbelastet.
Og så vil jeg lige moderere min sidste melding om at holde sig væk fra MENU knappen. Hvis I vil sejle i mønstre, U-vending eller zig-zag eller lave en
mand-over-bord manøvre skal i gå i Menu>mønsterstyring> og så vælge. I bliver guidet igennem på skærmen.

Garmin GHP 10 Autopilot

Jeg prøvede en mand over bord i søndags da jeg så fisk på loddet - og Viktor lavede den fineste Williamsons Turn og sejlede tilbage på modsatte kurs. Husk igen - skulle I ramme fiskene - at gå på STBY inden I farer ud af styrhuset og fisker. Vind og strøm kan den jo ikke tage højde for, men ellers virker det fint.

Flåden er tilbage på sin plads efter service. Lokummet virker ikke - så hold det aflåst inden nogen tømmer sig i det.

Knæk og bræk - Lars

Williamsons Turn ved "Mand Over Bord"


[Til top]


Nødhjælp til skibet "Viktor"

Kommer du som skipper i en situation, hvor noget går i stykker og Viktor ikke vil sejle, så smid krogen og ring til Dansk Søredningsselskab: tlf. 27 60 11 12 / www.dsrs.net, og læn dig tilbage.

Dansk Søredningsselskab har til formål, at assistere bådejere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om grund-stødninger, motorstop, havari m.m. Der kan ofte være tale om situationer som kan udvikle sig i livstruende retning hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kalder vi det også for forebyggende søredning.

Husk at aftale med slæbebådskaptajnen, hvad I gør, når I kommer til havn.


Jeg er 9,15 meter lang og 2,80 meter bred, vejer over 5 tons, er en årgang 1993 og formet af Egon Bredgaard i Sakskøbing

Pas nu godt på det lille skib, forsigtighed med gear/gas. Lad farten løbe af i tomgang inden du slår bak - og max. 2800 omdrejninger/minuttet.

Lars Mogensen, bådinspektør lmo002@politi.dk
mobil: 4050 1303

[Til top]Husk at Viktors færden på Øresund kan følges på: http://www.marinetraffic.com/ais/ - når AIS-systemet vel at mærke er tændt og skibet er ude at sejle.

Så husk at tænde for AIS-systemet, så vil Viktors placering på vandet altid kunne ses.

[Til top](1)
Hvert medlem kan kun have 2 aktuelle bookinger til annoncerede klubture ad gangen. Dog kan medlemmer yderligere tilmelde sig annoncerede klubture, hvis der er ledige pladser tidligst ugedagen før turen afholdes.

(
2)
Gæster (ikke medlemmer) kan kun deltage 2 gange som gæster, hvorefter de må beslutte, om de ønsker at være medlemmer af Viktor.
Bådinspektøren sørger for, at der til stadighed vil være indmeldelsesblanketter ombord på VIKTOR.

(3)

Gæsternes og medlemmernes navne skal oplyses ved booking og efterfølgende indføres i logbogen af skipperen, som også er ansvarlig for indkrævning af betaling fra deltagerne på klubturen.

Beløbet skal indbetales til klubbens konto i Danske Bank:
Reg.nr.: 1551 + kontonr.: 8072221 - senest 14 dage efter afholdelsen af turen.

Ved at oplyse gæsternes navne ved booking og senere indføre disse i logbogen giver samtidig en sikkerhed for identifikation ved ulykke eller lignende.

(4)

Ovennævnte regler er gældende fra den 1. september 2011.Bagsværd Sø

Gedder og sandarter i Bagsværd Sø

Fredag den 8. februar 2013

Vintertur efter søens rovfisk, der på denne årstid er fede, smækre og flotte i farverne.

Bagsværd Sø er som skabt til woblerfiskeri, da den er 2-3 meter dyb meter over det meste.

Både røde, gule og mindre prangende farver som grøn og blå kan fange fisk, så det er blot at prøve sig frem.

Der bliver fanget en del +5 kilo gedder, og der er også igen kommet en god bestand af pæne sandarter.


Tilmelding til Claus Søndergaard
Tlf. 35 21 43 37 ● 72 58 87 95 ● csn003@politi.dkEn helt

En anden helt

Helte i Susåen

Fredag den 1. marts 2013

Fiskeriet foregår nærmest midt inde i Næstved by, så man skal ikke sætte næsen op efter den store naturoplevelse.

Men hvis der er gang i fiskene, gør det vel mindre!

Der skal bruges mindre strømvandsflåd eller lign, linetykkelse omkring 0,20 samt kroge i str. 10-14.

Heltene, dem i vandet altså, skal lokkes med regnorm, maddiker, tigerorm eller lignende.

Der fanges også pæne rimter, skaller, aborrer og lejlighedsvis et par fedtfinner.


Tilmelding til Claus Søndergaard
Tlf. 35 21 43 37 ● 72 58 87 95 ● csn003@politi.dkRimte fra Tryggen


"Havørred-bifangst"


Har vi set ham før?

Rimter i Tryggevælde Å

Torsdag den 14. marts 2013

Store flokke af rimter trækker hvert år op i Tryggevælde Å for at gyde, og blandt dem er der flotte kapitalrimter på den fede side af 2 kilo. Hvis man lige rammer dagen med trækket, kan det gå hen og blive en hektisk tur. Små regnorme og lignende lækkerier plejer at være guf for rimterne. Der er "risiko" for bifangst i form af havørreder. Vi fisker på SU-stykket.


Tilmelding til Claus Søndergaard
Tlf. 35 21 43 37 ● 72 58 87 95 ● csn003@politi.dk


SU-strækningen af Tryggevælde Å ved Varpelev Bro


[Til top]
Havørred fra Møn

Kysttur til Isefjorden ved Tempelkrogen

Tirsdag den 26. februar 2013

Turen går til Isefjorden i området omkring Tempelkrogen. Vi regner med at isen er sluppet, og rammer vi den rigtige dag, kan vi få et forrygende fiskeri.
Seneste tilmeldingsfrist tirsdag den 19. februar 2013.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 45 15 44 44 ● 41 91 00 06


Kysttur til Vestsjællands kyst eller Møn

Tirsdag den 19. marts 2013


Turen går ud på den åbne kyst et eller andet sted på den Vestsjællands kyst, evt. Møn hvis vejret tillader det. Vi håber at ramme nogle af de større stimer af havørreder, som er blevet markant mere aktive med den stigende vandtemperatur.
Seneste tilmeldingsfrist er tirsdag den 12. marts 2013.


Tilmelding til Steffen Horvath
Tlf. 45 15 44 44 ● 41 91 00 06


[Til top]

Grej-auktion i Fiskeringen

Onsdag den 6. marts 2013 kl. 1900 i Holte

Fiskeringen afholder grejauktion i Nærum Fiskeklubs lokaler, under Skovly Skolen, Borgmester Schneidersvej 40, 2840 Holte.
Indlevering af grej, som du ønsker solgt, skal ske til Kris i Sport Dres, Frederikssundsvej 50, 2400 København NV, indtil tirsdag den 26. februar 2013 (ring gerne 3888 4648 for aftale).
Der er eftersyn af de udbudte emner fra ca. kl. 18.15.  Auktionen er åben for alle. Du betaler 10 % i provision af salgsprisen til Fiskeringen for de grejer du indleverer.
Gratis adgang - der kan købes øl og vand.
Vel mødt - Kris (indehaver af Sport Dres)


[Til top]Foreningens gode medlem og certificeret skipper på "Viktor", Dennis Uhlenfeldt, har fremsendt følgende til almen inspiration for medlemmerne og måske i særdeleshed for skipperne på "Viktor":

Sammen med min søn i lige linje, Martin Uhlenfeldt, tjenestegørende i afd. OC samt andre i nær slægt, skulle vi torsdag den 24. januar 2013 have været ude at fiske fra vort gode skib Viktor. Isen spærrede imidlertid for al sejlads ud ad Humlebæk havn, så derfor har jeg ikke nogen fangstrapport at kunne fremlægge.
Da jeg var vidende om at Viktor pt. ikke har nogen redningsflåde, havde jeg som ansvarlig skipper uddelegeret eventuelle sørednings-opgaver til de medfiskende personer.
Martin havde således fået til opgave at orientere sig om en livreddende hjælpeforanstaltning, såfremt uheldet skulle være ude. Hans grundige research - muligt nedarvet fra sin far – ført ham til en, erkender lidt ældre, udgave af genoplivningsinstruktion, der må kunne interessere de i Viktor registrerede skippere.
Det kræver dog en større logistisk opgave, at arrangere hvem af de medfiskende, der skal medbringe: et hæstedækken subsidiært tørre sengeklæder, et gennemskåret løg subsidiært peberrod, et rør eller en pibe, tobak - hest snustobak og endelig en fjederving.
Skipper skal også blandt de tilstedeværende udpege hvem der skal bedække den forulykkede, fortrinsvis fra venstre, men højre side må vel også kunne bruges. Sidst må skipper vel trække lod om hvem der skal blæse tobaksrøg op i endetarmen på den forulykkede, og det må være opgaven, som Viktors skipper under ingen omstændigheder selv må påtage sig … mener jeg.

Ærbødigst Dennis Uhlenfeldt


Om håndteringen af druknede og brugen af tobaksrøgsklyster

Genoplivning af druknet - anno 1780 (skrevet på nudansk)

"Hvis man finder en druknet, skal man lægge ham på højre side, tage de våde klæder af ham og bedække ham på venstre side med tørre sengeklæder eller et hestedækken, hvorefter man gnider, børster eller skurer hans hoved, bryst og fodsåler, især omkring hjerte og ribben.

Man holder derefter et gennemskåret løg eller et stykke peberrod op under næsen på den druknede og derefter blæses tobaksrøg fra en pibe eller snustobak fra en fjervinge op i hans næse.

Så åbner man hans mund, renser den med fingrene for skarn og slim og blæser frisk tobaksrøg ind i munden, mens en anden gnider hans bryst. Hvis ikke dette virker, kan man benytte et kraftigt middel, nemlig at blæse tobaksrøg op i endetarmen på ham – dette sker dog lettest ved hjælp af et rør eller en pibe."


Eksempel på opblæsning af tobaksrøg

(Politisk Lomme-Bog til Hvermands Brug i daglige forefaldne Haandteringer, samt Mode-Bog  er et såre nyttigt opslagsværk, hvori læseren kan få god vejledning om alle tænkelige og utænkelige foreteelser, man kan støde på under livsvandringen, 1780.)

[Til top]Sportsfiskere i Dyreetisk Råd


Formanden for Dyreetisk Råd, havde følgende kommentar, da mødet mellem lystfiskerrepræsentanterne og Dyreetisk Råd blev afsluttet: – Det er dejligt at kunne konstatere, at lystfiskerne er enige om, at lystfiskeriet skal dyrkes ud fra dyreetiske principper og med fokus på bæredygtighed. Konstateringen faldt på et møde i december, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med andre repræsentanter for lystfiskeriet var inviteret til at fortælle om dyreetiske problemstillinger i lystfiskeriet. Anledningen var, at Dyreetisk Råds næste rapport skal omhandle lystfiskeri. Første indlæg blev holdt af professor Jesper Mogensen om fisk og smerte. Hans konklusion var, at det ikke er muligt at afgøre, om fisk har evnen til bevidst at føle smerte. Bagefter fortalte Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund, om genudsætning. Han fremlagde blandt andet de anbefalinger om genudsætning, som er blevet mangfoldiggjort i forbundets folder om havørred og laks. – Om fisk kan føle smerte eller ej er ikke så afgørende, indledte forbundsformand Verner W. Hansen sit indlæg og fortsatte: - Fisk er levende væsener, der skal behandles med respekt og ikke påføres unødvendige lidelser eller skader. Vi stiller derfor store krav til fight, håndtering, aflivning og eventuel genudsætning. Han fortalte også om foreningernes store arbejde med naturgenopretning, der er forudsætningen for genetablering af selv-reproducerende fiskebestande. Han gjorde også opmærksom på, at de lokale foreninger sammen med forbun-det udfører et stort arbejde med at informere om de skrevne og uskrevne regler. Herefter fulgte indlæg af Allan Riboe, præsident for Dansk Havfiskerforbund, Max Thomsen, næstformand i Ferskvandsfiskeriforeningen, Jerk Sønnichsen, formand i FFFD og til sidst Kim H. Boesen, formand i Fiskeringen. Alle fortalte, at organisationerne har stor fokus på etik og ordentlig behandling af fiskene, men der var også en erkendelse af, at visse elementer kan udgøre etiske problemer: Manglende aflivning af fisk, rykfiskeri, ormefiskeri, fiskeri på stimer af torsk i Øresund om vinteren, fiskeri med levende agn og genudsætning blev nævnt. Den endelige rapport ventes færdig medio 2013.
(Danmarks Sportsfiskerforbund, 13-01-2013)


Sikker færdsel på isen


Det er vinter og forhåbentligt byder februar på mulighed for isfiskeri - det er nemlig rigtigt sjovt. Men du børe være opmærksom på nogle få sikkerhedsregler, inden du begiver dig ud på isen: En generel regel siger, at isen bør være minimum 15 cm tyk før den er rimelig sikkert at færdes på. Nogle kommuner sætter skilte med færdsel forbudt op. De skal naturligvis respekteres. Vi opfordrer i øvrigt til at følge Sportsfiskerens råd: Gå ikke på isen i slutningen af en tøvejrsperiode, den kan være fyldt med revner og smeltevandshuller. Undgå tilløb og fraløb i søer samt steder med kildevæld. Gå ikke alene på isfiskeri, og giv altid besked om, hvor du tager hen, og hvornår I kommer hjem. Du bør altid have følgende sikkerhedsudstyr med, hvis det skulle gå galt: Isdupper (håndtag med issyle) så du kan trække dig op på isen. Mobiltelefon opladet og i vandtæt pose, så du kan tilkalde hjælp. Redningsvest eller meget bedre en flyde- eller tørdragt, der kan give dig livsvigtige minutter med varme. Et reb til at trække din makker op – hvis det går galt.
(Danmarks Sportsfiskerforbund, 13-01-2013)


[Til top]Vidste du, at du som medlem af Viktor også bør være medlem af søsterforeningen Lucius?

Et medlemskab af Lucius giver nemlig adgang til en lang faciliteter i form af både på såvel sjællandske som jyske søer og i flere havne langs Øresundskysten samt å-stræk over hele landet.

Se meget mere på: http://www.fiskeren.dk/
Alt hvad der kræves, er at du indkøber en nøgle til SU, så er du fiskende! Der er muligheder nok til at udfylde hele 9 lystfiskerliv, så vent ikke for længe!

Kontakt Claus Søndergaard
: Tlf. 35 21 43 37 ● 72 58 82 47 ● csn003@politi.dk.

[Til top]Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96

Generalforsamlingen afholdes mandag den 11. marts 2013 kl. 1700 hos den tidligere formand Flemming Hedegaard Petersen.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab fremlægges til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af 2 revisorer

7. Eventuelt


Alle 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Bestyrelsen består af Per Stig Andersen, Peter Dalegaard og Claus Søndergaard.
Alle tre bestyrelsesmedlemmer er villig til genopstilling.
Efter valg konstituerer bestyrelsen sig selv.
Forslag fra medlemmerne indsendes skriftligt til bestyrelsen (formanden) senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et lille måltid mad med drikkevarer.
Tilmelding nødvendig til spisningen senest onsdag den 6. marts 2013 til formanden, tlf. 3521-4337 eller 7258-8247.

På bestyrelsens vegne - Claus Søndergaard, formand


[Til top]Vidste du, at du som medlem af Viktor også har mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet?

Viktor er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.

Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).
Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/

[Til top]


Tip en kollega - send nyhedsbrevet videre

Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiske-interesseret kollega eller ven/veninde, hvis du mener han eller hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Se her nedenfor, hvordan indmeldelsen foregår.

Husk at civile personer - venner/bekendte af et politi-medlem -  først skal anbefales af politi-medlemmet og derpå godkendes af bestyrelsen.


Fiskesnak i Viktor


[Til top]


Indmeldelse i Viktor

Indmeldelse i Politiets Fiskeklub sker ved henvendelse til klub-bens kasserer Jan Ejler på mail: janejler@webspeed.dk


Vi har brug for følgende data til brug for medlemsregistret:

Fulde navn ● personnummer.
Tjenestested ● lokalnummer ● tjenestemobil ● tjenestemail.
Privatadresse ● fastnet ● mobil ● mailadresse.

Civile personer skal anføre stilling/beskæftigelse samt navnet på den politiansatte, der har anbefalet pågældende.


Sæt papir i maskinen!


Viktor har flere end 400 medlemmer og et medlemskab er både billigt og fordelagtigt:
Senior kr. 35,- pr. måned / junior kr. 25,- pr. måned.

[Til top]


Viktor har alt hvad du behøver - og mere end du kan ønske dig


Genveje - Ture


Turkalenderen

Skipperlisten

Genveje - Fangster


Send en fangstrapport

Rekordlisterne

Genvej - Kontakt


Viktors hjemmeside

Ret min mailadresse


Hvis du også ønsker nyhedsbrevet sendt hjem til din private mail, så klik her og anfør din mailadresse og tryk "send" (skal kun gøres én gang). NB! Gælder kun for medlemmer.


Nyhedsbrevet kan indeholde fortroligt materiale. Har du modtaget det ved en fejltagelse, så underret os venligst ved at besvare denne mail og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system.

[Til top]